Augšdaugavas novada topogrāfisko uzmērījumu un inženierkomunikāciju izpildmērījumu reģistrs

Reģ. datums Komersants Objekta nosaukums Reģ. datums
18.04.2024 IK Guntis Štāls "Vāles 1", Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20240418
17.04.2024 SIA TopoDrain Valsts nozīmes ūdensnotekas Strope, meliorācijas kadastra Nr. 43526:01, pik.00/00-71/50 atjaunošana Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240417
17.04.2024 SIA “Augšdaugavas mērnieks” 0,4kV EPL atjaunošana pie T11142, Z4, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 2. daļa 20240417
17.04.2024 SIA “Augšdaugavas mērnieks” 0,4kV EPL atjaunošana pie T11142, Z4, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 3.daļa 20240417
17.04.2024 SIA “Augšdaugavas mērnieks” 0,4kV EPL atjaunošana pie T11142, Z4, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 1. daļa 20240417
16.04.2024 SIA DELTA KOMPĀNIJA Posms Nr.5, Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20240416
16.04.2024 SIA DELTA KOMPĀNIJA Posms Nr.3, Ilgas, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240416
16.04.2024 SIA DELTA KOMPĀNIJA Posms Nr.6, Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20240416
15.04.2024 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums, Stropica 9, Stropica, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240415
15.04.2024 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums Kalnieši, Buras, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20240415
15.04.2024 SIA "Energomontāžprojekts" Miera iela 32, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov.,44640050102 20240415
15.04.2024 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Lielā iela 24, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20240415
15.04.2024 SIA B&B STRUKTŪRA Tabore, z.v. 44920030096, 44920060121, 44920060232, 44920060181, 44920060208, 44920060152, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20240415
11.04.2024 SIA Parnas GEO Kurpnieku iela 17 , Daugavpilī un Kad.Nr.44640020251, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20240411
10.04.2024 SIA "LatTopo" "Egles", Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20240410
09.04.2024 IK Guntis Štāls Jaunciems 2,Demenes pag, Augšdaugavas nov. 20240409
09.04.2024 IK Guntis Štāls ''Ainava 1''Mazie Kokini, Maļinovas pag, Augšdaugavas nov. 20240409
08.04.2024 SIA AT SURVEY "Mārītes", Ragačovka, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20240408
05.04.2024 SIA Geo Forest Garāžas būvniecība, "Lasenberga", Lazovka, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20240405
05.04.2024 SIA Solars Pirts ēka "Tīraine", z.v.kad.Nr44980040528, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20240405
04.04.2024 SIA “Augšdaugavas mērnieks” 20 kV EPL C527 posma no C527-11 līdz balstam Nr. 534 pārbūve Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20240404
04.04.2024 SIA "GEO Latgale" Viršu ielas pārbūve posmā no Poligona ielas līdz Viršu 24/26 ielai, Daugavpilī, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240404
04.04.2024 SIA Topohaus Jauns elektrības pieslēgums īpašumam Rietumi-5, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20240404
03.04.2024 SIA Hanza Elektro T16265, Lāčplēši, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20240403
03.04.2024 SIA "GEO Latgale" Ārējā elektroapgāde Dārziņi 11, 12, 13, 17, 18, 19 Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20240403
03.04.2024 SIA Geo Forest Ārējā elektroapgāde 165, 166 un 171, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20240403
03.04.2024 SIA Geo Forest Oktobra iela 24, Tabore, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20240403
03.04.2024 SIA Geo Forest 3, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20240403
02.04.2024 SIA "GEO Latgale" Taurētāji 2, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 20240402
02.04.2024 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, N/A, Stropica, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240402
02.04.2024 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 49, 51, Zaļais Sils, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20240402
02.04.2024 SIA ALTITUDE 369 63, Ļūbaste 1, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20240402
02.04.2024 SIA "Rio M" Kalna iela 17, Subate, Augšdaugavas novads 20240402
02.04.2024 SIA Solars T11128 pārbūve, Vērdiņos, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20240402
28.03.2024 SIA TopoDrain Apgaismojuma un 0,4 kV EPL pārbūve pie T11049, Subate, Augšdaugavas nov. 20240328
27.03.2024 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS 20 kV EPL pārbūve Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., IO-245871, TA-10199 20240327
25.03.2024 SIA "GEO Latgale" "Rasas", Vilki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20240325
25.03.2024 SIA Solars 0,4 kV PKL drošuma uzlabošana pie T16266 Pakni, Višķu pag, Augšdaugavas nov. 20240325
25.03.2024 SIA "Rio M" 0,4 kV PKL izbūve Z1 pie T16430 Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240325
22.03.2024 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL C121 posma no JS121-1 līdz balstam Nr. 18 un C6431 pārbūve Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 1. daļa 20240322
22.03.2024 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL C121 posma no JS121-1 līdz balstam Nr. 18 un C6431 pārbūve Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 2. daļa 20240322
22.03.2024 SIA "LatTopo" Strautkalne-M Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20240322
22.03.2024 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL C121 posma no JS121-1 līdz balstam Nr. 18 un C6431 pārbūve Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 3. daļa 20240322
21.03.2024 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV PKL izbūve pie T16246 Zemgalē, Demenes pag., Augšdaugavas nov.(TA-7337),BIS-BV-41-2023-49661). 20240321
21.03.2024 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL atjaunošana pie T11090 Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20240321
19.03.2024 SIA Solars Z.v.kad.Nr 44600041981, Daugava,356, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20240319
19.03.2024 SIA Solars DUS "Viada", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20240319
19.03.2024 SIA "GEO Latgale" "Ainavas", Pilskalne, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20240319
19.03.2024 SIA Solars D/s "Laucese", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20240319
19.03.2024 VAS "Latvijas dzelzceļš" Dzelzceļa posms Grīva - Kurcums 544+462 km Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20240319
18.03.2024 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde, Vidusskola, Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20240318
15.03.2024 SIA "LatTopo" "Bebri", Lieli Kokini, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20240315
15.03.2024 SIA "LatTopo" Strādnieku iela 14, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240315
14.03.2024 SIA Solars T16521 balsta maiņa Dzidrās, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240314
12.03.2024 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C1378 pārbūve Sventes pag., Augšdaugavas nov., IO-246317 20240312
11.03.2024 IK Guntis Štāls "Steigas",Stropica, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240311
11.03.2024 SIA Solars 0,4 kV EPL atjaunošana no T16200, posmos L-3-3 un L-2 , Medumu pag., Augšdaugavas nov. (gabals Nr.2) 20240311
11.03.2024 SIA Solars 20 kV EPL C6327 atjaunošana Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20240311
11.03.2024 IK Guntis Štāls Baloži, Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20240311
11.03.2024 SIA Solars Z.v.kad.Nr44680090037, "25", Latgale, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20240311
11.03.2024 SIA Solars 0,4 kV EPL atjaunošana no T16200, posmos L-3-3 un L-2 , Medumu pag., Augšdaugavas nov. (gabals Nr.1) 20240311
11.03.2024 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Bērziņi 2, Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20240311
07.03.2024 SIA "LatTopo" "33", Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20240307
06.03.2024 SIA "LatTopo" Parka iela 2, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240306
06.03.2024 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240306
04.03.2024 SIA Geo Forest Stropi 36E, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240304
29.02.2024 SIA "MKM GEO" "Rudzupuķes", Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20240229
29.02.2024 IK Guntis Štāls Liepziedu iela 39, Liepziedi, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20240229
29.02.2024 IK Guntis Štāls "8",Maļutki, Tabores pag, Augšdaugavas nov. 20240229
28.02.2024 SIA "LatTopo" Ezeru iela 7 un Ezeru iela 9 Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20240228
28.02.2024 SIA ZA69 20 kV EPL C138 posma no balsta Nr.29 līdz C138-2 atjaunošana Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20240228
28.02.2024 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums Sporta iela 12, Dubna, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20240228
28.02.2024 SIA ZA69 20 kV EPL C6566 posma līdz balstam Nr. 7A atjaunošana Višķu pag., Augšdaugavas nov., IO-245449 20240228
27.02.2024 SIA ALTITUDE 369 Četru mazēku būvniecība īpašumā "Galenieki" , Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20240227
23.02.2024 SIA Hanza Elektro T16433,Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20240223
23.02.2024 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde, Saules pļava, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20240223
21.02.2024 SIA "LatTopo" Viršu iela 47, Daugavpils, 44740010711, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240221
20.02.2024 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS 0,4 kV EPL L-3-1 pārbūve pie T16364 Taborē, Tabores pag.,Augšdaugavas nov. 20240220
20.02.2024 SIA Solars c.Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.(1. daļa) 20240220
20.02.2024 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve no T16589 Kočerginā, Demenes pag., Augšdaugavas nov., 1 daļa 20240220
20.02.2024 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve no T16589 Kočerginā, Demenes pag., Augšdaugavas nov., 2. daļa 20240220
20.02.2024 SIA Solars c.Tabore, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads.(2. daļa) 20240220
16.02.2024 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde, atdzelzošanas stacija, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20240216
16.02.2024 SIA "LatTopo" "44", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20240216
16.02.2024 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS T16247 pārbūve Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20240216
15.02.2024 SIA "Energomontāžprojekts" T11038, ''Līgotņi'', Prodes pag., Augšdaugavas nov.,44350020006 20240215
15.02.2024 Ceļu būves firma "BINDERS" Tirgus laukums 18, Subate, Augšdaugavas nov. (kad.apz. 4415 002 0040, 4415 002 0284) 20240215
15.02.2024 SIA Vinoko a/c A13 posmā no 129.390 km līdz 134.715 km, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240215
15.02.2024 SIA "Energomontāžprojekts" T11038, ''Ūdri'', Prodes pag., Augšdaugavas nov.,44350020011 20240215
15.02.2024 IK Guntis Štāls Lauku iela 1, Daugavpils, 44680080378, Līksnas pag., Augšdaugvas nov. 20240215
14.02.2024 SIA Preime "Upenes ferma", Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20240214
14.02.2024 Ceļu būves firma "BINDERS" Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20240214
13.02.2024 SIA Vinoko T16379, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20240213
13.02.2024 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "357", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20240213
13.02.2024 SIA "LatTopo" "Logovka", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20240213
13.02.2024 SIA Parnas GEO 0,4 kV PKL izbūve Z2 pie T16438 Straumiņos, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240213
09.02.2024 SIA Geo Forest Parādes iela 20, Mirnijs, Laucesas pagasts, Augšdaugavas nov. 20240209
09.02.2024 SIA "LatTopo" "Ziediņi", Laureņi, Višķu pagasts., Augšdaugavas novads. 20240209
09.02.2024 SIA "Energomontāžprojekts" ``Stropica 10``, Stropica, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740010149 20240209
08.02.2024 SIA Ametrs T16118, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240208
08.02.2024 SIA Ametrs T16118, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240208
08.02.2024 SIA Vinoko T16379, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20240208
07.02.2024 SIA "LatTopo" "Mariceja", Juzefova, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20240207
06.02.2024 SIA "Rio M" "255", Maļutki, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20240206
06.02.2024 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Raudas, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20240206
06.02.2024 SIA "Energomontāžprojekts" C139,''Staļļi'', Saviški, Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920040250 20240206
06.02.2024 SIA "GEO Latgale" Dārza iela 25, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20240206
05.02.2024 SIA "Rio M" 110/20 kV apakšstacijas Nr.230 "Līksna" 20 kV sadales pārbūve adresē apakšstacija Līksna, Tilti, Līksna pag., Augšdaugavas nov. 20240205
01.02.2024 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde, Strazdiņi, Kazulīši, Višķu pagasts,Augšdaugavas nov. 20240201
01.02.2024 SIA "GEO Latgale" Ražotāja jauns pieslēgums Rema kokaudzētavas, Dubnas pag., Augšdaugavas nov., kad. apz. 44520040595 20240201
30.01.2024 SIA Parnas GEO 0,4kV EPL atjaunošana pie T16192 Z2, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20240130
30.01.2024 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Sprieguma kvalitātes uzlabošana T16012 Z2 Biķernieku pag., Augšdaugavas nov. 20240130
26.01.2024 SIA Solars 20 un 0,4kV EPL pārbūve pie TP-6071, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads. 20240126
25.01.2024 SIA "Energomontāžprojekts" Zemnieku iela 6, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600030266 20240125
25.01.2024 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS T16066 pārbūve Peskos, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20240125
24.01.2024 SIA Solars Īpašuma elektroapgāde "Pirmie Aužguļāni", Aužguļāni, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20240124
23.01.2024 SIA "Energomontāžprojekts" T16298, ''Beļmonti'', Demenes pag.,Augšdaugavas nov., 44660040051 20240123
23.01.2024 SIA "GEO Latgale" Svaru ēkas pārbūve, "Stropi 16B", Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20240123
23.01.2024 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde, Grantiņi, Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20240123
22.01.2024 SIA Solars T16315 pārbūve Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads. 20240122
22.01.2024 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44640020244, "Aleksandrija", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20240122
22.01.2024 SIA "LatTopo" Gārškas, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 20240122
18.01.2024 SIA ZA69 0,4 kV PKL Z2 izbūve pie T16653 Sidrabos, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-232106 20240118
15.01.2024 SIA MSCO Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā sanācija, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 44980050708 20240115
11.01.2024 IK Guntis Štāls Mičurinietis,Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20240111
10.01.2024 SIA "Energomontāžprojekts" T16033, Kumbuļos, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20240110
09.01.2024 SIA Topohaus Jauns elektrības pieslēgums īpašumam "Saranska", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20240109
09.01.2024 SIA Topohaus "Gateņi", Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20240109
09.01.2024 SIA Geo Forest Saules loki, Viļuši, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20240109
09.01.2024 SIA MZ SKATS Laucesas upe,Mērlatas izbūve, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20240109
08.01.2024 IK Guntis Štāls "Zaķīši",Šēderes pag, Augšdaugavas nov. 20240108
08.01.2024 IK Guntis Štāls ''Ievāju kokzāģētava'', Tabores pag, Augšdaugavas nov 20240108
05.01.2024 SIA "Energomontāžprojekts" Kalnu iela 2, Līksna, 44680050469 20240105
05.01.2024 SIA "LatTopo" Taira, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20240105
04.01.2024 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL C6479 un C6260 pārbūve Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20240104
04.01.2024 IK Guntis Štāls 326,Mičurinietis,Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20240104
02.01.2024 Topolim-R IK “Patmaļi”, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, kad. apz. 44680050118 20240102
21.12.2023 SIA METRUM C141, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20231221
21.12.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL atjaunošana pie TP-1175 Stupiņi, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 1. daļa 20231221
21.12.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL atjaunošana pie TP-1175 Stupiņi, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 2. daļa 20231221
20.12.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie T16099, Keirānos, Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā. 1. daļa 20231220
20.12.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie T16099, Keirānos, Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā. 2. daļa 20231220
19.12.2023 SIA Geo Forest 22 kV EPL C6225, C6218 un T16218 pārbūve Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 3. daļa 20231219
19.12.2023 SIA Geo Forest 21 kV EPL C6225, C6218 un T16218 pārbūve Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 2. daļa 20231219
19.12.2023 SIA "GEO Latgale" Raiņa iela 4, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20231219
19.12.2023 SIA Geo Forest 20 kV EPL C6225, C6218 un T16218 pārbūve Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 1. daļa 20231219
19.12.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā". Elektro apgāde 20231219
18.12.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā". Tehniskie cauruļvadi 1. daļa 20231218
18.12.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā"rekonstrukcija. 20231218
18.12.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Lāstekas 1, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novads. 20231218
18.12.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā". Tehniskie cauruļvadi 2. daļa 20231218
15.12.2023 SIA GEO Mērniecība Žūbītes, Cielavas, Lakstīgalas, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20231215
14.12.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Bērziņi 21A, 22, Sūksnis 22, 23A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 210A, 211A, 212A, 214A, 215A, 216, 218A, Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20231214
13.12.2023 IK Guntis Štāls Mičurinietis,Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20231213
13.12.2023 SIA Solars Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vietas "Višķi" mācību korpusa ēkas daļas vienkāršota atjaunošana, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20231213
12.12.2023 IK Guntis Štāls Daugavas iela 10B,Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20231212
12.12.2023 IK Guntis Štāls Maļutki, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20231212
12.12.2023 SIA "GEO Latgale" "Galdnieki 31", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20231212
12.12.2023 SIA ALTITUDE 369 Upes iela 13B, Maļutki, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20231212
11.12.2023 SIA Solars 0,4kV EPL pārbūve TP-1169 L-1, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20231211
11.12.2023 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C116 un C6176 pārbūve Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-199255 20231211
11.12.2023 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde, Bērziņi 3, Svente 9A, 19A, 13, 16, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 20231211
08.12.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Smilšu iela 32A, Subate, Augšdaugavas nov., 44150020222 20231208
08.12.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 78, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231208
07.12.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Spilvas", Pariža, Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20231207
07.12.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4kV abon./bezsaimn. tīklu pārbūve pie T16292 Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-8188). 1. daļa 20231207
07.12.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4kV abon./bezsaimn. tīklu pārbūve pie T16292 Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-8188). 2. daļa 20231207
06.12.2023 SIA "LatTopo" ''13'', Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20231206
05.12.2023 SIA "LatTopo" Centrālā katlu māja, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 20231205
05.12.2023 IK Guntis Štāls "Saulkrasti", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20231205
05.12.2023 SIA Parnas GEO Zaļais Sils 18, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 20231205
05.12.2023 SIA Geo Forest "Kokini 7", Mazie Kokini, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20231205
04.12.2023 SIA "LatTopo" Jelgavas iela, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20231204
04.12.2023 SIA "Rio M" Abon./bezsaimn. tīklu pārbūve T16390 Lauceses pagastā, Augšdaugavas nov. 20231204
04.12.2023 SIA Parnas GEO Ārējā elektroapgāde, Jaunatnes iela, Regina, Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20231204
04.12.2023 IK Guntis Štāls ''Pirmie Aužguļāni'',Aužguļāni, Līksnas pag,Augšdaugavas nov. 20231204
04.12.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Miķeļi", Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20231204
04.12.2023 IK Guntis Štāls ''171''Mičurinietis,Kalkūnes pag ,Augšdaugavas nov 20231204
04.12.2023 SIA Parnas GEO Smilšu iela 15, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20231204
04.12.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ''Daugavpils putni'', Laucesas pag., Augšdaugavas nov.,44640040074 (Balticovo AS) 20231204
04.12.2023 SIA "LatTopo" Raiņa iela 49, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20231204
01.12.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C104 posma no balsta Nr.38 balstam Nr. 65 pārbūve Laucesas un Tabores pagastos, Augšdaugavas nov. 2. daļa 20231201
01.12.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C104 posma no balsta Nr.38 balstam Nr. 65 pārbūve Laucesas un Tabores pagastos, Augšdaugavas nov. 1. daļa 20231201
29.11.2023 SIA ALTITUDE 369 "Cerības", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20231129
29.11.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums Jaunķīvītes, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231129
29.11.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums, Bērziņi 4, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231129
29.11.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums 177, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231129
29.11.2023 SIA Geo Forest 0,4 kV EPL pārbūve pie T11069, L-2, Šarlotē, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā 2. daļa 20231129
29.11.2023 SIA Geo Forest 0,4 kV EPL pārbūve pie T11069, L-2, Šarlotē, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā 1. daļa 20231129
28.11.2023 SIA "GEO Latgale" 20 kV un 0,4 kV EPL pārbūve pie T16284, Birkineļi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads (TA-1165). 20231128
24.11.2023 SIA Solars Elektroapgādes slodzes palielinājums Lapiņi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231124
24.11.2023 SIA "GEO Latgale" Ērgļa ceļš, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20231124
24.11.2023 SIA Geo Forest 2, Ezeriņi, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20231124
24.11.2023 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde, Grāvmaļi, Ilze, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. TN 115444221 20231124
24.11.2023 SIA Geo Forest "Kalnieši", Buras, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20231124
24.11.2023 SIA "LatTopo" Skaistas iela , Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231124
24.11.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Svente 5A, 17A, 26, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231124
23.11.2023 SIA Parnas GEO "Mežziedi", Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20231123
23.11.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Ķīvītes", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20231123
22.11.2023 SIA TERRA TOPO Stiebriņi, kad.apz. 44920010069, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20231122
22.11.2023 SIA TERRA TOPO Stiebriņi, kad.apz. 44920010057, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20231122
22.11.2023 SIA Solars Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "CINĪŠI". Demenes pagastā. Augšdaugavas novadā. 20231122
22.11.2023 SIA Solars Plānoto kanalizācijas tīklu pārlikšana ugunsdrošības stacijā, Stropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (kadastra apz.44740050338005). 20231122
22.11.2023 SIA TERRA TOPO Stiebriņi, kad.apz. 44920010082, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20231122
21.11.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā"rekonstrukcija. Lietus kanalizācija(projektā "NOJUME") 20231121
21.11.2023 SIA “Augšdaugavas mērnieks” 20kV EPL C147 posma no balsta Nr. 123 līdz balstam Nr. 216 pārbūve Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā 20231121
21.11.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā"rekonstrukcija. Ārejo inženiertīklu pieslēgums, zemsprieguma kabeļi (projektā "TEHNOLOĢISKĀ ĒKA") 20231121
21.11.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā"rekonstrukcija. Lietus kanalizācija ( projektā "TEHNOLOĢISKĀ ĒKA") 20231121
21.11.2023 SIA "Rio M" ""Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā"rekonstrukcija. gāzes vads G3 ( projektā "TEHNOLOĢISKĀ ĒKA")". 20231121
21.11.2023 SIA "Rio M" "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Cinīši", Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā"rekonstrukcija. Infiltrācijas spiedvads K4S un gāzes vads G3 (projektā "Ārējo inženiertīklu pieslēgumi") 20231121
21.11.2023 SIA ACBR Tilta “Miroļki” pāri Skirnas upei pārbūve Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Demenes pag. Augšdaugavas novads. 20231121
16.11.2023 SIA "BUILD METRUM" Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve 20231116
16.11.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums Aizupes iela 2B, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231116
16.11.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV GVL Z2 pārbūve pie T16181 Višķu pagasts, Augšdaugavas novads un Rušonas pagasts, Preiļu novads. 20231116
16.11.2023 SIA „RĪGAS MĒRNIEKS” "Teivāni 23", Teivāni, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20231116
16.11.2023 SIA Geo Forest "Saviņi", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20231116
15.11.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Daugavpils iela 1A, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov.,44880050815 20231115
15.11.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ``11``, Laucese, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., 44640010058 20231115
15.11.2023 SIA Geo Forest 0,4 kV EPL Z1 no T16097 pārbūve Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20231115
15.11.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde (kad. Nr. 44740050497), Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231115
15.11.2023 SIA "BUILD METRUM" Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve (divas kārtas)., UKT 20231115
14.11.2023 SIA OŠUKALNS Meža autoceļš Latgales ceļš, Nīcgales pagasts, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20231114
14.11.2023 SIA “DOMA-būve” ``Apakšstacija Līksna``, Tilti, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., LV-5456 20231114
13.11.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ''Ieviņas'', Vasariški, Medumu pag.,Augšdaugavas nov.,44720040607(Z SERVICE SIA) 20231113
13.11.2023 SIA Geo Forest Ārējā elektroapgāde Viduči, Bukšti, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20231113
10.11.2023 SIA TP Aģentūra Skolas iela /70-30/, Maļinovas pag., Augšdaugavas novads 20231110
10.11.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C6500 un T16500 pārbūve Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20231110
09.11.2023 SIA RE Mērnieks "Poguļankas tilts", Salienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231109
09.11.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6304, L-4 un L-5, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads. 20231109
08.11.2023 VAS "Latvijas dzelzceļš" Dzelzceļa stacija “Zaļumi”, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231108
08.11.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS 20 kV EPL C1328, C1063 un T11328 pārbūve Pilskalnes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-246629 20231108
08.11.2023 SIA "LatTopo" "Lāstekas 1", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231108
08.11.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Brīvības iela 6, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20231108
07.11.2023 SIA Hanza Elektro Demenes dārziņi 2, Demene, Demenes pag.,Augšdaugavas nov. 20231107
07.11.2023 SIA Hanza Elektro T16322, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20231107
07.11.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Parka iela 12, Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov., 44420040455 20231107
07.11.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920050083 20231107
07.11.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Medņi 19, Muitas, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20231107
07.11.2023 SIA Solars 20kV EPL C6093 atjaunošana Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231107
06.11.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1168 L-1 un L-3, Kokanišķi, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 1. daļa 20231106
06.11.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1168 L-1 un L-3, Kokanišķi, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 2. daļa 20231106
06.11.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1168 L-1 un L-3, Kokanišķi, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 3. daļa 20231106
02.11.2023 SIA "GEO Latgale" "Ezerlejas", Sventes pagasts,Augšdaugavas novads 20231102
30.10.2023 SIA "LatTopo" Latgale z.g. 41, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231030
27.10.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS ''Lapjāņi 1'',Skrudalienas pag, Augšdaugavas nov. 20231027
27.10.2023 SIA ALTITUDE 369 "466", Daugava, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20231027
27.10.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "159", Daugava,Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20231027
27.10.2023 SIA Parnas GEO Zemes gabali ar kadastra apzīmējumiem Nr.44920010066 un 44920010015, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20231027
26.10.2023 SIA "GEO Latgale" '"Strazdiņi", Kazulīši, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20231026
26.10.2023 SIA Solars Z.v.kad.Nr44980040528, Špoģi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20231026
25.10.2023 SIA "LatTopo" Zemgales iela, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20231025
24.10.2023 SIA Ametrs C5728, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., Rožkalnu pag., Preiļu nov. 20231024
24.10.2023 SIA ZA69 Elektroapgādes jauni pieslēgumi 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Zaļais sils,Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20231024
19.10.2023 SIA "LatTopo" Pabērži, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231019
18.10.2023 SIA NP Topo "Atdzelzošanas stacija", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20231018
16.10.2023 Kompānija "PARNAS" Pro Daugavpils filiāle Ķieģeļu iela 5, Daugavpilī, pieslēgšana ūdensapgādes tīkliem. 20231016
16.10.2023 SIA NP Topo Sporta iela 12, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 20231016
13.10.2023 VAS "Latvijas dzelzceļš" Dzelzceļa posms Līksna-Ceļa postenis 383km Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 44680070016 20231013
13.10.2023 SIA Vinoko "Zaļnieki", Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20231013
11.10.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde N/A, Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231011
10.10.2023 SIA "LatTopo" Alejas iela 3, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231010
10.10.2023 SIA Solars Vasarnīcas elektroapgāde, Ezeriņi-3, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231010
10.10.2023 SIA "LatTopo" Alejas iela 3, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231010
09.10.2023 IK Guntis Štāls "Stropica 9", Stropica, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20231009
09.10.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 67, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231009
09.10.2023 SIA Solars Vasarnīcu elektroapgāde, 13/4, 11A, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231009
09.10.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Palabiški, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600010235 20231009
09.10.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums, Ziedkalni, Paukštāni, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 20231009
06.10.2023 SIA Parnas GEO Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20231006
06.10.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1142 L-4, Vingri, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20231006
06.10.2023 SIA Hanza Elektro "Ignatāni", Ignatāni, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20231006
05.10.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ''Ārējā elektroapgāde AgRol'' ''Nāriņas'', Ostrova, Višķu pag., Augšdaugavas nov.,44980050255 20231005
05.10.2023 SIA "LatTopo" Krasta iela, Līksnas pagasts , Augšdaugavas novads. 20231005
04.10.2023 SIA Parnas GEO 0,4 kV EPL atjaunošana pie T16142, L-2, Peļušinā, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20231004
04.10.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde N/A, Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20231004
04.10.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums 311, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231004
04.10.2023 IK Guntis Štāls Pilskalnes iela 55, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20231004
04.10.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums 278, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231004
04.10.2023 SIA “Augšdaugavas mērnieks” 0,4 kV EPL pārbūve no T11149, Z1 Augšdaugavas novads, Nīcgales pagasts 20231004
04.10.2023 SIA “Augšdaugavas mērnieks” 20 kV EPL C147 posma no balsta Nr. 245 līdz balstam Nr. 290, C6417 un C6388 pārbūve Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā 20231004
03.10.2023 SIA Parnas GEO "Paipalas", Bundišķi, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20231003
03.10.2023 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A(44500070645), Demene, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20231003
03.10.2023 IK Guntis Štāls "Jūras Ērglis", Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20231003
27.09.2023 SIA "LatTopo" Objekts: "Ezernieki 1", Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230927
27.09.2023 SIA "Energomontāžprojekts" C210, ''Jaunozoli'', Be brenes pag., Augšdaugavas nov., 44440020104 20230927
25.09.2023 IK Guntis Štāls Krasta iela 7, Līksna,Līksnas pag,Augšdaugavas nov.44680050306 20230925
25.09.2023 IK Guntis Štāls Apakšstacija Līksna'',Tilti,Līksnas pag,Augšdaugavas nov. 44680060509 20230925
25.09.2023 SIA OŠUKALNS Meža autoceļš Žubīšu ceļš, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads, kad. apz. 44900060124, 44900060102, 44900060197, 44900060069 20230925
21.09.2023 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44640040395, "Čerjomuški", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230921
21.09.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums Stadiona iela 9B, Ilūkste, Augšdaugavas novads 20230921
19.09.2023 SIA "LatTopo" "Lāstekas 1", Laucesas pag., Augšdaugavas novads. 20230919
19.09.2023 IK Guntis Štāls ''Saules pļava'',Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20230919
19.09.2023 SIA "Energomontāžprojekts" 337A, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600040287 20230919
19.09.2023 IK Guntis Štāls ''Mednieka Sēta'',Sventes pag, Augšdaugavas nov. 20230919
19.09.2023 IK Guntis Štāls Aizupes iela 11, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20230919
18.09.2023 SIA Parnas GEO Smilts-grants un smilts atradne “Elerne”, iecirknis “Grigulini-Kaupiški-5”, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20230918
18.09.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Mehanizators 5,Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230918
18.09.2023 SIA “Augšdaugavas mērnieks” Ārēja elektroapgāde, satiksmes uzskaites punkts pie autoceļa P68 5.900km,kad.nr.44640020216 Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20230918
15.09.2023 IK Guntis Štāls ''Stropica-18c'',Naujenes pagasts ,Augšdaugavas novads. 20230915
15.09.2023 SIA Vinoko "C6043", Naujenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20230915
15.09.2023 IK Guntis Štāls Skaista iela,Silene, Skrudalienas pag, Augšdaugavas nov. 20230915
15.09.2023 SIA Vinoko "C6305", Demenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20230915
14.09.2023 SIA Solars 20 kV EPL C6246 un C6245 atjaunošana Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230914
14.09.2023 SIA "LatTopo" "Guntiņas", Apses, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230914
14.09.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums Ņivas 1, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230914
13.09.2023 IK Guntis Štāls 4. maija gatves rajonā, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20230913
13.09.2023 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A (44700030012, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20230913
12.09.2023 SIA B&B STRUKTŪRA „Eglīšu ceļš”, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 4476 007 0020 20230912
12.09.2023 SIA Solars 22 kV un 0,4 kV EPL pārbūve pie T16362, Taračinā, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 3. daļa 20230912
12.09.2023 SIA Solars 21 kV un 0,4 kV EPL pārbūve pie T16362, Taračinā, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 2. daļa 20230912
12.09.2023 SIA Solars 20 kV un 0,4 kV EPL pārbūve pie T16362, Taračinā, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 1. daļa 20230912
11.09.2023 SIA Solars 20 kV EPL C1310 pārbūve Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230911
11.09.2023 SIA "GEO Latgale" Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no T16148 Krasnoje, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, IO-187345 1.daļa 20230911
11.09.2023 SIA "GEO Latgale" Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no T16148 Krasnoje, Biķernieku pagasts, Augšdaugavas novads, IO-187345 2.daļa 20230911
11.09.2023 IK Guntis Štāls "8",Maļutki, Tabores pag,Augšdaugavas nov. 20230911
11.09.2023 SIA "GEO Latgale" Krāslavas iela 4, Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20230911
08.09.2023 SIA Ģeodēzists Valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) posma 8,30 – 15,57 km un valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 223,90 – 224,74 km pārbūve, Sventes pagasts, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230908
07.09.2023 IK Guntis Štāls ''Zelta kalns'', Medumu pag,Augšdaugavas nov. 20230907
07.09.2023 AS Ceļuprojekts Autoceļš A9 Rīga – Daugavpils, pie Tiltiem, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 44680060716 20230907
05.09.2023 IK Guntis Štāls Skaista iela 49, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads. 20230905
05.09.2023 SIA "LatTopo" "Raudas", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230905
04.09.2023 SIA "LatTopo" Jaunspilvas, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230904
31.08.2023 SIA Parnas GEO Īpašumu elektroapgāde, Draudzības iela N/A(44500070528), N/A(44500070525), Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20230831
31.08.2023 SIA Solars 0.4kV EPL pārbūve pie TP-1009 un TP-1300, Jēkabpils un Raiņa ielās, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20230831
31.08.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C6273 atjaunošana Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20230831
31.08.2023 SIA LKS GEO ,,Birkineļi’’Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20230831
31.08.2023 SIA ALTITUDE 369 "471", Daugava, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230831
30.08.2023 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C128 posma no balsta Nr.91 līdz balstam Nr. 154 pārbūve un T16461 automatizācija Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO 230646 20230830
29.08.2023 SIA Geo Forest Ainaviskā dīķa jaunbūve. Priežu iela 2, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230829
29.08.2023 SIA TopoDrain 0,4 kV EPL pārbūve pie T11135, Daugavas ielā, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20230829
28.08.2023 SIA TP Aģentūra Smilšu iela 32A, Subate, Augšdaugavas nov. 20230828
28.08.2023 SIA Geo Forest 44980050779, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20230828
28.08.2023 SIA "GEO Latgale" Jēkabpils iela 16, Ilūkste, Augšdaugavas novads 20230828
28.08.2023 IK Guntis Štāls ''Apakšstacija Līksna'',Tilti, Līksnas pag, Augšdaugavas nov. 20230828
28.08.2023 IK Guntis Štāls ''Apakšstacija Līksna'',Tilti, Līksnas pag, Augšdaugavas nov. 20230828
25.08.2023 SIA ALTITUDE 369 Daugavas iela 9, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230825
24.08.2023 SIA "Rio M" "Bērziņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 1. daļa 20230824
24.08.2023 SIA "LatTopo" Sporta iela 12, Dubna, Dubnas pag.Augšdaugavas nov. 20230824
24.08.2023 SIA "Rio M" "Bērziņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 2. daļa 20230824
23.08.2023 SIA ALTITUDE 369 Daugavas iela 9, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230823
23.08.2023 SIA Parnas GEO Daugavpils lidlauka un pieguļošās teritorijas attīstība Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230823
23.08.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., 44720020022 20230823
22.08.2023 SIA "GEO Latgale" T10230 "Kalkūni" pacelšana, Kalkūnes pagastā, Augšdaugava novadā (TA-4552) 20230822
21.08.2023 SIA "Rio M" z.v.44800080013, Pilskalnes pagasts Augšdaugavas novads 20230821
21.08.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Komunālā iela 100B, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov.,44600042340 20230821
21.08.2023 IK Guntis Štāls "227",Kooperators,Līksnas pag, Augšdaugavas nov. 20230821
21.08.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums, 32/34, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230821
16.08.2023 SIA “AAO Projekts" 20kV jaudas slēdža JC146-6 pārbūve Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. 20230816
15.08.2023 IK Guntis Štāls ''Smilgas'',Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230815
15.08.2023 SIA "GEO Latgale" Esošā T16478 pārbūve Demenē, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-223945 20230815
14.08.2023 SIA Topohaus Jauns elektrības pieslēgums "Grantiņi", Vabole, Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā 20230814
14.08.2023 SIA Parnas GEO Zemnieku iela 10A, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230814
14.08.2023 SIA "GEO Latgale" Novinu ceļš, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230814
14.08.2023 SIA ZA69 Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A(129677220), Demenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20230814
10.08.2023 IK Guntis Štāls 279,Celtnieks,Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20230810
10.08.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Aplociņi, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230810
10.08.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums 120, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230810
08.08.2023 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20230808
04.08.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ``Inuļi``, Paukšti, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., 44680080421 20230804
02.08.2023 SIA "Rio M" Svente 5, Šēderes pagasts Augšdaugavas novads 20230802
01.08.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Skolas iela 21, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov.,44860050049 20230801
31.07.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., 44720020021 20230731
31.07.2023 SIA GEO Mērniecība Augšdaugavas novads,Vaboles pagasts, Bērziņi 1 20230731
28.07.2023 SIA "LatTopo" "Lapiņi", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230728
27.07.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ''Ķieģeļkalniņš'', Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov.,44600042355 20230727
27.07.2023 SIA Parnas GEO Kad.Nr. 4498 001 0124, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20230727
27.07.2023 SIA "LatTopo" "Sidrabi", Bruņene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads. 20230727
26.07.2023 SIA ALTITUDE 369 Baznīcas iela 9, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20230726
26.07.2023 SIA Solars T1117 pārbūve pie Cerss, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230726
26.07.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Bērziņi",Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230726
24.07.2023 SIA TP Aģentūra Zemnieku un Tirgus iela, Ilūkste, Augšdaugavas novads 20230724
21.07.2023 IK Guntis Štāls "220",Maļutki,Tabores pag, Augšdaugavas nov. 20230721
21.07.2023 IK Guntis Štāls ''Vanadziņi'',Bebrenes pag, Augšdaugavas nov. 20230721
20.07.2023 SIA "MGR Projekts" Ņivas 1, Vecsalienas pag., Augšdaugavas nov. 20230720
20.07.2023 IK Guntis Štāls ''Saules Stari'',Stropi, Naujenes pag,Augšdaugavas nov. 20230720
20.07.2023 SIA METRUM Derīgo izrakteņu atradne "Vijgrieži", Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20230720
20.07.2023 SIA Parnas GEO Katlu mājas (moduļa tipa) būvniecība un siltumtīklu pieslēguma ierīkošana ēkam Miera iela 26 un 28, Mirnijā, Lauceses pag., Augšdaugavas nov. (Labiekārtojums) 20230720
20.07.2023 SIA "GEO Latgale" Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde "Laukuma izbūve “Meža Mackeviči”, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20230720
20.07.2023 SIA ZA69 Elektro uzskaites pārvietošana adresē Baļķi 1, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230720
20.07.2023 SIA ALTITUDE 369 "Skrudaliena māja 19", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20230720
19.07.2023 SIA "Ošukalns" Meža autoceļš Kazarmu ceļš, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20230719
19.07.2023 SIA Parnas GEO Katlu mājas (moduļa tipa) būvniecība un siltumtīklu pieslēguma ierīkošana ēkam 20230719
18.07.2023 SIA "LatTopo" "311", Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas novads. 20230718
17.07.2023 IK Guntis Štāls Ezeru iela 8,Demene,Demenes pag,Augšdaugavas nov., 44500070115 20230717
14.07.2023 SIA AT SURVEY “Latvijas Republikas –Baltkrievijas Republikas robežas infrastruktūras izbūve 9. daļa (no 313. līdz 343. robežzīmei)”, Rasējums Nr. 9-TS-CD-2-0; 27.06.2022 20230714
13.07.2023 IK Guntis Štāls ''Arianna" Naujenes pagasts,Daugavpils novads 44740050447 20230713
13.07.2023 SIA "Rio M" "Sprieguma kvalitātes uzlabošana mājām "Ezerkalni" no T11379, L-2, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā", 3. daļa 20230713
13.07.2023 SIA "Rio M" "Sprieguma kvalitātes uzlabošana mājām "Ezerkalni" no T11379, L-2, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā", 2. daļa 20230713
13.07.2023 SIA "Rio M" "Sprieguma kvalitātes uzlabošana mājām "Ezerkalni" no T11379, L-2, Šēderes pagastā, Augšdaugavas novadā", 1. daļa 20230713
12.07.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ``Lapiņi``, Demenes pag., Augšdaugavas nov., 44500010288 20230712
11.07.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 41, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 69, Zaļais Sils, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20230711
07.07.2023 IK Guntis Štāls Sprieguma kvalitātes uzlabošana SlP312de10002, L-2 pie T16084 Dervanišķos,Demenes pagastā,Augšdaugavas novadā, IO-232381 44500010162 20230707
06.07.2023 SIA Solars Dzīvojama māja elektroietaišu ierīkošanas, "Spuru mājas", Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20230706
05.07.2023 SIA ’’GeoTopo’’ ’’Līkloči’’, Viļuši, Naijenes pag., Augšdaugavas nov., Kad.Nr.44740060014 20230705
05.07.2023 SIA "Rio M" Skolas iela2, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230705
05.07.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "38", Eglīte, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44920020806 20230705
04.07.2023 SIA "GEO Latgale" 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1301, Lavide, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, 3.daļa 20230704
04.07.2023 SIA "GEO Latgale" 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1301, Lavide, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, 1.daļa 20230704
04.07.2023 SIA "GEO Latgale" 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1301, Lavide, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads, 2.daļa 20230704
04.07.2023 SIA "Rio M" Elektronisko sakaru pievads optiskā kabeļa pieslēgumam SIA Bunasta, Lāči 30a, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230704
03.07.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Keramzīta rūpnīca - 102.kv., Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 44760060049 20230703
03.07.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Vidusceļš, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 44760060045 20230703
03.07.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” 120.kv. - Baznīca, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 44760040003 20230703
03.07.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Jāņupes ceļš, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 44760060045 20230703
03.07.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Vidusceļš II, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 44760060045 20230703
03.07.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” 102.kv. - Mežvidi, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 44760060049 20230703
03.07.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Mežvidi -120.kv., Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads, 44760040003 20230703
30.06.2023 SIA Parnas GEO Daugavpils iela 1A, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas novadā 20230630
29.06.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Drems", Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920020806 20230629
28.06.2023 SIA "GEO Latgale" Raiņa iela 20, Ilūkste, Augšdaugavas novads 20230628
28.06.2023 SIA "GEO Latgale" Smilgas, Gribusti, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230628
28.06.2023 SIA "LatTopo" Aizupes iela 2B, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads 20230628
28.06.2023 SIA "LatTopo" Paradize, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads 20230628
27.06.2023 SIA "LatTopo" Katlu māja Tehnikums"", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20230627
27.06.2023 SIA "LatTopo" Dakota, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 20230627
27.06.2023 SIA NP Topo Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230627
27.06.2023 SIA "LatTopo" "Daki", Kutki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 20230627
22.06.2023 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C103, C116, C149, C159, C6467 un C6079 pārbūve Daugavpilī, IO-212239 20230622
21.06.2023 SIA "LatTopo" Alejas iela 3, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas novads. (Tenta angārs) 20230621
21.06.2023 SIA Solars 0,4 kV GVL pārbūve no T11350, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 20230621
21.06.2023 SIA "LatTopo" Alejas iela 3, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas novads. 20230621
21.06.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ``Mehanizators 5``, Šēderes pag., Augšdaugavas nov., 44900090139 20230621
21.06.2023 IK Guntis Štāls Pumpuru iela 2A, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20230621
20.06.2023 SIA "GEO Latgale" 90kW saules paneļu sistēma "Ziemeļu", "Atdzelzošanas stacija", Līksnas pagastā, Aušdaugavas novadā (Labiekārtojums) 20230620
20.06.2023 SIA Parnas GEO '"Bērziņi 219A", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 20230620
20.06.2023 SIA "LatTopo" Valsts nozīmes ūdensnotekas Putānu upīte, meliorācijas kadastra numurs 43716:01, pik. 75/70-103/02 atjaunošana Biķernieku pagastā, Augšdaugavas novadā 20230620
20.06.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ``Svente 6A``, Šēderes pag., Augšdaugavas nov., 44900090083 20230620
20.06.2023 SIA "GEO Latgale" 90kW saules paneļu sistēma "Ziemeļu", "Atdzelzošanas stacija", Līksnas pagastā, Aušdaugavas novadā 20230620
20.06.2023 SIA "Rio M" "Bērziņi", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 20230620
19.06.2023 SIA Parnas GEO DVOR/DME antenas un sietu žoga būvniecība Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas novadā. 20230619
19.06.2023 SIA "GEO Latgale" Ārējā elektroapgāde. Pirmie Aužguļāni, Aužguļāni, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., TN (125028226).Zemnieku saimniecība/ferma kad.Nr. 44680050633. Jauns pieslēgums. 20230619
16.06.2023 IK Guntis Štāls Jēkabpils iela 15, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20230616
16.06.2023 IK Guntis Štāls (Vecmuiža) Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230616
15.06.2023 IK Guntis Štāls (Rozes muiža)Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230615
15.06.2023 SIA "LatTopo" "11a"- "336", Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas nov. 20230615
15.06.2023 SIA "LatTopo" Domes iela, Subate, Augšdaugavas novads. 20230615
15.06.2023 SIA "LatTopo" Jelgavas iela,Subate, Augšdaugavas novads. 20230615
15.06.2023 SIA "LatTopo" Pašvaldības ceļš Nr.60-90 "Celtnieks-Daugava" Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20230615
15.06.2023 SIA "LatTopo" Vaboles ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 20230615
14.06.2023 SIA "LatTopo" "65"- "104", Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20230614
14.06.2023 IK Guntis Štāls Galdnieki,Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20230614
14.06.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "42", Spārīte, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20230614
14.06.2023 SIA "LatTopo" "50", Laucese, Laucesas pag., Augšdaugavas novads. 20230614
14.06.2023 IK Guntis Štāls 44600030529 Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20230614
13.06.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums, N/A, (44500010027), Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 1 .daļa 20230613
13.06.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums, N/A, (44500010027), Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 2. daļa 20230613
13.06.2023 IK Guntis Štāls 0,4 kV EPL pārbūve pie T11034, Sventē,Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā (1.daļa) 20230613
13.06.2023 IK Guntis Štāls 0,4 kV EPL pārbūve pie T11034, Sventē,Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā (3. daļa) 20230613
13.06.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov.,44600070094 20230613
13.06.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde , "Mičurinietis 328", Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230613
13.06.2023 SIA "Rio M" T16595 pārbūve Skaistā, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230613
13.06.2023 IK Guntis Štāls Dzelzceļa iela 7,Naujene, Naujenes pag, Augšdaugavas nov. 20230613
13.06.2023 IK Guntis Štāls 0,4 kV EPL pārbūve pie T11034, Sventē,Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā (2 daļa) 20230613
13.06.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Saules pļava", Tabores pag.,Augšdaugavas nov. 20230613
12.06.2023 SIA Vinoko LN-31 pārbūve, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230612
12.06.2023 SIA TopoDrain Valsts nozīmes ūdensnotekas N-grāvis M-21, meliorācijas kadastra numurs 432546:01, pik.00/00-60/00, atjaunošana Kalupes un Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230612
09.06.2023 IK Guntis Štāls Vījgriežu iela 1, Maļutki, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20230609
09.06.2023 IK Mārtiņš Urtāns Augšdaugavas novads, Kalkūnes pag., Kad.Nr. 44600040386 20230609
08.06.2023 SIA OŠUKALNS Meža autoceļš Kazarmu ceļš, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20230608
08.06.2023 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44640040395, "Čerjomuški", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230608
08.06.2023 SIA Parnas GEO Ūdenstornis 2, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230608
08.06.2023 SIA Solars GVL L-1 no T16007 pārbūve Janciški, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230608
06.06.2023 SIA Geo Forest "Spravniški 1", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20230606
06.06.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600040490 20230606
05.06.2023 SIA "GEO Latgale" 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6028 L-3-2 Smani, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 20230605
05.06.2023 SIA Parnas GEO Birķineļu un Komunālā ielas krustojums , Daugavpilī un Kalkūnes pagasta, Augšdaugavas nov. 20230605
02.06.2023 SIA "GEO Latgale" "Kondavnieku ŪŅV", Augšdaugavas novads, Dubnas pagasts, Dienvidlatgales reģions, Nīcgales iecirknis, kad.apz. 44520020244 20230602
02.06.2023 SIA "Rio M" Zaļais Sils, Tabores pag., Augšdaugavas novads 20230602
02.06.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Zemvidi", Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230602
01.06.2023 IK Guntis Štāls "Senlejas",Sventes pag, Augšdaugavas nov. 20230601
01.06.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL no T11019, Z1, Z4, pārbūve Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 2. daļa 20230601
01.06.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL no T11019, Z1, Z4, pārbūve Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 1. daļa 20230601
31.05.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Lociki", Silacirši, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20230531
31.05.2023 SIA GEOPROF "Asari", Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 20230531
31.05.2023 IK Guntis Štāls KS “Daugava”, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230531
30.05.2023 SIA Solars 0.4kV EPL pārbūve pie TP-1174 L-1, Kļocki, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 20230530
26.05.2023 SIA "GEO Latgale" Smilšu iela 15, Ilūkste, Augšdaugavas novads 20230526
26.05.2023 AS Ceļuprojekts Autoceļš P68 km 14.5 – 15.0, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads, 44860010470; 44860010473 20230526
23.05.2023 SIA "Rio M" 0.4 kV EPL pārbūve pie T16179 Biķernieku pagastā, Augšdaugavas nov. 3. daļa 20230523
23.05.2023 SIA "Rio M" 0.4 kV EPL pārbūve pie T16179 Biķernieku pagastā, Augšdaugavas nov. 2. daļa 20230523
23.05.2023 SIA "Rio M" 0.4 kV EPL pārbūve pie T16179 Biķernieku pagastā, Augšdaugavas nov. 1. daļa 20230523
22.05.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Mētras", Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20230522
20.05.2023 SIA Solars 0.4kV EPL L-1-1 pie T11081 pārbūve Ozerkos, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230520
20.05.2023 SIA "Rio M" 20kV EPL C527 posma no balsta Nr.534 līdz balstam Nr.584 pārbūve Vaboles pag., Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20230520
20.05.2023 SIA ALTITUDE 369 "Vaikuļāni 3", Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20230520
18.05.2023 SIA ALTITUDE 369 Gaismiņas, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230518
17.05.2023 IK Guntis Štāls "Jaunķīvītes",Laucesas pag, Augšdaugavas nov. 20230517
16.05.2023 SIA TERRA TOPO Elektrolīnija Nr.133 balsts Nr.31-51, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20230516
16.05.2023 SIA "LatTopo" "Egles", Rasnači, Kalupes pag., Augšdaugavas novads. (44620010013) 20230516
16.05.2023 SIA TERRA TOPO Elektrolīnija Nr.133 balsts Nr.109-112, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230516
16.05.2023 SIA TERRA TOPO Elektrolīnija Nr.133 balsts Nr.74-108, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230516
16.05.2023 SIA TERRA TOPO Elektrolīnija Nr.133 balsts Nr.22-29, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230516
16.05.2023 SIA "LatTopo" "Egles", Rasnači, Kalupes pag., Augšdaugavas novads. (44620010014) 20230516
16.05.2023 SIA TERRA TOPO Elektrolīnija Nr.133 balsts Nr.70-73, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230516
16.05.2023 SIA TERRA TOPO Elektrolīnija Nr.133 balsts Nr.52-61, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230516
11.05.2023 SIA "Energomontāžprojekts" NA, Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., 44980050288 20230511
10.05.2023 SIA Vinoko Baznīcas - Jelgavas iela, Subate, Augšdaugavas novads 20230510
09.05.2023 SIA DN WATS Sprieguma kvalitātes uzlabošana SlP:312la26016, L-3 pie T16424 Kantoros, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā(TA-9350) 20230509
08.05.2023 SIA Ametrs C1167, Lielie Mukāni, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20230508
08.05.2023 SIA "LatTopo" Beseņi, Vērdiņi, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230508
08.05.2023 SIA "GEO Latgale" Akoti, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20230508
03.05.2023 SIA Solars 0,4kV EPL pārbūve pie T16129, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230503
03.05.2023 SIA Solars 0,4kV EPL pārbūve pie T16128, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230503
03.05.2023 SIA "LatTopo" "Grāvmaļi 1", Ilze, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20230503
03.05.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde NA, Tabore, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20230503
03.05.2023 SIA "LatTopo" Strautiņi -1,Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230503
02.05.2023 SIA "Rio M" 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1081 Ozerki, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, 1. daļa 20230502
02.05.2023 SIA "Rio M" 20kV EPL C105 posma no balsts Nr.92 līdz balstam Nr.130 pārbūve Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20230502
02.05.2023 SIA ZA69 Vasarnīcas elektroapgāde Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230502
02.05.2023 SIA ZA69 Demenes pag., Augšdaugavas nov. (44500010203) elektroapgādes pieslēguma ierīkošanas būvdarbi 20230502
02.05.2023 SIA "LatTopo" Grazbors, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230502
02.05.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie T16043, L-1, Sandariškos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230502
02.05.2023 SIA "Rio M" T16417 pārbūve, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20230502
02.05.2023 SIA "Rio M" 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1081 Ozerki, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads, 2. daļa 20230502
28.04.2023 IK Guntis Štāls "Vāles 1", Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230428
28.04.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C6475 atjaunošana Dubnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230428
28.04.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Centrālā iela 14-5, Doļnaja, Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230428
25.04.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1010, L-1, Ozolu un Dīķu ielās, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā 20230425
25.04.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C6058 pārbūve Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230425
25.04.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C123 posma no balsta Nr. 328 līdz C123-11 atjaunošana Eglaines pagastā, Augšdaugavas nov. 20230425
24.04.2023 SIA "GEO Latgale" Ārējā elektroapgāde kad. Nr.44700030012 Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads (TN 102199233) 20230424
24.04.2023 IK Guntis Štāls "215", Pavasaris, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20230424
24.04.2023 IK Guntis Štāls "Dāboliņi", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. 20230424
24.04.2023 SIA "Rio M" 20kV EPL C6143 atjaunošana Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230424
24.04.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL Z1 no T16263 pārbūve Osinovkā, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 20230424
19.04.2023 SIA Parnas GEO "Vilki 2", Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20230419
19.04.2023 IK Guntis Štāls Transformatora apakšstacijas T11315 pārbūve Pilskalnes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-225058 20230419
18.04.2023 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C1112 atjaunošana Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230418
18.04.2023 SIA Parnas GEO Ārējā elektroapgāde 580, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230418
18.04.2023 SIA "Rio M" Elektroapgādes jauns pieslēgums Otrie Aužguļāni, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 20230418
17.04.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV GVL pārbūve pie TP-2155 Vitkuški, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 1. daļa 20230417
17.04.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL atjaunošana pie T16022, Z3, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230417
17.04.2023 SIA ALTITUDE 369 Kad.Nr.44540090167, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20230417
17.04.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV GVL pārbūve pie TP-2155 Vitkuški, Eglaines pagasts, Augšdaugavas novads 2. daļa 20230417
14.04.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6299, Ķeiši, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 2. daļa 20230414
14.04.2023 SIA "Energomontāžprojekts" T16444, ''Silenes RKP'', Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., 44860060102 20230414
14.04.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6299, Ķeiši, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 1. daļa 20230414
14.04.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6299, Ķeiši, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 3. daļa 20230414
13.04.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ``278``, Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740010348 20230413
13.04.2023 IK Guntis Štāls ''Lavandas''Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20230413
13.04.2023 IK Guntis Štāls "Ignatāni", Ignatāni, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20230413
13.04.2023 IK Guntis Štāls "Bērziņi", Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20230413
12.04.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Ziedkalni", Paukštāni, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20230412
11.04.2023 SIA "Rio M" Sprieguma kvalitātes uzlabošana SlP: 312na16012, L-1 pie T16116 Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 2. daļa 20230411
11.04.2023 SIA "Rio M" Sprieguma kvalitātes uzlabošana SlP: 312na16012, L-1 pie T16116 Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 1. daļa 20230411
11.04.2023 SIA Solars Elektroapgādes jauns pieslēgums Sondoras Kalns, Buras, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230411
11.04.2023 SIA "GEO Latgale" Vasarnīca 120, Vasarnīcas , Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, Jauns pieslēgums 20230411
11.04.2023 SIA "LatTopo" "Dīķi", Dukurieši, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20230411
11.04.2023 SIA "GEO Latgale" Skolas iela, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20230411
06.04.2023 SIA Solars 20 kV EPL pārbūve līnijā LN-6138, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20230406
06.04.2023 SIA Parnas GEO "Šķiltavas 1", Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20230406
05.04.2023 SIA DN WATS 20 kV EPL C102 posma no balsta Nr. 126 līdz balstam Nr. 205 pārbūve Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-9653). 20230405
05.04.2023 VAS "Latvijas dzelzceļš" Dzelzceļa stacija "Zaļumi", Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20230405
03.04.2023 SIA "LatTopo" Jēkabpils iela b/nr Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20230403
03.04.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL atjaunošana pie T16565 Mežaņišķos, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 2. daļa 20230403
03.04.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL atjaunošana pie T16565 Mežaņišķos, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 1. daļa 20230403
03.04.2023 IK Guntis Štāls Dārza iela 38, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230403
30.03.2023 SIA ZA69 Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Sniegaini", Kutki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 20230330
30.03.2023 SIA "Rio M" 20kV EPL atjaunošana C1060 Sventes pagastā, Augsdaugavas novadā 20230330
29.03.2023 SIA Parnas GEO Elektroapgādes jauns pieslēgums Briģenes iela 1 un Jaunbriģene-7, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20230329
28.03.2023 IK Guntis Štāls "Napoleona laukums", Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230328
28.03.2023 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL LN-27 pārbūve Daugavpilī, IO-197783 (Laucesa pag., Augšdaugavas nov.) 2. daļa 20230328
28.03.2023 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL LN-27 pārbūve Daugavpilī, IO-197783 (Tabores pag., Augšdaugavas nov.) 20230328
28.03.2023 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL LN-27 pārbūve Daugavpilī, IO-197783 (Laucesas pag., Augšdaugavas nov.) 1. daļa 20230328
28.03.2023 SIA Solars 20/0,4 kV EPL pārbūve TP-6244 L-3, Riekstiņi 1, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230328
27.03.2023 SIA Vinoko 0.4 kV EPL pārbūve pie T11354, Eglaine, Eglaines pag., Augšdaugavas nov. 20230327
27.03.2023 SIA "Rio M" "400", Celtnieks, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., LV-5449 20230327
27.03.2023 SIA TERRA TOPO Latvijas-Baltkrievijas robeža LV-BY 9 pap., Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20230327
27.03.2023 IK Guntis Štāls "67", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230327
27.03.2023 SIA Vinoko 0,4kV EPL pārbūve pie T11308, Eglaine, Eglaines pag., Augšdaugavas nov. 20230327
27.03.2023 SIA Apriņķa mērnieks Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads kad.apz. 4460 003 0529 20230327
27.03.2023 SIA Vinoko Spriguļi, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas nov. 20230327
27.03.2023 SIA Vinoko "0.4kV EPL pārbūve", Mazie ratnieki, Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20230327
24.03.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C105 posma no balsta Nr. 301 līdz balstam Nr. 350 pārbūve Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā. 1. daļa 20230324
24.03.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C105 posma no balsta Nr. 301 līdz balstam Nr. 350 pārbūve Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā. 3. daļa 20230324
24.03.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C105 posma no balsta Nr. 301 līdz balstam Nr. 350 pārbūve Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā. 2. daļa 20230324
23.03.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve pie T11044 un T11386, Dvietē, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20230323
23.03.2023 SIA Apriņķa mērnieks "Mazstrautiņi", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads kad.apz. 4464 002 0022 20230323
22.03.2023 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie T11359, L-9 un L-11, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads 20230322
20.03.2023 SIA Mērvienība Militārā bāze Meža Mackeviči, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads 20230320
20.03.2023 SIA "GEO Latgale" "Dobeli", Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20230320
20.03.2023 SIA "GEO Latgale" Jauns 0,4kv pieslēgums, “Ievlejas”, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230320
20.03.2023 SIA ALTITUDE 369 "Krauklīši", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. 20230320
20.03.2023 SIA "LatTopo" Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20230320
17.03.2023 SIA Hanza Elektro "56", "58", Daugava, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230317
17.03.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Celtnieks, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600060163 20230317
16.03.2023 SIA HADLAT ĢEODĒZIJA ''Ilūkstes stacija'', Šēderes pag., Augšdaugavas novads 20230316
15.03.2023 SIA ALTITUDE 369 "Ceļinieki", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20230315
15.03.2023 SIA TP Aģentūra 20kV EPL pārbūve līnijās LN-1068 un LN-1058, Šēdere, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 20230315
14.03.2023 SIA Solars Sprieguma kvalitātes uzlabošana SLP 312ta11016, Z1 pie T16263 Osinovkā, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-6401). 20230314
14.03.2023 SIA Solars T16098 pārbūve Mālkalnos, Vecsalienas pag, Augšdaugavas nov. 20230314
14.03.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C1151 un T11151 pārbūve Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20230314
14.03.2023 SIA Solars 0,4 kV GVL Z2 pārbūve no T10055 Ambeļos, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20230314
14.03.2023 SIA Geo Forest "63", Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20230314
10.03.2023 SIA "Rio M" 20 kV EPL C1142 pārbūve Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā 20230310
09.03.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Mālkalni-2", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230309
09.03.2023 SIA Solars Elektroapgādes slodzes palielinājums Sadnieku ielā 13, Sadnieki; Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20230309
09.03.2023 SIA Parnas GEO Mežsetiņas, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20230309
07.03.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4kV EPL pārbūve pie TP-6026, L-5 un L-6, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., IO-214470 2. daļa 20230307
07.03.2023 SIA Geo Forest 20 kV EPL C527 posma no balsta Nr. 328 līdz C527-11 atjaunošana Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230307
07.03.2023 SIA "Energomontāžprojekts" T16589, ''Jokstiņi'', Demenes pag., Augšdaugavas nov., 44500060123 20230307
07.03.2023 SIA "LatTopo" "Dzidras 2", Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230307
07.03.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4kV EPL pārbūve pie TP-6026, L-5 un L-6, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov., IO-214470 1. daļa 20230307
06.03.2023 IK Guntis Štāls "Šķirstiņi", Vasariški, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20230306
03.03.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS 4. maija gatves rajonā, Ilūkste, Augšdaugavas novads 20230303
02.03.2023 SIA "LatTopo" "328", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230302
02.03.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6114,Laucesā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-4759) 2. daļa 20230302
02.03.2023 SIA Parnas GEO Laucese, Kalkūnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230302
02.03.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6114,Laucesā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-4759) 3. daļa 20230302
02.03.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6114,Laucesā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-4759) 1. daļa 20230302
02.03.2023 SIA "GEO Latgale" Transformatora apakšstacijas T11076 pārbūve Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., IO-214468 20230302
01.03.2023 IK Guntis Štāls "Dzintari", Catlakši, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20230301
28.02.2023 SIA Vinoko Baznīcas iela 24, Subate, Augšdaugavas novads 20230228
27.02.2023 SIA "Rio M" T16432 pārbūve, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230227
27.02.2023 SIA Geo Forest Viduči, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20230227
27.02.2023 SIA Solars Būvlaukuma elektroapgāde Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230227
27.02.2023 SIA "Energomontāžprojekts" ``Vītiņi 1``, Vecsalienas pag., Augšdaugavas nov., 44960040098 20230227
27.02.2023 SIA TopoDrain 20kV EPL pārbūve līnijā LN-333 no balsta Nr.577 līdz balstam Nr.605 un 0.4kV EPL pārbūve pie TP-1017 un TP-1082, Kalna iela, Subate, Augšdaugavas novads 20230227
23.02.2023 SIA "Rio M" T16246 pārbūve Zemgalē, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230223
23.02.2023 SIA Geo Forest Ārējā elektroapgāde 6, 7, 10, Melnezers, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20230223
23.02.2023 SIA Vinoko Ostrova, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20230223
22.02.2023 SIA "Rio M" 0.4kV EPL pārbūve pie TP11122 Kokiniškos, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā. 1. daļa 20230222
22.02.2023 SIA "Rio M" 0.4kV EPL pārbūve pie TP11122 Kokiniškos, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā. 2. daļa 20230222
22.02.2023 SIA "Rio M" 0.4kV EPL pārbūve pie TP11122 Kokiniškos, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā. 3. daļa 20230222
20.02.2023 SIA ZA69 Dzīvojamās mājas elektroapgāde Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20230220
20.02.2023 SIA ZA69 Dzīvojamās mājas elektroapgāde Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20230220
17.02.2023 SIA HADLAT ĢEODĒZIJA ''Apsildes māja 192. km'', Bundišķi, Sventes pag., Augšdaugavas novads 20230217
16.02.2023 SIA Solars 235 un 245, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230216
16.02.2023 SIA "Rio M" T16136 pārbūve Gerlaki, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20230216
16.02.2023 IK Mārtiņš Urtāns Augšdaugavas novads, Kalkūnes pag., Baravikas-1 20230216
16.02.2023 SIA "Rio M" "Bērziņi 219A", Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 20230216
14.02.2023 SIA Parnas GEO Kad. apz. Nr.44640020355, "Cīrulīši", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20230214
14.02.2023 SIA Parnas GEO Kad. apz. Nr.44640020016, "Kantori-1", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20230214
13.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Zabolotniki 152.-154.kv., Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20230213
13.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Purviņi 154.-172.kv., Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20230213
13.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” 224.kvartāls-Petraiņi, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20230213
13.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Māla-225.kvartāls, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20230213
13.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Poguļanka ceļš 38.-66. kv., Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20230213
13.02.2023 SIA ALTITUDE 369 Raiņa iela 35, Ilūkste, Augšdaugavas novadā 20230213
13.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Purva ceļš, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20230213
13.02.2023 SIA ALTITUDE 369 Muzeja iela 6, Lociki, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230213
13.02.2023 SIA ALTITUDE 369 Alejas iela 13, Svente, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230213
10.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Zilo akmeņu ceļš, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20230210
10.02.2023 SIA "Rio M" Transformatoru apakšstacijas T16539 pārbūve, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads. 20230210
10.02.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Dimanti, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230210
09.02.2023 SIA ALTITUDE 369 10, Višķu tehnikums, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 20230209
08.02.2023 SIA SIA Ģeo Eko Risinājumi Rema kokaudzētavas, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20230208
07.02.2023 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C105 posma no balsta Nr. 278A līdz 281 pārbūve Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā 20230207
07.02.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4kV GVL L-1 no TP-6002 pārbūve Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230207
07.02.2023 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20230207
07.02.2023 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Briežu ceļš, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20230207
06.02.2023 IK Guntis Štāls "Bērzpilis", Jurīši, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230206
06.02.2023 SIA Geo Forest "Vilki 2", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20230206
06.02.2023 SIA Vinoko Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20230206
03.02.2023 SIA Parnas GEO "365", Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230203
02.02.2023 SIA Parnas GEO Apakšstacija Līksna, Tilti, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230202
02.02.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "57", Eglīte, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230202
01.02.2023 SIA Solars 0,4 kV EPL L-1 atjaunošana pie T16159 Reiņos, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā. 20230201
01.02.2023 SIA Parnas GEO "Manturi", Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 20230201
31.01.2023 SIA "Rio M" 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-360, L-4, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230131
31.01.2023 SIA "GEO Latgale" Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde Līdakas-4, Kuzmino, Višķu pagasts, Augššdaugavas novads 20230131
31.01.2023 SIA "LatTopo" Krastiņi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230131
31.01.2023 SIA Geo Forest Skaisti krosti, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20230131
31.01.2023 SIA RE Mērnieks Mac "Zaļumu ceļš", Maļinovas pagasts, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20230131
30.01.2023 SIA "LatTopo" Vecsaules Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230130
30.01.2023 SIA Ametrs ''Priedaine'', Kutki, Dubnas pag.,Augšdaugavas nov. 20230130
26.01.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS 4. maija gatves rajonā, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 1. daļa 20230126
26.01.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS 4. maija gatves rajonā, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 2. daļa 20230126
25.01.2023 SIA Solars Ielu apgaismojuma elektroapgāde Skolas iela Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20230125
25.01.2023 SIA Solars "4", Vasarnīcas elektroapgāde, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20230125
25.01.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Žagari, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20230125
24.01.2023 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44740010755 "Stropica 7",Stropica, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230124
20.01.2023 SIA Solars Būvlaukuma elektroapgāde Baļķi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230120
20.01.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4kV EPL pārbūve no T11009, Z10 (Ilūkste)", IO-209724 2. daļa 20230120
20.01.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4kV EPL pārbūve no T11009, Z10 (Ilūkste)", IO-209724 1. daļa 20230120
19.01.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Kalnāres, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230119
19.01.2023 SIA "GEO Latgale" Pagraba pārbūve, pirts-mazēkas būvniecība "Līčupi", Kalkūnes pagasts, Augšdagavas novads 20230119
19.01.2023 SIA Solars Arējās elektroapgādes pieslēguma ierīkošana N/D, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230119
19.01.2023 SIA Parnas GEO Lielborne, Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā 20230119
18.01.2023 IK Guntis Štāls Augstiņas, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20230118
17.01.2023 SIA "LatTopo" Cerība Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230117
16.01.2023 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Āpši", Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20230116
16.01.2023 SIA "Energomontāžprojekts" 18. novembra iela 398A, Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.,44740050333 20230116
13.01.2023 SIA GEO Mērniecība Augšdaugavas novads,Naujenes pagasts, Kreipāni,Valentīna mājas 20230113
12.01.2023 SIA NP Topo Taurētāji 2, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20230112
12.01.2023 SIA Parnas GEO Zaļais Sils, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 20230112
12.01.2023 IK Guntis Štāls 0,4kV EPL pārbūve TP-1169 L-1, Vaboles pag., Augšdaugavas nov., IO 209037 20230112
11.01.2023 SIA "GEO Latgale" Jauns pieslēgums Dzīvojama māja Elektroietaišu ierīkošanas, "Spuru mājas", Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20230111
11.01.2023 SIA "Rio M" 20kV EPL atjaunošana līnijā LN-23 nobalsta Nr.338 līdz atdalītājam A-23-7, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20230111
11.01.2023 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV GVL Z2 pārbūve pie T16024 Vaikuliški, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, IO-209054 20230111
11.01.2023 SIA "Rio M" Sprieguma kvalitātes uzlabošana pie T16120, L-1, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20230111
11.01.2023 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) "Kartupeļu noliktava" 44520040485, Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20230111
09.01.2023 SIA Solars Transformatora apakšstacijas T11048 pārbūve Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20230109
09.01.2023 SIA "Energomontāžprojekts" Zaļais Sils, Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920030662 20230109
05.01.2023 SIA Solars T11163 pārbūve Vabole, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 20230105
05.01.2023 SIA Vinoko A6 Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža posma 232,17-238,55km pārbūve, Naujenes pag. Augšdaugavas nov. Daugavpils 20230105
04.01.2023 SIA "GEO Latgale" Atpūtas teritorija Kalkūnes pagasta iedzīvotājiem, kad. Nr. 4460 004 0573 , Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20230104
03.01.2023 Tests 20230103
02.01.2023 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Brīvības iela 6, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20230102
29.12.2022 IK Guntis Štāls ''Lavandas''Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20221229
29.12.2022 AS Ceļuprojekts Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga - Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 212,20 - 224,10 km pārbūve Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221229
29.12.2022 SIA Hanza Elektro T11381, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20221229
29.12.2022 SIA Hanza Elektro T6502, Līdumi, Kazulīši, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20221229
29.12.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Alejas iela 1, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20221229
29.12.2022 SIA Hanza Elektro TP6417, Palmas, Cegaļne, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20221229
27.12.2022 Topolim-R IK Augstiņas, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20221227
27.12.2022 SIA "GEO Latgale" Elektroapgaismojuma pārbūve Mazā - Abitelu ielas un Skaista-Aizupes-Ziedu ielas, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 2. daļa 20221227
27.12.2022 SIA "GEO Latgale" Elektroapgaismojuma pārbūve Mazā - Abitelu ielas un Skaista-Aizupes-Ziedu ielas, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 1. daļa 20221227
27.12.2022 SIA "GEO Latgale" Elektroapgaismojuma pārbūve Mazā-Abiteļlu ielas un Skaista-Aizupes-Ziedu ielas, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov- telekomunikācijas tīkli. 20221227
27.12.2022 SIA Geo Forest Ilgas iela 58, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20221227
23.12.2022 SIA Vinoko TP1044, Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20221223
22.12.2022 SIA Solars 0,4 kV EPL L-1 pārbūve pie T16648 Nīcgales pagastā, Augšdaugavas novadā. 20221222
22.12.2022 SIA "GEO Latgale" Nīcgales ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija Nīcgale, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 20221222
22.12.2022 SIA Solars Elektroapgādes pieslēguma ierīkošana objektiem c."Zelta kalns " 9; 14; 25; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 36; 38; 42 Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20221222
22.12.2022 SIA Solars 0,4kV GVL L-1 pārbūve pie T16591, Ruže, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221222
22.12.2022 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, N/A, (kad.Nr.44740050447), Vecstropi, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20221222
21.12.2022 SIA "Rio M" T16119 pārbūve Putānos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20221221
20.12.2022 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C6433, C6497 un T16433, T16497 pārbūve Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-209692 20221220
20.12.2022 SIA TERRA TOPO Apakšstacija Līksna Nr. 230, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20221220
20.12.2022 SIA "Rio M" Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga-Daugavpils- -Krāslava- Baltkrievijas robeža (Pāternieki), km 241.90 (gājēju pārejas labiekārtošana Naujenē) 20221220
20.12.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Sābri, Korolevščina, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20221220
20.12.2022 SIA "Energomontāžprojekts" T16284, ''Rūķīši'', Birkineļi, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600060042 20221220
20.12.2022 SIA "LatTopo" Parka iela 2, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20221220
19.12.2022 SIA TopoDrain Ielu apgaismojuma izbūve Kalna ielā, Subatē 20221219
19.12.2022 SIA TopoDrain Ielu apgaismojuma pārbūve Zemnieku ielā, Tirgus ielā, Avotu ielā, Ozolu ielā, Brīvības ielā, Slimnīcas ielā, Patversmes ielā un Dīķu ielā Ilūkstē 2.daļa 20221219
19.12.2022 SIA TopoDrain Kumbuļu ciema ielu apgasimojuma rekonstrukcija 20221219
19.12.2022 SIA TopoDrain Ielu apgaismojuma pārbūve Zemnieku ielā, Tirgus ielā, Avotu ielā, Ozolu ielā, Brīvības ielā, Slimnīcas ielā, Patversmes ielā un Dīķu ielā Ilūkstē 1. daļa 20221219
16.12.2022 SIA "Rio M" Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6281, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā 1. daļa 20221216
16.12.2022 SIA "Rio M" Esošā TP-1119 pārbūve Kaltes, Kudiņa, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 2. daļa 20221216
16.12.2022 SIA ZA69 Ielu apgaismojuma un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1011, L-9, Zemgales iela, Ilūkste, Augšdaugavas novads 20221216
16.12.2022 SIA "Rio M" Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6281, Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā 2. daļa 20221216
16.12.2022 SIA "Rio M" Esošā TP-1119 pārbūve Kaltes, Kudiņa, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 1. daļa 20221216
15.12.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "43", Eglīte, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20221215
15.12.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Zaļais Kalns``, Bukšti, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov., 44700020048 20221215
15.12.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Tēvzeme", Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20221215
14.12.2022 IK Guntis Štāls ''Mežvidi 4'' Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20221214
14.12.2022 IK Guntis Štāls "3", Spārīte, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20221214
13.12.2022 SIA Parnas GEO "Mūsmājas Dižkoks", Dviete, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20221213
13.12.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''Ļeonoviči'', Ļesovščizna, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.,44740070162 20221213
13.12.2022 SIA "LatTopo" Kastaņu iela 28, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20221213
13.12.2022 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie T16337, Z15, Vecstropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20221213
13.12.2022 SIA "LatTopo" "Senlejas", Sventes pag., Augšdaugavas novads. 20221213
13.12.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde "34A", Galdnieki, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20221213
09.12.2022 SIA Geo Forest Gaismas sēta, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20221209
09.12.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Butiški 1A, Butiški, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221209
08.12.2022 SIA "GEO Latgale" Ārējā elektroapgāde. Otrie Aužguļāni, Aužguļāni, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., TN (125028226). Zemnieku saimniecība/ferma kad.Nr. 44680050641. Jauns pieslēgums 20221208
08.12.2022 SIA Solars Z.v.kad.Nr44720040222, Ilgas iela 7, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads. Pieslēgšana ŪKT tīkliem. 20221208
07.12.2022 SIA Solars Z.v.kad.Nr44740040125,"Austrumi", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221207
06.12.2022 SIA "Rio M" 0.4kV EPL pārbūve pie T11069, L-2, Šarlotē, Šederes pagasts, Augšdaugavas novads 20221206
06.12.2022 SIA "Rio M" 0.4kV EPL pārbūve pie T11069, L-2, Šarlotē, Šederes pagasts, Augšdaugavas novads 2 .daļa 20221206
05.12.2022 IK Guntis Štāls "Eglainīte", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20221205
02.12.2022 SIA GEO PRO Sēņukalns, Daniševka, Višķu pag., Augšdaugavas nov., Latvija 20221202
02.12.2022 SIA ALTITUDE 369 Grustāni-14, Maļinovas pag., Augšdaugavas novads 20221202
01.12.2022 SIA Parnas GEO 290i Skaitītāja pārvietošana, Vijolītes, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-204598 (projekta kods 61293) 20221201
01.12.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Pilskalnes iela 19, Ilūkste, Augšdaugavas nov., 44070030077 20221201
01.12.2022 SIA "GEO Latgale" Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa 88-24 “Akoti-Sējēji” pārbūve Sventes pagastā 20221201
01.12.2022 IK Guntis Štāls ''Beņķiši'',Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20221201
30.11.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Brīvuļi 1, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20221130
30.11.2022 SIA Geo Forest 18.novembra ielas m. 387, 389, 391 pārbūve, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (apgaismojums) 20221130
30.11.2022 IK Guntis Štāls "Natali", Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20221130
30.11.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Draudzības ielā 2, Medumi, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā. 20221130
29.11.2022 SIA "Rio M" 20 kV EPLC6479 un C6260 pārbūve Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20221129
29.11.2022 SIA Geo Forest 18.novembra ielas m. 387, 389, 391 pārbūve, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20221129
28.11.2022 SIA Parnas GEO 18.novembra ielas m.387,389,391 pārbūve Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavasnovads 20221128
28.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Svente 19A``, Šēderes pag., Augšdaugavas nov., 44900090101 20221128
28.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Laucese, Lauceses pag., Augšdaugavas nov. 20221128
24.11.2022 SIA "LatTopo" Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20221124
24.11.2022 SIA "LatTopo" Druvas, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221124
24.11.2022 SIA Parnas GEO Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. (Labiekārtojuma plāns) 20221124
24.11.2022 SIA "LatTopo" "Vasaraudži 1", Vaikuļāni, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221124
24.11.2022 IK Guntis Štāls "74", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20221124
24.11.2022 SIA "LatTopo" "Dimanti", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221124
24.11.2022 SIA Parnas GEO Bērnu un jauniešu centra ēkas pārbūve par bibliotēku Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. (zemējums) 20221124
23.11.2022 SIA "LatTopo" "Sniegaiņi", Kutki, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221123
23.11.2022 SIA RE Mērnieks MAC "Greivas ceļš" Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221123
23.11.2022 SIA Solars D/s"Zaļais Sils", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20221123
23.11.2022 SIA Parnas GEO 69-81, "Zaļais Sils",Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20221123
22.11.2022 SIA "Rio M" Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Gulbji 4, 5, Peski 1, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 20221122
22.11.2022 SIA TP Aģentūra Raiņa iela, Eglaine, Augšdaugavas novads 20221122
22.11.2022 SIA RE Mērnieks Mac "Kumpotas ceļš", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221122
22.11.2022 SIA ALTITUDE 369 "580", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20221122
22.11.2022 SIA GEO Mērniecība Ezerlīči, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20221122
22.11.2022 IK Guntis Štāls ``245``, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20221122
22.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Bērzpilis``, Jurīši, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740070209 20221122
21.11.2022 SIA Solars 0,4 kV GVL L-1 pārbūve pie T16474 Maļinovas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20221121
21.11.2022 SIA "GEO Latgale" Ārējā elektroapgāde Smildziņas, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20221121
15.11.2022 SIA RE Mērnieks Mac "Skolas Mežniecības ceļš", Salienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221115
15.11.2022 SIA "GEO Latgale" Ilūkstes Raiņa vidusskolas pagalma seguma atjaunošana 20221115
11.11.2022 SIA "GEO Latgale" "Stropi 16B", Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20221111
11.11.2022 SIA Parnas GEO 04.kV EPL pārbuve pieT16445 Kukaiņi, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-195207 20221111
11.11.2022 IK Guntis Štāls "Ziedkalns", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20221111
11.11.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Slāņi, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. 20221111
11.11.2022 SIA “DOMA-būve” LN-25 Rubenes pag., Jēkabpils nov. un Prodes pag., Augšdaugavas nov. 20221111
11.11.2022 SIA Ģeodēzists Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) posma 201,56 – 212,20 km pārbūve, Līksnas pagasts, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20221111
11.11.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL Z41 pārbūve pie T16095 Kumpotos, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-195206 20221111
10.11.2022 SIA B&B STRUKTŪRA "18", Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20221110
10.11.2022 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6353 L-11-2, Stropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 2. daļa 20221110
10.11.2022 IK Guntis Štāls Smilšu krasts) Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20221110
10.11.2022 SIA "GEO Latgale" Parka iela, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 20221110
10.11.2022 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6353 L-11-2, Stropos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 1. daļa 20221110
07.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" LKS CERSS, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., 44680030232 20221107
04.11.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20221104
04.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" T16175, Upes iela 1, Maļutki, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., 44640020180 20221104
03.11.2022 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL C6225, C6218 un T16218 pārbūve Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, 2. daļa 20221103
03.11.2022 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL C6225, C6218 un T16218 pārbūve Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, 1. daļa 20221103
02.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" 18. novembra iela 398A, Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740050333 20221102
02.11.2022 SIA Solars Zemnieku saimniecības/fermas elektroapgāde, N/A (kad. Nr.44740010103) Kašatniki, Naujenes pagasts, Augdaugavas novads 20221102
02.11.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Meža Ciems 79, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20221102
02.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''Silenieki'', Urbanišķi, Sventes pag., Augšdaugavas nov., 44880030032 20221102
02.11.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''Gaismiņas'', Urbanišķi, Sventes pag.,Augšdaugavas nov. ,44880030019 20221102
02.11.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Ziedu iela N/A (kad.Nr.44860050151), Silene, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20221102
02.11.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 263, Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20221102
01.11.2022 SIA Solars Ilgas iela 7, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, Z.v.kad.Nr 44720040222 20221101
31.10.2022 SIA RE Mērnieks MAC "“Brīvnieku ceļš", Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 20221031
27.10.2022 SIA "Rio M" Centrālā iela 14, Doļnaja, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20221027
26.10.2022 SIA Geo Forest Ziedi, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20221026
26.10.2022 SIA ZA69 Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Bangas", Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20221026
24.10.2022 SIA "LatTopo" AgRoI, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20221024
24.10.2022 IK Guntis Štāls 0,4 kV EPL pārbūve no T11149, Z1 (Nīcgales pag., Augšdaugavas nov.) 20221024
24.10.2022 IK Guntis Štāls "Ļesovščizna 8", Ļesovščizna, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20221024
21.10.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Ezera mājas , Ambeļu pagastā, Augšdaugavas novadā. 20221021
20.10.2022 SIA "GEO Latgale" Kalkūnes ielas (60-94), Mazās Kalkūnes ielas (60-96) un Īsās Kalkūnes ielas (60-97) pārbūve Kalkūnē, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20221020
18.10.2022 SIA "LatTopo" "59"un ''56'', Daugava, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221018
17.10.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Lāči 30A, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 1. daļa 20221017
17.10.2022 SIA Solars Ielu apgaismojums, Krasta ielā 9, Subate, Augšdaugavas novadā 20221017
17.10.2022 SIA Solars 0,4 kV KL pārbūve pie TP-10214 Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221017
17.10.2022 SIA Topogrāfs `Ausekļi, Priednieki, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 0.4kV rekonstrukcija pie T11180 20221017
17.10.2022 SIA Topogrāfs `Lazdas 1``, Priednieki, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 0.4kV rekonstrukcija pie T11174 20221017
17.10.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Gardelišķi", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20221017
17.10.2022 SIA Topogrāfs `Sietnieki``, Priednieki, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads. 0.4kV rekonstrukcija pie T11180 20221017
17.10.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Upītes", Ilga, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20221017
17.10.2022 SIA Solars Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu "Teivāni 27A", Teivāni, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20221017
17.10.2022 IK TOPODARBI Subate, Augšdaugavas novads 20221017
17.10.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Lāči 30A, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 2. daļa 20221017
14.10.2022 SIA TP Aģentūra "Dzintari", Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. 20221014
14.10.2022 SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" Augšdaugavas nov., Ambeļu pag., Ambeļi, "Silmalas" TELE2 tornis 20221014
14.10.2022 SIA "GEO Latgale" "Upmaļu taka", Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221014
14.10.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža meliorācijas sistēma "Bērzbirze" Salienas pag., Augšdaugavas nov. 4. daļa 20221014
14.10.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža meliorācijas sistēma "Bērzbirze" Salienas pag., Augšdaugavas nov. 3.daļa 20221014
14.10.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža meliorācijas sistēma "Bērzbirze" Salienas pag., Augšdaugavas nov. 2 daļa 20221014
14.10.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža meliorācijas sistēma "Bērzbirze" Salienas pag., Augšdaugavas nov. 1.daļa 20221014
13.10.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``66A``, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600042225 20221013
13.10.2022 SIA Parnas GEO "Kurši", Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas nov. 20221013
12.10.2022 SIA "LatTopo" Stropi-11 Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221012
12.10.2022 SIA GEO Mērniecība Augšdaugavas novads,Kalkūnes pagasts, Staliņi 20221012
12.10.2022 SIA Solars D/S"Melnezers", Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221012
12.10.2022 SIA “DOMA-būve” "Ezermaļi","Zeltiņi", Vabole, Vaboles pag., Augšdaugavas nov., LV-5477 20221012
11.10.2022 SIA PP Ģeodēzija Židina, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20221011
10.10.2022 IK Guntis Štāls "Stropica 9", Stropica, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20221010
10.10.2022 SIA Solars z.v.kad.Nr.44740050338, "SIA"Belwood", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221010
07.10.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Galdnieki, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600040173 20221007
07.10.2022 SIA "GEO Latgale" "Siļupītes ŪNV" ūdens baseins un "Siļupītes ceļš" esoša ceļa paplašinājums, Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20221007
05.10.2022 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL pārbūve līnijā LN-6335 un TP-6335, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20221005
04.10.2022 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie T11029, Z3 un Z4, Skolas ielā, Eglainē, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā 1. daļa 20221004
04.10.2022 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie T11029, Z3 un Z4, Skolas ielā, Eglainē, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā 3. daļa 20221004
04.10.2022 SIA "Rio M" 0,4 kV EPL pārbūve pie T11029, Z3 un Z4, Skolas ielā, Eglainē, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā 2. daļa 20221004
03.10.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Alejas iela 1, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov., 44720040409 20221003
03.10.2022 SIA "Rio M" 20kV līnijā LN-24 no A/st.Nr.31 drošuma uzlabošana, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20221003
03.10.2022 SIA "Rio M" 20kV līnijā LN-24 no A/st.Nr.31 drošuma uzlabošana, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20221003
30.09.2022 SIA "GEO Latgale" Dzīvojamā māja, kad.Nr.44500010027, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, Jauns pieslēgums 1 daļa 20220930
30.09.2022 SIA "GEO Latgale" Dzīvojamā māja, kad.Nr.44500010027, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, Jauns pieslēgums 2. daļa 20220930
27.09.2022 IK Guntis Štāls "Darbmīļi", Eglaines pag., Augšdaugavas nov. 20220927
26.09.2022 SIA Solars Kad.Nr.44700030409. Jauns pieslēgums. Skolas iela 1A, Maļinova, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads. 20220926
26.09.2022 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL atjaunošana līnijā LN-1096, Prodes pagasts, Augšdaugavas novads 20220926
23.09.2022 IK Guntis Štāls "34A", Galdnieki, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220923
23.09.2022 SIA "GEO Latgale" 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-1168 L-1 un L-3 Kokinišķi, Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā 1. daļa 20220923
23.09.2022 SIA "GEO Latgale" 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-1168 L-1 un L-3 Kokinišķi, Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā 2. daļa 20220923
23.09.2022 SIA "GEO Latgale" 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-1168 L-1 un L-3 Kokinišķi, Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā 3. daļa 20220923
23.09.2022 Ceļu būves firma "BINDERS" Pašvaldības ceļš (86-37) "Vārpene-Ezerne-Saulkalni", pašvaldības ceļš (86-34) "Vārpene-Ezerne-Šengeida", pašvaldības ceļš (86-36) "Ezerne-Zemturi", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20220923
23.09.2022 IK Guntis Štāls "Robežnieki 2", Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220923
23.09.2022 IK Guntis Štāls (Vecmuiža) Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220923
22.09.2022 SIA "GEO Latgale" TP-1080 pārbūve Sventes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220922
19.09.2022 SIA Rio M Esošā TP-1121 pārbūve, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 20220919
19.09.2022 SIA Parnas GEO Būvlaukuma elektroapgāde Stropi-50, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220919
16.09.2022 SIA ST mērnieks "Zālītes-1", Šēderes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220916
16.09.2022 SIA ALTITUDE 369 Avenes, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20220916
16.09.2022 SIA "Ģeo OK" kad.Nr.44500010056, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, Jauns pieslēgums 20220916
16.09.2022 SIA ST mērnieks "T11389", Šēderes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220916
16.09.2022 SIA Parnas GEO "Daugavpils putni"", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20220916
15.09.2022 SIA "LatTopo" Nīcgale c., Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20220915
15.09.2022 SIA ST mērnieks "T11377", Dvietes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220915
15.09.2022 SIA ALTITUDE 369 "Morāni", Vecsvente, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220915
14.09.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Daiņi``, Ķirupe, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., 44680030007 20220914
14.09.2022 SIA "Energomontāžprojekts" 44620030469, Bisteri, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20220914
14.09.2022 SIA ALTITUDE 369 Melnajs Dzervis, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20220914
12.09.2022 IK Guntis Štāls "Liepiņi", Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20220912
12.09.2022 SIA Parnas GEO Ārējā elektroapgāde Dubnas muiža, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 20220912
09.09.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Lidlauks, Lociki , Naujenes pag., Augšdaugavas novads 20220909
08.09.2022 IK Guntis Štāls "Upeskalni", Eglaines pag., Augšdaugavas nov. 20220908
08.09.2022 SIA "LatTopo" "Mālkalni 1" un Mālkalni-2, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220908
08.09.2022 IK Guntis Štāls "Svente", Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20220908
08.09.2022 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) "Lāči 30A", Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220908
08.09.2022 IK Guntis Štāls "Rūķīši", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 44520040680 20220908
08.09.2022 SIA ALTITUDE 369 Zemes gab. ar kad.apz. 44720010133, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20220908
08.09.2022 IK Guntis Štāls "Rūķīši", Kutki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 44520040680 20220908
07.09.2022 SIA "GEO Latgale" Butiški 1A",Butiški, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220907
07.09.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Kaptiliški KP, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20220907
07.09.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Baļķi``, Demenes pag., Augšdaugavas nov., 44500010106 20220907
06.09.2022 SIA ALTITUDE 369 Pirts, z.g.kad.apz.4472 004 0119, "Smilšu Līcis", Medumu pag., Augšdaugavas novads 20220906
05.09.2022 SIA Preime Šosejas iela 2. Augšdaugavas nov. Višķu pagasts. Špoģi 20220905
05.09.2022 SIA Rio M 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T16209, L-2, L-3, L-4, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 2. daļa 20220905
05.09.2022 SIA Rio M 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T16209, L-2, L-3, L-4, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 1. daļa 20220905
05.09.2022 SIA Rio M 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie T16209, L-2, L-3, L-4, Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 3. daļa 20220905
05.09.2022 SIA Parnas GEO Aizupieši, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20220905
05.09.2022 SIA Parnas GEO "Jāzepu saimniecība", Juriši, Naujenes pag., Augšdaugavas novadā 20220905
02.09.2022 SIA Rio M Pieslēguma ierīkošana objektam Santucio, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220902
01.09.2022 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Saliena, Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20220901
01.09.2022 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-25 no balsta Nr. 102 līdz balstam Nr. 142, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20220901
30.08.2022 SIA TP Aģentūra Raiņa iela 17B, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20220830
30.08.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Muncišķu ceļš, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, 44680010130 20220830
30.08.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Baltkalnu ceļš, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, 44540030027 20220830
30.08.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Oborūnu ceļš 2, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads 20220830
30.08.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Petrovkas ceļš, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20220830
29.08.2022 SIA "GEO Latgale" Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa (94-9) "Stupiņi-Kucini-Mackeviči" pārbūve Vaboles pagastā. 20220829
29.08.2022 SIA Rio M TP-6018 pārbūve Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220829
29.08.2022 IK Guntis Štāls ''40'',''27'',Zaļais Sils, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20220829
26.08.2022 SIA "GEO Development" Autoceļš P69 Skrudaliena-Kaplava-Krāslava posms 0.00-10.91, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads 20220826
25.08.2022 SIA Parnas GEO DVOR/DME antenas un sietu žoga būvniecība Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas novadā. 20220825
25.08.2022 IK Guntis Štāls "43", Eglīte, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220825
25.08.2022 SIA Parnas GEO DVOR/DME antenas un sietu žoga būvniecība Lidostas iela 4, Lociki (pamati), Naujenes pag., Augšdaugavas novadā. 20220825
25.08.2022 SIA GEO Mērniecība Saules, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. 20220825
24.08.2022 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL C116 un C6176 pārbūve Locikos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-199255 20220824
23.08.2022 SIA "GEO Development" Autoceļš P64, posms 12.00-21.51km, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20220823
23.08.2022 SIA MZ SKATS Klintis, Bebrenes pag., Augšdaugavas nov. 20220823
22.08.2022 SIA "Energomontāžprojekts" 44800080219, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20220822
22.08.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Briģenes ielā 1, Demene, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220822
22.08.2022 IK Guntis Štāls "108", Atpūta, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220822
19.08.2022 SIA "LatTopo" Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa (98-65) “Alejas ielas”pārbūve Višķu tehnikuma ciemā Višķu pagastā. 20220819
18.08.2022 SIA "MGR Projekts" LRDS "Ilūkste", Šederes pag., Augšdaugavas nov. 3. daļa 20220818
18.08.2022 SIA "MGR Projekts" LRDS "Ilūkste", Šederes pag., Augšdaugavas nov. 4. daļa 20220818
18.08.2022 SIA "MGR Projekts" LRDS "Ilūkste", Šederes pag., Augšdaugavas nov. 2. daļa 20220818
18.08.2022 SIA "MGR Projekts" LRDS "Ilūkste", Šederes pag., Augšdaugavas nov. 1. daļa 20220818
15.08.2022 SIA Solars Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, N/A (kadastra Nr. 44600030170), Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220815
15.08.2022 SIA "LatTopo" "Volkovu mājas", Kašatniki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220815
12.08.2022 SIA Parnas GEO "Kurši", Pilskalnes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220812
12.08.2022 SIA Parnas GEO Kad.Nr.44640020016, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20220812
12.08.2022 SIA Solars Dārza iela 10, Krauja, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220812
11.08.2022 SIA "GEO Latgale" 20 kV GVL LN-6426 un T16426 pārbūve, Pritikina, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads,IO-150091 (projekta Nr.43045) 20220811
11.08.2022 SIA Solars Ielas apgaismojuma elektroapgāde, Līdumnieku ielā 7 Kumbuļi Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220811
11.08.2022 SIA "MKM GEO" Akmentiņi, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20220811
11.08.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža autoceļš "Lidlauka ceļš", Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220811
10.08.2022 SIA Solars TP-11337 pārbūve, Cūku ferma, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 20220810
10.08.2022 IK Guntis Štāls Ārējā elektroapgāde Kalnāres, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220810
09.08.2022 SIA Rio M 20 kV EPL C121 posma no JS121-1 līdz balstam Nr. 18 un C6431 pārbūve Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 1. daļa 20220809
09.08.2022 SIA Rio M 20 kV EPL C121 posma no JS121-1 līdz balstam Nr. 18 un C6431 pārbūve Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 2. daļa 20220809
09.08.2022 SIA Solars Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, N/A (kadastra Nr.44920020010), Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 20220809
09.08.2022 IK Guntis Štāls Mazā Smilšu iela 33, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20220809
08.08.2022 IK Guntis Štāls "Atvari", Vecsvente, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220808
08.08.2022 SIA "GEO Latgale" Dzīvojamā māja, kad.Nr.4498005022, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, Jauns pieslēgums 20220808
04.08.2022 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL pārbūve līnijā LN-24 no balsta Nr.88 līdz balstam Nr.133 Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220804
04.08.2022 SIA "LatTopo" Sporta iela 31, Dubna, Dubnas pagasts, Augšdaugavas nov. 20220804
04.08.2022 SIA Solars Z.v.kad.Nr44440010005, "Mazbleivi Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220804
03.08.2022 SIA "GEO Latgale" 21 kV KL izbūve no C141 balsta Nr. 75 līdz T11359 un T11359 automatizācija Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO -199849 2. daļa 20220803
03.08.2022 SIA "GEO Latgale" 23 kV KL izbūve no C141 balsta Nr. 75 līdz T11359 un T11359 automatizācija Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO -199849 4. daļa 20220803
03.08.2022 SIA Solars Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu jaunbūve "D" kategorijas VUGD depo ēkai Zemnieku ielā 42, Ilūkstē, Augšdaugavas novadā. 20220803
03.08.2022 SIA "GEO Latgale" 20 kV KL izbūve no C141 balsta Nr. 75 līdz T11359 un T11359 automatizācija Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO -199849 1. daļa 20220803
03.08.2022 SIA "GEO Latgale" 22 kV KL izbūve no C141 balsta Nr. 75 līdz T11359 un T11359 automatizācija Dvietes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO -199849 3. daļa 20220803
02.08.2022 SIA Rio M Zudumu samazināšana SlP:312ta02022, Z3 pie T16088 Lintopišķos, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 20220802
01.08.2022 SIA Geo Forest "Bērzi", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20220801
01.08.2022 SIA GEO Mērniecība Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20220801
01.08.2022 SIA Geo Forest Sventes vidusskolas teritorijas labiekārtošana, sporta laukumu un bērnu rotaļu laukuma pārbūve. Daugavpils iela 1A, Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220801
27.07.2022 SIA Rio M TP-6474 pārbūve, Darbnīca, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20220727
27.07.2022 SIA Parnas GEO "Puriņi", Vasiļova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20220727
26.07.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Zaļkalniņš``, Markova, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220726
26.07.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža autoceļš „Rasnaču ceļš”, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 20220726
26.07.2022 Hanza Elektro LN6481, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov. 20220726
26.07.2022 SIA GEO Mērniecība Tirgus Laukums 18, Subate, Augšdaugavas nov.( 44150020040) 20220726
22.07.2022 SIA "LatTopo" 44920020030, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20220722
22.07.2022 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6015 L-3, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 20220722
21.07.2022 SIA GEO Mērniecība Augšdaugavas novads,Eglaines pagasts, Eglaine,Stendera iela 7 20220721
21.07.2022 SIA Rio M Svente 5, Šēderes pagasts Augšdaugavas novads 20220721
20.07.2022 SIA "LatTopo" "Valentīna mājas", Kreipāni, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220720
19.07.2022 SIA "MKM GEO" Lāčplēša iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas nov., LV-5447 20220719
19.07.2022 IK Guntis Štāls "Robežnieki 2", Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov 20220719
19.07.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Galdnieki, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov., 44600040173 20220719
19.07.2022 SIA Solars Autoceļa A6 posms, Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220719
14.07.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 20220714
14.07.2022 SIA "ARKO BALTEX" Meža autoceļš ”Virvēju ceļš”, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220714
14.07.2022 SIA Parnas GEO Ielas apgaismojuma A/C A6 241,9 km elektroapgāde, N/A (kad.Nr. 44740030188), Augšdaugavas novadā 20220714
14.07.2022 SIA Parnas GEO Būvlaukuma elektroapgāde, Harlampijs, Daniševka, Višķu pagastā, Augšdaugavas novadā 20220714
12.07.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Baznīcas iela 8, Subate, Augšdaugavas nov., 44150030028 20220712
08.07.2022 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL pārbūve līnijā LN-22 no balsta Nr.248 līdz atdalītājam A-22-7, Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads 20220708
06.07.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``31``, Zelta kalns, Medumu pag., Augšdaugavas nov., 44720070169 20220706
06.07.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6296 Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 1. daļa 20220706
06.07.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6296 Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 2. daļa 20220706
06.07.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6296 Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 3. daļa 20220706
05.07.2022 IK Guntis Štāls "Sondras kalns",Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20220705
05.07.2022 SIA Mērvienība Kadastra apzīmējums 44880050822, Svente, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20220705
05.07.2022 IK Guntis Štāls "Liepiņas", Gančevski, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220705
05.07.2022 SIA ALTITUDE 369 "Kalpaki", Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20220705
05.07.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Meteņi, Folvarcieši, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., 44680020043 20220705
30.06.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža autoceļš „Pavasara ceļš”, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20220630
30.06.2022 SIA "GEO Latgale" Kadastra apzīmējums 44720050020, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220630
30.06.2022 SIA B&B STRUKTŪRA Meža autoceļa „Pūra taka ceļš”, Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20220630
30.06.2022 SIA Rio M Elektroapgāde "20", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20220630
28.06.2022 SIA Solars Z.v.kad.Nr44920040244, "Graudu kalte", Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20220628
28.06.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde,Mičurinietis rajonā, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220628
28.06.2022 SIA Rio M TP-1024 pārbūve, Sventes ezerkrasts, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20220628
27.06.2022 SIA "GEO Latgale" Dzīvojamā māja, kad.Nr.44500010027, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, Jauns pieslēgums 2. daļa 20220627
27.06.2022 IK Guntis Štāls "Puķīši 1", Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20220627
27.06.2022 SIA "GEO Latgale" Dzīvojamā māja, kad.Nr.44500010027, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, Jauns pieslēgums 1. daļa 20220627
22.06.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL Z1 no T16263 pārbūve Osinovkā, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-6539). 20220622
21.06.2022 IK Guntis Štāls ''Emīlijas'',Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20220621
21.06.2022 IK Guntis Štāls (Arianna),Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220621
21.06.2022 SIA "GEO Latgale" Sprieguma kvalitātes uzlabošana SLP 312ta11016, Z1 pie T16263 Osinovkā, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-6401). 20220621
20.06.2022 SIA NP Topo Selgas, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20220620
20.06.2022 SIA Solars Vasarnīcas elektroapgāde Bērziņi 20, Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20220620
20.06.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4kV EPL pārbūve pie T16129, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-1868). 2. daļa 20220620
20.06.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4kV EPL pārbūve pie T16129, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-1868). 1. daļa 20220620
16.06.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Brīvuļi 1``, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20220616
15.06.2022 SIA Rio M Satiksmes drošības uzlabošanas pasākumi a/c A6 Rīga-Daugavpils- -Krāslava- Baltkrievijas robeža (Pāternieki), km 241.90 (gājēju pārejas labiekartošana Naujenē) 20220615
13.06.2022 SIA Solars Sprieguma kvalitātes uzlabošana pie TP-6407 L-3, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220613
13.06.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Draudzības ielā 5A, Medumi, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220613
13.06.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A, Bruņene, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220613
10.06.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Pilskalnes , Zemnieku, Brīvības, Ozolu ielas, Ilūkste (3. daļa) 20220610
10.06.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Pilskalnes , Zemnieku, Brīvības, Ozolu ielas, Ilūkste (2. daļa) 20220610
10.06.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Pilskalnes , Zemnieku, Brīvības, Ozolu ielas, Ilūkste (4. daļa) 20220610
10.06.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Pilskalnes , Zemnieku, Brīvības, Ozolu ielas, Ilūkste (1. daļa) 20220610
09.06.2022 SIA ALTITUDE 369 z.v.44540090057, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20220609
08.06.2022 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Saliena,Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20220608
08.06.2022 SIA LL Projekti Draudzes māja, Vaikuļāni, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220608
08.06.2022 IK Mārtiņš Urtāns Zariņi, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20220608
07.06.2022 SIA "GEO Latgale" Ārēja apgaismojuma atjaunošana Randenes ciemā, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220607
07.06.2022 SIA "ARIBO" Jaundzintari, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20220607
06.06.2022 SIA Parnas GEO Elektroenrģijas skaitītaja pārvietošana Ķīvītes, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20220606
06.06.2022 SIA "Energomontāžprojekts" 44460040238, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov. 20220606
06.06.2022 SIA "LatTopo" 309A, Vasarnīcas, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220606
06.06.2022 IK Guntis Štāls "Samsonovka", Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220606
06.06.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV GVL L-9 TP-6062 pārbūve Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20220606
06.06.2022 SIA Mērvienība Pagrieziens, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20220606
02.06.2022 IK Guntis Štāls "Lociki", Silacirši, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20220602
02.06.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Dainas", Priednieki, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads 20220602
31.05.2022 SIA ALTITUDE 369 Kad.Nr.44540090048, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20220531
30.05.2022 IK Guntis Štāls "Bērziņi", Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20220530
30.05.2022 SIA Parnas GEO Muzeja iela posmā, Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220530
30.05.2022 SIA Parnas GEO Autoceļa A13 un zemes gabala ar kad.Nr.4474 001 0123 rajonā, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220530
30.05.2022 IK Guntis Štāls "Svente", Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20220530
30.05.2022 SIA Solars Stūpiņi, Vaboles pagasts, Augšdaugavas novads 20220530
27.05.2022 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde Kļavas, Peipiņi Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20220527
26.05.2022 SIA Solars Arējā elektroapgāde "Augstkalni 1",Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20220526
26.05.2022 SIA "Energomontāžprojekts" "Kurmi", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20220526
26.05.2022 SIA Geo Forest "Gulbji 3", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20220526
25.05.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde Zilzīlītes, Laucese, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20220525
23.05.2022 IK Guntis Štāls ''Briģenes'' Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220523
23.05.2022 SIA "LatTopo" Alejas iela 3, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas novads. 20220523
23.05.2022 SIA Geo Forest Saules loki, Viļuši, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220523
23.05.2022 SIA "LatTopo" Alejas iela 20, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas novads. 20220523
23.05.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''Dzintari'', Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220523
23.05.2022 SIA Rio M 20kV EPL atjaunošana līnijā LN-6484 Priedaine, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220523
23.05.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``270``, Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740010340 20220523
23.05.2022 IK Guntis Štāls Zariņi, Sventes pag. Augšdaugavas novads 20220523
23.05.2022 SIA "LatTopo" Augšdaugavas novada pašvaldības ceļa (98-65) “Alejas ielas”pārbūve Višķu tehnikuma ciemā Višķu pagastā. 20220523
19.05.2022 SIA Parnas GEO Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20220519
19.05.2022 SIA Parnas GEO Sadnieku iela 13, Sadnieki,Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20220519
19.05.2022 SIA Rīgas tilti Ceļa pārvads autoceļa A6 Rīga – Daugavpils - Krāslava - Baltkrievijas robeža 224.78 km, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220519
18.05.2022 SIA "LatTopo" "Lāči 30A", Lociki, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220518
18.05.2022 SIA "LatTopo" "Bangas", Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads. 20220518
18.05.2022 IK Guntis Štāls Skaista iela 49, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas novads. 20220518
17.05.2022 SIA Rio M 20kV EPL atjaunošāna līnijā LN-6130 Ornišķi, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 20220517
13.05.2022 SIA "LatTopo" "Kociņi", Baltmuiža, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220513
12.05.2022 SIA "Energomontāžprojekts" 44980050155, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20220512
12.05.2022 IK Guntis Štāls Skolas iela 11, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20220512
12.05.2022 SIA "GEO Latgale" 20 kV EPL C6118 un T16118 pārbūve Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-199227 20220512
11.05.2022 SIA Rio M 20kV EPL atjaunošana līnijā C6295, Smaņi, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20220511
11.05.2022 IK Guntis Štāls "Kaptiliški KP", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20220511
11.05.2022 SIA "GEO Latgale" 20kV EPL atjaunošana līnijās LN-6296 un LN-6366 līdz balstam Nr.14 Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220511
10.05.2022 IK TOPODARBI 0,4 kV EPL pārbūve pie T11049, Subatē, Augšdaugavas novadā 20220510
10.05.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''Vecpils 36'', Vecpils, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740070086 20220510
10.05.2022 SIA Parnas GEO "Šķiltavas 1", Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220510
09.05.2022 SIA Rio M Būvlaukuma elekrtroapgāde, 2, Laucese 3, Peski 2, Lauciņi 1, Papele, Lauceses pagasts, Augšdaugavas nov. 20220509
09.05.2022 Kompānija "PARNAS" Pro Daugavpils filiāle Dvietes tilts, autoceļš V783, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20220509
09.05.2022 SIA "LatTopo" Brāļi, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20220509
09.05.2022 SIA B&B STRUKTŪRA z.v.kad.apz. 44640020061; 44640020095; 44640020096; 44640020221 Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20220509
03.05.2022 SIA Parnas GEO Saimniecības ēkas elektroapgāde, Grazbors, Salienas pagastā, Augšdaugavas novadā 20220503
02.05.2022 IK Guntis Štāls (Dubki),Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20220502
02.05.2022 IK Guntis Štāls (Dvīņi-1)Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220502
02.05.2022 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Zelta kalns, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20220502
29.04.2022 SIA Rio M Pieslēguma ierīkošana objektam Ilgas-1, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20220429
29.04.2022 SIA "LatTopo" ''Elektrons'', Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220429
29.04.2022 SIA "LatTopo" "79", Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220429
27.04.2022 SIA Solars ''22'', Laucesa, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., 44640040267 20220427
27.04.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A, Stropi, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220427
26.04.2022 SIA Geo Forest VUGD depo elektroapgāde, Zemnieku ielā 42, Ilūkste, Augšdaugavas novadā 20220426
26.04.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL no T11019, Z1, Z4, pārbūve Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-197972 1.daļa 20220426
26.04.2022 SIA "GEO Latgale" 0,4 kV EPL no T11019, Z1, Z4, pārbūve Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-197972 2.daļa 20220426
26.04.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Vīksnas, Pilskalnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220426
26.04.2022 SIA "GEO Latgale" Strēlnieku ielas rajons, Ilūkste, Augšdaugavas novads. 20220426
26.04.2022 SIA Solars Angāra elektroapgāde, Kalkūnes ielā 25G, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220426
25.04.2022 SIA Parnas GEO Tirgus iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20220425
25.04.2022 SIA METRUM Daugavpils putni, Augšdaugavas novads, Laucesas pagasts 20220425
25.04.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Sila ielā 5B, Stropi, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220425
21.04.2022 SIA Rīgas tilti Šaltupes tilta autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 226,52 km būvprojekts, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220421
20.04.2022 Hanza Elektro LN-6447, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20220420
20.04.2022 SIA Rio M 0.4 kV EPL pārbūve pie TP-1346 L-4 Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220420
12.04.2022 SIA DN WATS 0,4 kV EPL pārbūve pie T16337, Z15, Vecstropos, Naujienes pagastā, Augšdaugavas novadā (TA-4898). 20220412
07.04.2022 SIA Solars Z.v.kad.Nr44740050415, "Dālijas" Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220407
07.04.2022 IK Guntis Štāls Raiņa iela 43A, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20220407
06.04.2022 SIA "LatTopo" ''Atpūtas kompleksa "Ambro" būvniecība'' Maskovskaja, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20220406
06.04.2022 SIA Solars Telekomunikācijas bāzes stacijas elektroapgāde, Sausiņu masts, Vabole, Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā 20220406
01.04.2022 SIA Solars Z.v.kad.Nr44600042064, "Daugava 461a", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220401
31.03.2022 SIA Ametrs 44640010156, Laucese, Laucesas pag., Augšdaugavas novads 20220331
31.03.2022 SIA GEO Latgale 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6071, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, IO-190460 20220331
31.03.2022 SIA GEO Latgale Daugavpils būvniecības tehnikuma IPĪV “Višķi” telpu grupu un iekšējo inženiertīklu vienkāršota atjaunošana darbības nodrošināšana atbilstoši higiēnas prasībām 20220331
31.03.2022 IK Guntis Štāls Ogu iela 42, Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220331
31.03.2022 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība "Mežvidi 4", kad. nr. 44920010042, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20220331
29.03.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Sargaļišķi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740090309 20220329
29.03.2022 SIA Rio M Ārējā elektroapgāde kad. Nr.44740050290,Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220329
28.03.2022 IK Guntis Štāls (Vecmuiža) Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220328
28.03.2022 SIA "LatTopo" "Tiltiņi 1", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220328
28.03.2022 SIA Parnas GEO “Manturi”, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20220328
25.03.2022 SIA GEO Latgale 20kV EPL atjaunošana linijā LN-25 no balsta Nr.50 līdz balstam Nr.72, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20220325
25.03.2022 SIA Rio M Skolas iela 6, Špoģi,Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20220325
24.03.2022 SIA GEO Latgale Skolas iela, Maļinova, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20220324
23.03.2022 SIA Solars Hosteļa elektroapgāde, Červonka,Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20220323
23.03.2022 IK Guntis Štāls Stropi 8A, Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220323
22.03.2022 SIA "LatTopo" Brāļi, Salienas pagasts, Augšdaugavas novads 20220322
22.03.2022 SIA Geo Forest Elksnīši, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20220322
22.03.2022 SIA "LatTopo" "Baloži", Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20220322
21.03.2022 SIA Rio M RŠV “Silene” infrastruktūras modernizācijas I posma attīstība 20220321
21.03.2022 SIA "Energomontāžprojekts" T11350, Brīvības iela 43, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20220321
21.03.2022 SIA Geo Forest Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, 23, Meža ciems, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads 20220321
21.03.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Valerjāni, Dunski, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220321
18.03.2022 SIA Geo Forest Strādnieku-23, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20220318
18.03.2022 SIA RE Mērnieks MAC "Latgales ceļš" Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 20220318
17.03.2022 SIA GEO Latgale 20kV EPL C147 posma no balsta Nr.123 līdz balstam Nr. 216 pārbūve Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20220317
17.03.2022 IK Guntis Štāls "Vecpils 24B", Vecpils, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220317
16.03.2022 SIA Solars "Dzeguzītes", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220316
16.03.2022 SIA Solars "Stari", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220316
16.03.2022 SIA Rio M T16446, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220316
15.03.2022 SIA Ametrs 44500070657, Demene, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20220315
15.03.2022 IK Guntis Štāls 18. novembra iela 361C, Vecstropi,Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220315
14.03.2022 SIA GEO Latgale 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1049 L-4, Grendzes, Prodes pagasts, Augšdaugavas novads (1.daļa) 20220314
14.03.2022 SIA Geo Forest Galamuiža, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220314
14.03.2022 SIA Geo Forest Stropi-50, Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220314
14.03.2022 SIA GEO Latgale 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1049 L-4, Grendzes, Prodes pagasts, Augšdaugavas novads (2.daļa) 20220314
14.03.2022 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Kardel, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā 20220314
14.03.2022 IK Guntis Štāls "Kaptiliški 4", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20220314
14.03.2022 SIA "LatTopo" "Ceplīši", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220314
10.03.2022 SIA ALTITUDE 369 Saulaines 1, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220310
10.03.2022 SIA Geo Forest Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Vasariški, Medumu pagastā, Augšdaugavas novadā 20220310
10.03.2022 SIA TERRA TOPO Latvijas-Baltkrievijas valsts robeža (14.;15.darba daļa) Demenes pag.,Skrudalienas pag., Salienas pag.,Augšdaugavas novads 20220310
09.03.2022 IK Guntis Štāls Kumbuļi, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20220309
09.03.2022 IK Guntis Štāls "Reiņi 1", Ķirupe, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220309
09.03.2022 SIA TopoDrain Augšdaugavas nov., Naujenes pag., Krauja c., Pļavas, Ziedu, Parka un Alejas iela posma no Parka līdz Pļavas ielas, ielu apgaismojums 20220309
08.03.2022 SIA GEO Latgale 20 kV EPL C6160 un T16160 pārbūve Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (3) 20220308
08.03.2022 SIA "LatTopo" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6114, Laucesā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (3) 20220308
08.03.2022 SIA "LatTopo" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6114, Laucesā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (2) 20220308
08.03.2022 SIA "Energomontāžprojekts" '''Atpūtas kompleksa "Ambro" būvniecība'', Maskovskaja, Višķu pag., Augšdaugavasnov., 44980050141 20220308
08.03.2022 SIA "LatTopo" 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6114, Laucesā, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā (1) 20220308
08.03.2022 SIA GEO Latgale 20 kV EPL C6160 un T16160 pārbūve Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (4) 20220308
08.03.2022 SIA GEO Latgale 20 kV EPL C6160 un T16160 pārbūve Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (1) 20220308
08.03.2022 SIA TopoDrain 529, Mičurienietis, Kalkūnes pag, Augšdaugavas nov. 20220308
08.03.2022 SIA GEO Latgale 20 kV EPL C6160 un T16160 pārbūve Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā (2) 20220308
07.03.2022 SIA "MGR Projekts" 20kV GVL atjaunošana līnijā LN-225 no atdalītāja A-225-2 līdz balstam nr.63, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads 20220307
04.03.2022 SIA Rio M Z/S “Jaudzintari” elektroapgāde Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads 20220304
04.03.2022 SIA ALTITUDE 369 Jēkabpils iela 12, Ilūkste, Augšdaugavas nov. 20220304
04.03.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Višķu pagasts, Augšdaugavas novads, 44980050751 20220304
04.03.2022 SIA Parnas GEO Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20220304
03.03.2022 SIA "Energomontāžprojekts" "263", Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740010333 20220303
02.03.2022 SIA "LatTopo" "Pļavnieki", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20220302
01.03.2022 SIA DELTA KOMPĀNIJA Latvijas un Baltkrievijas valsts robežas josla, 13. posms, Salienas pag., Augšdaugavas novads. 20220301
01.03.2022 SIA Parnas GEO Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20220301
01.03.2022 SIA TERRA TOPO Latvijas - Baltkrievijas valsts robeža , Demenes pag., Augšdaugavas novads 20220301
01.03.2022 SIA ALTITUDE 369 Kad. Nr.4450070569, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20220301
28.02.2022 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie T16322 Demenē, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā (2) 20220228
28.02.2022 SIA Geo Forest Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Kalna iela 2A, Skrudaliena, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20220228
28.02.2022 SIA Geo Forest Elektroenerģijas skaitītāja pārnešana Cibuļovka 3, Cibuļovka, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads 20220228
28.02.2022 Kompānija "PARNAS" Pro Daugavpils filiāle Kad. Nr.44740050074, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220228
28.02.2022 SIA Solars 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-1081, Sventes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220228
28.02.2022 SIA GEO Latgale 20kV EPL atjaunošana līnijā LN-23 no balsta Nr.68 līdz balstam A-23-9, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20220228
28.02.2022 SIA METRUM "Vijgieži", Tabores pag., Augšdaugavas nov., kad.apz. 4492 001 0081. 20220228
28.02.2022 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie T16322 Demenē, Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā (1) 20220228
25.02.2022 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana no T16239 Pudānos, Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-197958 20220225
24.02.2022 SIA Rio M Taurkalni, Vecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20220224
24.02.2022 IK Guntis Štāls "Runči", Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20220224
24.02.2022 SIA GEO Latgale 20kV GVL C6142 atjaunošana posmā no atdalītāja C6142-1 līdz balstam Nr.14, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220224
24.02.2022 IK Guntis Štāls "Vīksnas", Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20220224
24.02.2022 SIA "LatTopo" "Smildziņas", Stropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220224
24.02.2022 SIA "LatTopo" 18. novembra iela 428, Vecstropi, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220224
23.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''18'', Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov., 44980050506 20220223
22.02.2022 SIA "LatTopo" 0.4kV GVL pārbūve pie T11053, Vitkušķos, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220222
22.02.2022 IK Guntis Štāls "Gundegas 1", Peski 1, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20220222
22.02.2022 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44740080196 "Stari", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220222
22.02.2022 IK Guntis Štāls (Silenes RKP) Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas novads 20220222
22.02.2022 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-324 no atdalītāja C134-1 līdz atdalītājam C134-2, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220222
22.02.2022 SIA "LatTopo" Cīrulīši 70, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20220222
22.02.2022 SIA "LatTopo" 0.4kV GVL pārbūve pie T11053, Vitkušķos, Eglaines pagastā, Augšdaugavas novadā (1). 20220222
21.02.2022 SIA Solars 20kV GVL LN-333 atjaunošana posmā no balsta Nr.605 līdz atdalītājam A-333-11 Subatē, Augšdaugavas novadā. 20220221
21.02.2022 SIA Solars 20kV EPL atjaunošana līnijā LN-24 no balsta Nr.133 līdz atdalītājam A-24-4 Demenes pagasta, Augšdaugavas novadā. 20220221
21.02.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Graudiņi, Šēderes pag., Augšdaugavas nov. 20220221
21.02.2022 SIA Solars TP-11337 pārbūve, Cūku ferma, Šēderes pagasts, Augšdaugavas novads 20220221
18.02.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Stendera ielā 5, Eglaine, Eglaines pagastā, Augšdaugavas nov. 20220218
17.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" Centrālā iela 7, Doļnaja, Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov., 44800050316 20220217
16.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''STP-6388'', Kusiņi, Kalupes pag., Augšdaugavas nov.,44620010186 20220216
16.02.2022 SIA TopoDrain Ārēja elektroapgāde N/A, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20220216
11.02.2022 SIA "GEO Development" Autoceļš P70, Sventes pag., Pilskalnes pag., Augšdaugavas nov. 20220211
10.02.2022 SIA ZA69 Ārējā elektroapgāde Draudzības 3, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20220210
09.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``6``, Cīrulīši, Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920020104 20220209
09.02.2022 SIA Rio M 20kV EPL atjaunošana līnijā LN-6266 Pakņi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20220209
09.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" 44740060604,Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220209
09.02.2022 IK Guntis Štāls Draudzības iela 5A, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20220209
07.02.2022 SIA LatTopo Kalkūnes iela 19H, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220207
07.02.2022 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie T11122, Kokiniškos, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20220207
07.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" T11029, Skolas iela 8, Eglaine, Eglaines pag., Augšdaugavas nov.,44560070153 20220207
07.02.2022 SIA Solars Bebri, Jaunā Zeļonovka, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20220207
07.02.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Lazdovska ceļš, Dvietes pag., Augšdaugavas nov. 20220207
07.02.2022 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie T11122, Kokiniškos, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20220207
04.02.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Baika līnija, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20220204
04.02.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Putniņu ceļš, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20220204
04.02.2022 SIA LatTopo Ārējā elektroapgāde Lakstīgalas, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220204
04.02.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Bogdana līnija, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220204
04.02.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Marcinkeviča ceļš, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20220204
04.02.2022 SIA Rio M Pīlādži-1, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20220204
04.02.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Dzelzceļa līnija, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220204
04.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" T16445, ''Kukaiņi'', Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov., 44860060013 20220204
04.02.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Stolbovkas ceļš, Šēderes pag., Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20220204
03.02.2022 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, "Mežmalas" Lielie Vaideri, Vaboless pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220203
03.02.2022 SIA Geo Forest "Spravniški", Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads 20220203
03.02.2022 SIA "Energomontāžprojekts" T11386, ''Griezes'', Dvietes pag., Augšdaugavas nov., 44540080170 20220203
02.02.2022 IK Guntis Štāls Z.v.kad.Nr.44900060041, saimniecība"Talles". Šēderes pagasts, Augšdaugavas nov. 20220202
02.02.2022 SIA ''TOPOPROJEKTS" Augšdaugavas novada,Tabores pagasta, kad.Nr.44920010062 (saimn."Kaupišķi") un kad.Nr.44920010052 (saimn."Griguļiņi") 20220202
02.02.2022 SIA GEO Latgale 20kV GVL atjaunošana līnijā LN-6089, Kokiņi, Maļinovas pagasts, Daugavpils novads 20220202
02.02.2022 SIA GEO Latgale 20 kV EPL C527 posma no balsta Nr. 534 līdz balstam Nr. 584 pārbūve Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā. 20220202
31.01.2022 SIA GEO Latgale 20 kV EPL C527 posma no C527-11 līdz balstam Nr. 534 pārbūve Vaboles pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-199241 20220131
31.01.2022 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Ozolzīles, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220131
31.01.2022 SIA ALTITUDE 369 Oktobra iela 36,36A, Tabore , Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20220131
31.01.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Cīruļi``, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov., (2.daļa) 20220131
31.01.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Cīruļi``, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov., 44700020019 (1.daļa) 20220131
31.01.2022 SIA GEO Latgale 20kV EPL atjaunošana līnijā C6002 Vasarģeliški, Naujenas pagasts, Augšdaugavas novads 20220131
27.01.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Logodska līnija, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20220127
26.01.2022 SIA Rio M Cinīši, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220126
25.01.2022 SIA LatTopo "Jaunsudrabi", Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20220125
25.01.2022 IK Guntis Štāls (Kervati),Maļinovas pagasts, Augšdaugavas novads 20220125
25.01.2022 SIA Geo Forest "Orbidāni", Orbidāni, Vaboles pagasts, Augšdaugavas nov. 20220125
25.01.2022 SIA “TOPOPROJEKTS.LV” Borovkas ceļš, Kalupes pag. Augšdaugavas nov. 20220125
25.01.2022 SIA LatTopo Kalkūnes iela 19a, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220125
25.01.2022 SIA LatTopo "18", Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20220125
24.01.2022 SIA ''TOPOPROJEKTS" Augšdaugavas novads, Tabores pagasts, karjers "Osīši" 20220124
19.01.2022 SIA LatTopo "Rūpes", Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20220119
19.01.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ''41'', Zaļais Sils, Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920030437,(V.Azans) 20220119
19.01.2022 SIA LatTopo "5", Višķu tehnikums, Višķu pagasts Augšdaugavas novads. 20220119
19.01.2022 SIA Solars 0.4 kV GVL un T16502 pārbūve Lesnik, Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20220119
19.01.2022 SIA "Energomontāžprojekts" `Vecsaules 2``, Demenes pag., Augšdaugavas nov., 44500070462 20220119
19.01.2022 SIA "Energomontāžprojekts" 44500070645, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20220119
13.01.2022 SIA Solars T16136 pārbūve Gerlaki, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20220113
13.01.2022 SIA Solars T16098 pārbūve Mālkalnos, Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā 20220113
13.01.2022 SIA Rio M 20kV EPL atjaunošanas līnijā No 20kV GL C6115 b.Nr.26 līdz T16116, Naujenes pag., Augšdaugavas novads. 20220113
12.01.2022 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie T16099, Keirānos, Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-189063 20220112
12.01.2022 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie T16099, Keirānos, Vecsalienas pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-189063 20220112
11.01.2022 SIA Parnas GEO Kad. Nr.44920010047, Tabores pagasts, Augšdaugavas novads. 20220111
10.01.2022 SIA Rio M 0.4 kV pārbūve "Ceriņi 1", Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20220110
10.01.2022 IK Guntis Štāls (Dubnas muiža),Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads. 20220110
10.01.2022 IK Guntis Štāls Kalkūnes iela 25, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20220110
10.01.2022 SIA "Energomontāžprojekts" ``Ķīvītes``, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., 44640020071 20220110
10.01.2022 IK Guntis Štāls "Mičurinietis''Arēja elektro apgāde, kalkūnes pag., Augšdugavas nov. 20220110
06.01.2022 SIA Parnas GEO Industriāla parka būvniecība Lidostas ielā 4, Lociki, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20220106
05.01.2022 SIA LatTopo ''Jaunteikas'', Višķu pagasts, Augšdaugavas novads. 20220105
05.01.2022 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Strautiņi 1, Skrudalienas pagastā, Augšdaugavas novadā 20220105
05.01.2022 SIA Rīgas tilti Šaltupes tilta autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 226,52 km būvprojekts, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20220105
04.01.2022 SIA Rio M Z/S "Stārķi", Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20220104
04.01.2022 SIA RE Mērnieks MAC "Eglīšu ceļš" Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20220104
03.01.2022 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie T16043, L-1, Sandariškos, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-188998 20220103
27.12.2021 SIA GEO PRO Atradne "Svente", Sventes pag., Augšdaugavas nov., LV-5473 20211227
27.12.2021 SIA "Energomontāžprojekts" ``Pie Meža``, Janciški, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov., 44700060083 20211227
27.12.2021 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Viļuši 2", Viļuši, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211227
27.12.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Lociki 10, Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211227
27.12.2021 SIA TopoDrain Biķernieku ciema ielu apgaismojuma pārbūve, Biķernieku ciems, Biķernieku pagasts, Daugavpils nov. 20211227
22.12.2021 SIA GEO Latgale "Mihalki", Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211222
22.12.2021 SIA Energomontāžprojekts ``48``, Latgale, Līksnas pag., Augšdaugavas nov., 44680090059 20211222
22.12.2021 SIA B&B STRUKTŪRA Militārais mācību poligons, "Meža Mackeviči", Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20211222
22.12.2021 SIA GEO Latgale 20kV EPL atjaunošana līnijā C154-2 no balsta Nr.131 līdz balstam Nr.175, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20211222
22.12.2021 SIA GEO Latgale T16417 pārbūve Kalupes pagastā, Augšdaugavas novadā, IO-187695 20211222
21.12.2021 SIA GEO Latgale Esošā TP-1119 pārbūve Kaltes, Kudiņa, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, IO-183896 1. daļa 20211221
21.12.2021 SIA GEO Latgale Esošā TP-1119 pārbūve Kaltes, Kudiņa, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads, IO-183896 2. daļa 20211221
20.12.2021 SIA Solars Lucani, Faļtopi, Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20211220
20.12.2021 SIA Solars Sparta, Demenes pag., Daugavpils nov. Jauns pieslēgums 20211220
20.12.2021 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Maļutki, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20211220
20.12.2021 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, N/A, Peski 2, Laucesas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20211220
15.12.2021 SIA GEO Latgale 20 kV EPL C105 posma no balsta Nr. 92 līdz balstam Nr. 130 pārbūve Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā 20211215
14.12.2021 SIA B&B STRUKTŪRA Meža meliorācijas sistēma "Ilūkste", Augšdaugavas nov. 20211214
14.12.2021 SIA NP Topo "Rožukalns", Ruži, Kalupes pagasts, Augšdaugavas novads 20211214
13.12.2021 SIA GEO Latgale Jauns 0,4kV pieslēgums, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20211213
13.12.2021 SIA LatTopo "11", Kooperators, Līksnas pagasts, Augšdaugavas novads. 20211213
13.12.2021 SIA Energomontāžprojekts Alejas iela 3, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.,44740060570 (SAFE ENERGY SIA) 20211213
13.12.2021 SIA GEO Latgale Daugavas iela 27A, Krauja, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20211213
13.12.2021 SIA Solars Angāra elektroapgāde, Kalkūnes ielā 25H, Kalkūni, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20211213
13.12.2021 SIA Solars Telekomunikāciju skapja elektroapgāde, Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pagastā, Augšdaugavas novadā 20211213
13.12.2021 SIA Solars Miera iela 35A, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20211213
10.12.2021 SIA RE Mērnieks MAC "Kazarmu ceļš" Sventes pagasts, Augšdaugavas nov. 20211210
09.12.2021 SIA TopoDrain Ārējais ielu apgaismojums Upes ielā, Maļutkī, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20211209
09.12.2021 SIA Energomontāžprojekts ''Sarkaņi'', Sarkaņi, Vaboles pag., Augšdaugavas nov.,44940050186 20211209
08.12.2021 SIA ZA69 "Palmas", Cegaļne, Kalupes pag., Augšdaugavas nov., LV-5450 20211208
08.12.2021 SIA Rio M 110/20 kV apakšstacijas Nr.231 "Špoģi" 20 kV sadales pārbūve adresē apakšstacija Špoģi, Vilki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20211208
08.12.2021 SIA LatTopo Mazā - Abitelu ielas un Skaista-Aizupes-Ziedu ielas , Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20211208
07.12.2021 SIA Solars "Stārķi", Skrudaliena elektroapgāde, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20211207
07.12.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Smiltnieki 3, Tabores pagastā, Augšdaugavas novadā 20211207
07.12.2021 SIA Solars 20kV GVL atjaunošana līnijā LN-24 no balsta Nr.14 līdz balstamNr.95 Laucesas pagasta, Augšdaugavas novadā un Daugavpils pilsētā. 20211207
07.12.2021 SIA Solars Saimniecības ēkas elektroapgāde, Alejas ielā 5, n/a, Krauja, Naujenes pagastā, Augšdaugavas nov. 20211207
07.12.2021 SIA GEO Latgale 20kV EPL atjaunošana līnijā LN-22 no atdalītāja A-22-8 līdz b.Nr.80, Ambeļu un Biķernieku pagastos, Augšdaugavas nov. 20211207
06.12.2021 SIA LatTopo 0,4 kV GVL L-1 pārbūve pie T16474 , Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20211206
06.12.2021 SIA Parnas GEO Apbūves gabala elektroapgāde, NA, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20211206
06.12.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Brieži-4, Senču lauki, Laucesas pagastā, Augšdaugavas nov. 20211206
06.12.2021 IK Guntis Štāls (Kļavas)Višķu pagasts, Augšdaugavas novads 20211206
06.12.2021 SIA GEO Latgale Kalkūnes ielas 25D rajons, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20211206
02.12.2021 SIA TERRA TOPO "Apakšstacija Līksna", Tilti, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20211202
29.11.2021 SIA GEO Latgale Dravnieki, Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads. 20211129
29.11.2021 IK Guntis Štāls "6", Laucesa, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20211129
29.11.2021 SIA GEO Latgale T16119 pārbūve Putānos, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211129
29.11.2021 SIA NP Topo "Kalves", Vabole,Vaboles pag., Augšdaugavas nov. 20211129
25.11.2021 SIA Solars "106", Vasarnīcas elektroapgāde, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211125
25.11.2021 SIA ZA69 Līdums, "Dukurieši', Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 20211125
25.11.2021 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana pie T16120, L-1, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20211125
25.11.2021 SIA Geo Forest "Ilgas-1", Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20211125
25.11.2021 SIA LatTopo Daugavas ielas posma asfalta seguma atjaunošana Līksnas pagastā 20211125
25.11.2021 SIA ZA69 Stērstes, "Dukurieši', Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 20211125
25.11.2021 SIA Rio M 20kV EPL atjaunošanas līnijā LN-31 no balsta Nr.301 līdz atdalīitājam A-31-5, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads 20211125
23.11.2021 SIA Energomontāžprojekts Dārza iela 26, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20211123
16.11.2021 SIA Parnas GEO "Jurīši", Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads. 20211116
16.11.2021 IK Guntis Štāls "59", Kooperators, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20211116
16.11.2021 SIA Rio M Kalupes ciema ielu apgaismojuma rekonstrukcija, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20211116
16.11.2021 SIA Energomontāžprojekts ``Valerjāni``, Dunski, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., 44740040057 20211116
16.11.2021 SIA B&B STRUKTŪRA ,,Militārais mācību poligons „Meža Mackeviči”,Vaboles pag., Daugavpils nov. 20211116
15.11.2021 SIA AT SURVEY AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales reģiona, Nīcgales meža iecirkņa meža autoceļa "Siena ceļš" pārbūve 20211115
13.11.2021 IK Guntis Štāls "Lielborne", Lielborne, Salienas pag., Augšdaugavas nov. 20211113
13.11.2021 SIA LatTopo "Saulkalni", Demenes pagasts, Augšdaugavas nov. 20211113
12.11.2021 SIA LatTopo Strādnieku iela 12, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211112
12.11.2021 SIA Geo Forest Slodzes palielinājums SIA "ALNIGA" Alejas iela 3, Kraujā, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20211112
11.11.2021 SIA LatTopo Dārzkopības sabiedrības ''Zelta kalns'', Medumu pagasts, Augšdaugavas novads. 20211111
11.11.2021 SIA ZA69 "Dukurieši', Nīcgales pagasts, Augšdaugavas novads 20211111
10.11.2021 SIA GEO Latgale Pieslēguma ierīkošana objektam Ilgas-1, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20211110
10.11.2021 SIA Energomontāžprojekts ''Līdumnieki'', Mazie Stradišķi, Dubnas pag., Augšdaugavas nov.,44520010101 20211110
09.11.2021 SIA Solars Skolas iela 11, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20211109
09.11.2021 SIA Solars Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu "Ezermalas 4", Peski 1, Laucesas pagasts, Augšdaugavas novads. 20211109
09.11.2021 SIA GEO Latgale Šķidrā slapekļa mēslojuma rezervuāru, Stropi 16B, Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas novads. 20211109
09.11.2021 IK Guntis Štāls Alejas iela 48, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20211109
05.11.2021 SIA AT SURVEY AS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales reģiona, Dubnas iecirkņa meža autoceļa "Raktā līnija" pārbūve 20211105
04.11.2021 SIA GEO Latgale 20kV EPL atjaunošana līnijās LN-25 un LN-26 no balsta Nr.9 līdz balstam Nr.32, Dubnas pagasts, Augšdaugavas novads 20211104
04.11.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Mihalki, Stropi, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā. 20211104
04.11.2021 SIA Parnas GEO Ražotnes elektroapgāde, 18. novembra ielā 414, Vecstropi, Naujenes pagastā, Augšdaugavas novadā 20211104
03.11.2021 SIA MERKO Skolas iela, Medumi, Medumu pag., Aukšdaugavas nov. 20211103
03.11.2021 SIA Solars Īpašuma "Lasenberga" kad.Nr.44920020030 elektroapgāde Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20211103
03.11.2021 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Tiltu skola, Tilti, Līksnas pagastā, Augšdaugavas novadā. 20211103
03.11.2021 Kompānija "PARNAS" Pro Daugavpils filiāle Ķieģeļu ielā 5, Daugavpilī, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20211103
03.11.2021 SIA Rio M Vasarnīcu elektroapgāde Mičurinietis, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20211103
03.11.2021 SIA Solars Dzīvojamās mājas "Dārzniecība", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, pievienošana ūdensapgādes tīkliem 20211103
02.11.2021 SIA LatTopo "Transformators 6238", Cibuļovka, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20211102
02.11.2021 SIA LatTopo Siltumtrases pievada un siltummezgla pārbūve Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV ''Višķi'' ēkai, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20211102
02.11.2021 Kompānija "PARNAS" Pro Daugavpils filiāle Vingri I, Līksnas pag.,Augšdaugavas nov. 20211102
01.11.2021 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6485 Ambeļu pagastā, Augšdaugavas novadā 20211101
01.11.2021 IK Guntis Štāls "Lapsiņas", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20211101
01.11.2021 SIA Energomontāžprojekts ''18'', Višķu tehnikums, Višķu pag., Augšdaugavas nov., 44980050449005 20211101
29.10.2021 SIA Rio M 20 un 0.4kV EPL pārbūve pie TP-1103, TP-1106, TP-1126, TP-1127, TP-1194, Līksnas pag., Aukšdaugavas nov. 1.d. 20211029
29.10.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44960050313 , Červonka, Vecsalienas pag, Augšdaugavas nov. 20211029
29.10.2021 SIA ALTITUDE 369 Kad. Nr.44860050076, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20211029
29.10.2021 SIA LatTopo Alejas iela 3, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211029
29.10.2021 SIA LatTopo Dienvidlatgales reģiona meža autoceļa “Kimbaru ceļš”būve, Augšdaugavas nov., Medumu un Šederes pag., Sventes meža iecirknis. 20211029
29.10.2021 SIA B&B STRUKTŪRA Meža meliorācijas sistēma "Ūdze", Maļinovas, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20211029
29.10.2021 SIA TopoDrain Ielu apgaismojums Daugavpils novada pašvaldības Skolas, Dārza, Alejas Rēzeknes un Sporta ielā, valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža(Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) aizsargjoslā,Maļinova,Maļinovas pagasts, Daugavpils novads. 20211029
29.10.2021 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde , Pāveli, Biķernieku pag., Aušdaugavas nov. 20211029
29.10.2021 SIA Vinoko LN-23, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20211029
29.10.2021 SIA Rio M 22 un 0.4kV EPL pārbūve pie TP-1103, TP-1106, TP-1126, TP-1127, TP-1194, Līksnas pag., Aukšdaugavas nov. 3.d. 20211029
29.10.2021 SIA Rio M 21 un 0.4kV EPL pārbūve pie TP-1103, TP-1106, TP-1126, TP-1127, TP-1194, Līksnas pag., Aukšdaugavas nov. 2.d. 20211029
28.10.2021 SIA Parnas GEO "Daugavpils putni", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20211028
27.10.2021 SIA GEO Latgale Meža autoceļa “Melnā grāvja ceļš” būvniecība Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20211027
26.10.2021 SIA Geo Forest Autostavvietu un celiņu atjaunošana Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20211026
26.10.2021 SIA Solars "132", Vasarnīcas elektroapgāde, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211026
26.10.2021 SIA Vinoko 20kV GVL LN-24 atjaunošana, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20211026
25.10.2021 SIA GEO Latgale 20 un 0,4 kV EPL parbuve pie TP-1081 Ozerki, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 2. daļa 20211025
25.10.2021 SIA GEO Latgale 20 un 0,4 kV EPL parbuve pie TP-1081 Ozerki, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 1. daļa 20211025
25.10.2021 SIA Energomontāžprojekts ''41'', Zaļais Sils, Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920030437 20211025
25.10.2021 SIA Energomontāžprojekts ''22'', Laucesa, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., 44640040267 20211025
25.10.2021 SIA Energomontāžprojekts ''Dzilnas 9'', Laucesas pag., Augšdaugavas nov., 44640040246 20211025
25.10.2021 SIA GEO Latgale Saimniecības ēka, N/A, Demenes pag., Augšdaugavas nov. (kad.Nr. 4450 007 0657). Jauns pieslēgums 20211025
25.10.2021 SIA TopoDrain Lienucīte, Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov. 20211025
25.10.2021 SIA Solars "Ezerliči" elektroapgāde Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20211025
21.10.2021 SIA Solars Kad.Nr.44880010036, "23", Meža ciems, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20211021
21.10.2021 SIA Rio M Ārējā elektroapgāde Muitas iela Smilgini, Muitas, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20211021
20.10.2021 SIA Parnas GEO Autostavvietu celiņu un apgaismojuma atjaunošana SPC “Pīlādzis” teritorija, Lielā ielā 43, Kalupē, Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20211020
19.10.2021 SIA Energomontāžprojekts Daugavas iela 10, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20211019
19.10.2021 IK Guntis Štāls Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20211019
18.10.2021 SIA LatTopo Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļa (60-12) Aveņi-d/s Daugava seguma atjaunošana 20211018
18.10.2021 SIA LatTopo Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ceļa (60-12) Aveņi-d/s Daugava seguma atjaunošana 20211018
15.10.2021 SIA GEO Latgale Elektroapgādes drošuma uzlabošana līnijā F5#A/st.30 no TP-349 līdz T-10204, Līksnas pag, Augšdaugavas nov. 20211015
14.10.2021 SIA Rio M Šakališķi 1, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20211014
14.10.2021 SIA LatTopo Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20211014
13.10.2021 SIA Solars 0.4kV GVL no T11077 pārbūve Sventes pag, Daugavpils nov. (1d.) 20211013
13.10.2021 SIA Solars 0.4kV GVL no T11077 pārbūve Sventes pag, Daugavpils nov. (2d.) 20211013
13.10.2021 SIA “DOMA-būve” ``Apakšstacija Špoģi``, Vilki, Dubnas pag., Augšdaugavas nov. 20211013
13.10.2021 SIA Vinoko "Līči", Nīcgales pag, Augšdaugavas nov. 20211013
13.10.2021 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, N/A-Smilgas, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20211013
12.10.2021 SIA LatTopo "Stropi 35", Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211012
12.10.2021 SIA AIZKRAUKLES MĒRNIEKS Dzintari, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20211012
12.10.2021 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL atjaunošana pie TP-6645, L-1, Grendze, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20211012
12.10.2021 SIA Rio M 0.4kV GVL pārbūve Sventes pag., Daugavpils nov. 1.daļa 20211012
12.10.2021 SIA Rio M 0.4kV GVL pārbūve Sventes pag., Daugavpils nov. 2.daļa 20211012
12.10.2021 SIA Rio M 0.4kV GVL pārbūve Sventes pag., Daugavpils nov. 3.daļa 20211012
11.10.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde "Spāres" Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20211011
08.10.2021 Hanza Elektro Rubeņi, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20211008
08.10.2021 SIA Parnas GEO "Jāzepu saimniecība", Juriši, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211008
07.10.2021 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Vasargelišku skatu tornis, Vasargeliški, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20211007
07.10.2021 SIA Solars 20kV EPL pārbūve līnijā LN-22 no atdalītāja A-22-6 līdz balstam Nr.248, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20211007
06.10.2021 SIA Parnas GEO Kad. Nr.44860010528, Skrudalienas pagasts, Augšdaugavas nov. 20211006
06.10.2021 SIA Parnas GEO "Daugavpils putni"", Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20211006
01.10.2021 IK Guntis Štāls "Vijolītes", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20211001
01.10.2021 SIA Parnas GEO 0.4kV EPL atjaunošana pie TP-1452 L-2, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20211001
30.09.2021 SIA Parnas GEO "Juneļi-1", Juneļi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20210930
30.09.2021 SIA Energomontāžprojekts ``36``, Laucese, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20210930
30.09.2021 SIA Ametrs 44420050131, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20210930
29.09.2021 SIA LatTopo Strautiņi -1, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20210929
29.09.2021 SIA Energomontāžprojekts 44600070094, Kalkūnes pag., Augšdaugavvas nov. 20210929
29.09.2021 SIA GEO Latgale 0.4kV EPL pārbūve pie TP-337, Kalkūnes ielā, Kalkūnos, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210929
27.09.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Briģenes iela 1-1, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20210927
24.09.2021 SIA LatTopo Siltumtrases pievada un siltummezgla pārbūve Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV ''Višķi'' ēkai, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20210924
24.09.2021 SIA LatTopo "34", Eglīte, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210924
24.09.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Pokropiški, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20210924
24.09.2021 SIA Geo Forest Strādnieku iela 53, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210924
24.09.2021 SIA Energomontāžprojekts ``Lasenberga-1``, Tabores pag., Augšdaugavas nov., 44920020544 20210924
24.09.2021 SIA Solars "Lociki 10", Lociki, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210924
23.09.2021 SIA Energomontāžprojekts 14, Peski 2, Laucesas pag., Augšdaugavas nov., 44640010175 20210923
23.09.2021 SIA TERRA TOPO Autoceļš Vingri-Purvs, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20210923
22.09.2021 SIA GEO Latgale 20 un 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-6366, Ūdrīšu pagasts, Krāslavas novads, IO-152545 (Naujenes pag., Augšdaugavas nov.) 20210922
22.09.2021 SIA LatTopo PGV Rīga-Daugavpils KAS GPS ''Daugavpils'', Augšdaugavas nov., Līksnas pag., anoda zemējuma kapitalais remonts. 20210922
22.09.2021 SIA Energomontāžprojekts Daugavas iela 10, Līksna, Līksnas pag., Augšdaugavas nov.,44680050623 20210922
22.09.2021 SIA LatTopo "104", Latgale, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20210922
17.09.2021 SIA Solars 20kV GVL LN-6239 atjaunošana Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20210917
17.09.2021 SIA Solars Būvlaukuma elektroapgāde, "Teteri", Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20210917
17.09.2021 SIA Solars Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Romānu mājas, Ambeļi, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20210917
17.09.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Randene 5, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210917
17.09.2021 SIA Rio M Novinu ceļš, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210917
16.09.2021 SIA GEO Latgale 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-6059 Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20210916
16.09.2021 SIA TopoDrain AS "Latvijas valsts meži" Latgales regiona Sventes iecirkņa meža meliorācijas sistēmas "Kumbule" atjaunošana 20210916
15.09.2021 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Turmonti, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20210915
15.09.2021 SIA Ametrs Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20210915
14.09.2021 SIA GEO Latgale 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-31 no balsta Nr.90 līdz balstam Nr.131 Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210914
13.09.2021 SIA Rio M 20 kV GVL LN-31 pārbūve no b.Nr.253 līdz b.Nr.301 Medumu pag., Daugavpils nov. 20210913
13.09.2021 SIA NP Topo "Ausma", Osinovka. 1.daļa., Biķernieku pag., Augšdagavas nov. 20210913
13.09.2021 SIA NP Topo "Ausma", Osinovka. 2.daļa., Biķernieku pag., Augšdagavas nov. 20210913
10.09.2021 SIA LatTopo Sūkņu stacijas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210910
09.09.2021 IK Guntis Štāls Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Līksnā,Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20210909
09.09.2021 SIA LatTopo Daugavas iela 3, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210909
09.09.2021 SIA BINDERS Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 - 27.10 pārbūve, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20210909
09.09.2021 SIA Energomontāžprojekts ''Teteri'', Demenes pag., Augšdaugavas nov., 44500070153 20210909
09.09.2021 SIA Geo Forest Dzīvojamās mājas 18.novembra ielā 412, Vecstropos, Naujenes pag., Augšdaugavas nov., gāzapgāde 20210909
09.09.2021 SIA LatTopo Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20210909
09.09.2021 SIA TERRA TOPO Višķi, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20210909
09.09.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde N/A (kad.Nr.44500010156), Upmaļi, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20210909
06.09.2021 SIA Parnas GEO Vecstropi (DSR), Naujenes pag, Augšdaugavas nov. 20210906
06.09.2021 SIA Geo Forest 18.novembra ielas - M. 418, 420, 428 pārbūve (kanalizācija), Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210906
06.09.2021 SIA Rio M 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-326 no balsta Nr.133 līdz TP-6552, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20210906
06.09.2021 SIA Energomontāžprojekts Dārza iela 26, Randene, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210906
06.09.2021 SIA Rio M Ārējā elektroapgāde N/A, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210906
06.09.2021 SIA Geo Forest 18.novembra ielas - M. 418, 420, 428 pārbūve (apgaismojums), Vecstropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210906
06.09.2021 SIA LatTopo Dienvidlatgales reģiona meža autoceļa “Timšānu ceļš”būve, Augšdaugavas novads, Sventes pagasts, Sventes meža iecirknis. 20210906
06.09.2021 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Mežvidi 3", kad. apz. 44920010065, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20210906
31.08.2021 SIA LatTopo Augļi-07, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20210831
31.08.2021 SIA Parnas GEO “Kalnu mājas”, Ambeļu pag., Augšdaugavas nov. 20210831
30.08.2021 SIA GEO Latgale Meža autoceļa "Līksnas masīva ceļš" būvniecība, Dienvidlatgales reģions, Nīcgales meža iecirknis 20210830
30.08.2021 SIA GEO Latgale T11135, Skolas iela 1A, Nīcgale, Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20210830
30.08.2021 SIA Energomontāžprojekts T16311, Draudzības iela 3C, Medumi, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20210830
30.08.2021 SIA LatTopo Ezerlīči, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210830
30.08.2021 SIA Rio M Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) pārbūvei Silenes MKP, “Silenes RKP”, Skrudalienas pag., Aušdaugavas nov. 20210830
30.08.2021 SIA Rio M Transportlīdzekļu un konteineru automātiskās identificēšanas sistēmas (TLKAIS) pārbūvei Silenes MKP, “Silenes RKP”, Skrudalienas pag.,Agšdaugavas nov. 20210830
27.08.2021 SIA Parnas GEO “Manturi”, Višķu pag., Augšdaugavas nov. 20210827
27.08.2021 SIA ALTITUDE 369 "152", Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210827
25.08.2021 SIA LatTopo "Rudzīši", Ābeliški, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20210825
25.08.2021 SIA Rio M Kalaņiški 1, Tabores pag., Augšdaugavas nov. 20210825
25.08.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Egļu ielā 2A, Stropi, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210825
24.08.2021 SIA Solars "Glorijas" elektroapgāde, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20210824
24.08.2021 SIA Rio M 20kV LN-6448 EPL un TP-6448 demontāža, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210824
24.08.2021 SIA LatTopo "Rudzīši", Ābeliški, Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20210824
24.08.2021 IK Guntis Štāls Priekuļi-14, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20210824
23.08.2021 SIA LatTopo Centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunašana un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Sventē, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210823
23.08.2021 SIA LatTopo Miera iela 35, Mirnijs, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20210823
23.08.2021 SIA LatTopo Centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunašana un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Sventē, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210823
23.08.2021 SIA LatTopo Ziedu iela 12, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20210823
19.08.2021 SIA Rio M 0.4kV EPL pārbūve pie TP-154 L-6 un TP-242, L-4, Kalkūni, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210819
18.08.2021 SIA LatTopo "Marites", Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20210818
18.08.2021 SIA LatTopo Ārējā elektroapgāde N/A, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210818
18.08.2021 SIA LatTopo Māza iela 6, Silene, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20210818
18.08.2021 SIA Solars 365, Vasarnīcas, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210818
17.08.2021 SIA LatTopo Centralizēto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunašana un kanalizācijas sūkņu stacijas pārbūve Sventē, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210817
16.08.2021 SIA Parnas GEO Veikala elektroapgāde, "Žubītes", Kalupes pag., Augšdaugavas nov. 20210816
16.08.2021 SIA GEO Latgale 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-333 no balsta Nr.93 līdz TP-1404, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210816
10.08.2021 SIA Parnas GEO "Saulainais Līcis", Medumu pag., Augšdaugavas nov. 20210810
09.08.2021 SIA LatTopo ''Ūdensrozes'' Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210809
05.08.2021 SIA LatTopo Nīcgale c., Nīcgales pag., Augšdaugavas nov. 20210805
05.08.2021 SIA Geo Forest "Ieviņas", Vasariški, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210805
03.08.2021 SIA BINDERS RŠV "Silene" infrastruktūras modernizācijas 1. posma attīstība. RŠV "Silene" administratīvās ēkas pārbūve Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210803
02.08.2021 SIA Energomontāžprojekts 370, Celtnieks, Kalkūnes pag., Augšdaugavas nov. 20210802
02.08.2021 SIA LatTopo Alejas iela 18, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210802
30.07.2021 SIA Energomontāžprojekts TDR2.146, st.Kurcums, ''Kurcums'', Demenes pag., Daugavpils nov. 20210730
30.07.2021 SIA Energomontāžprojekts 14, Peski 2, Laucesas pag., Augšdaugavas nov. 20210730
30.07.2021 SIA Energomontāžprojekts TDR2.133, st.Zaļumi, ''Stacija Zaļumi'', Zaļumi, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20210730
27.07.2021 SIA LatTopo "Elkšņi", Svente, Sventes pag., Augšdaugavas nov. 20210727
27.07.2021 SIA LatTopo Caurtekas autoceļa P69 Skrudaliena-Kaplava-Krāslava 19.43km pārbūve 20210727
26.07.2021 VAS "Latvijas dzelzceļš" Dzelzceļa posms Līksna- Ceļa postenis 383 km, Līksnas pag., Augšdaugavas nov. 20210726
26.07.2021 SIA LatTopo Krasta iela, Līksnas pag. , Daugavpils nov. 20210726
26.07.2021 IK Guntis Štāls "Vecpils 24B", Vecpils, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210726
22.07.2021 SIA LatTopo "Cīrulīši", Gribusti, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210722
22.07.2021 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Tarasovka, Skrudalienas pag., Augšdaugavas nov. 20210722
22.07.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve.Pk241+60 - Pk242+80 20210722
22.07.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve.Pk225+82 - Pk225+80 20210722
21.07.2021 SIA Geo Forest "30" un "31", Kooperators, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210721
21.07.2021 SIA Geo Forest Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve, c. Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210721
20.07.2021 SIA LatTopo Kalna iela 2A, Skrudaliena, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210720
20.07.2021 IK Guntis Štāls "529", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210720
20.07.2021 IK Guntis Štāls (Ceļgaļi) Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210720
19.07.2021 SIA Parnas GEO 18, Višķu tehnikums, Višķu pagastā, Daugavpils nov. 20210719
19.07.2021 IK Guntis Štāls "Bebri", Jaunā Zeļonovka, Maļinovas pag.,Daugavpils nov. 20210719
16.07.2021 SIA Rio M 20kV līnijāLN-24 no A/st.Nr.31 drošuma uzlabošana, Daugavpils novadā, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210716
16.07.2021 SIA Rio M 20kV līnijāLN-24 no A/st.Nr.31 drošuma uzlabošana Daugavpils novadā, Demenes pag., Daugavpils nov. 20210716
13.07.2021 SIA Energomontāžprojekts ''Tiltu skola'', Tilti, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210713
13.07.2021 SIA LatTopo Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210713
13.07.2021 SIA METRUM 'Augstkalni - 1", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210713
12.07.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Egļu ielā 3, Stropi, Naujenes pag, Augšdaugavas nov. 20210712
12.07.2021 IK Guntis Štāls Saules parks, Burtnieki saule, Demenes pag., Augšdaugavas nov. 20210712
12.07.2021 IK Guntis Štāls (Latgale)Nr.32 Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210712
12.07.2021 SIA ALTITUDE 369 "Ceļinieki", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210712
12.07.2021 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Ziedu nora, Lieli Kokini, Maļinovas pag., Augšdaugavas nov. 20210712
12.07.2021 IK Guntis Štāls "105", Laucese, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210712
09.07.2021 SIA ''TOPOPROJEKTS" 40. objekta ceļš, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210709
09.07.2021 SIA LatTopo Smilgini, Kalkūnes pag.,Daugavpils nov. 20210709
09.07.2021 SIA Solars 20 un 0,4kV EPL pārbūve pie TP-6401, Biķernieki, Biķernieku pag., Augšdaugavas nov. 20210709
08.07.2021 SIA LatTopo Zemnieku iela , Randane, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210708
08.07.2021 SIA Parnas GEO Naujene, Naujenes pag., Augšdaugavas nov. 20210708
07.07.2021 SIA Rio M Upmaļu ceļš, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210707
06.07.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44600030048 , "Taračina-4", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210706
06.07.2021 SIA Rio M 20 kV EPL atjaunošana līnija LN-6151 Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20210706
06.07.2021 SIA BINDERS RŠV "Silene" infrastruktūras modernizācijas 1. posma attīstība. RŠV "Silene" administratīvās ēkas pārbūve Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210706
06.07.2021 SIA GEO Latgale Valsts regionāla autoceļa P68 Daugavpils - Skurdaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 20210706
05.07.2021 SIA ''TOPOPROJEKTS" Stropes ceļš, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210705
05.07.2021 Hanza Elektro LN-31, Medumi Medumu pag., Daugavpils nov. 20210705
30.06.2021 SIA Parnas GEO Būvlaukuma elektroapgāde, Pumpuru ielā 2A, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov. 20210630
29.06.2021 SIA Geo Forest Dzelzceļa ielas, Vecpils ielas pārbūve, c. Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210629
28.06.2021 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-1080 atjaunošana no b.Nr.48 līdz b.Nr.115 Sventes pag., Daugavpils nov. 20210628
28.06.2021 IK Guntis Štāls Telekomunikācijas torņa un sietu žoga būvniecība uz BB 93.km, Salienas pag., Daugavpils nov. 20210628
28.06.2021 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, "Lapiņi-4", Demenes pag., Daugavpils nov. 20210628
22.06.2021 SIA LatTopo KAS GRS "Daugavpils", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210622
22.06.2021 SIA LatTopo Daugavas iela , Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210622
21.06.2021 SIA Energomontāžprojekts T10758, ''Stīgas'', Ķeiši, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20210621
18.06.2021 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Čiekuru iela 4, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210618
18.06.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Priežmaļi, Kščeva, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210618
17.06.2021 IK Guntis Štāls ''Šarlote" Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20210617
16.06.2021 SIA Rio M Alejas iela 5, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210616
16.06.2021 SIA LatTopo Ieviņas, Faļtopi, Salienas pag., Daugavpils nov. 20210616
16.06.2021 IK Guntis Štāls "Marijas", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210616
15.06.2021 SIA GEO Latgale 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-1072, Siliņi, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210615
15.06.2021 SIA Energomontāžprojekts ''Liepiņi'', Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20210615
15.06.2021 SIA Solars Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu Sviestiņi, Demenes pag., Daugavpils nov. 20210615
14.06.2021 SIA Energomontāžprojekts ''Lauku sētas ''Slutišķi 2'' atjaunošana'' ''Slutiški 2'', Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210614
11.06.2021 SIA Parnas GEO Zemnieku saimniecības/fermas elektroapgāde, Ļeonoviči, Ļesovščizna, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210611
10.06.2021 SIA Solars Ražošanas un sadzīves NAI rekonstrukcija, SIA "Dubiki", "Červonka-1" z.v.kad.Nr.44960050053, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20210610
10.06.2021 SIA GEO Latgale Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210610
09.06.2021 SIA Rio M 44920020030, Tabores pag., Daugavpils nov. 20210609
08.06.2021 SIA Rio M SIA "Tet" elektronisko sakaru optisko šķiedru kabeļa pieslēguma izbūve Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centram "lgas", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210608
08.06.2021 SIA GEO Latgale Pieslēguma ierīkošana objektam Ilga , Medumu pag., Daugavpils nov. 20210608
08.06.2021 SIA Rio M 20kV GVL LN-6283 atjaunošana, Ritāni, Salienas pag., Daugavpils nov. 20210608
08.06.2021 SIA Solars Ielas apgaismojuma atjaunošana Dīķu ielā, Silenē, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210608
08.06.2021 IK Guntis Štāls ''Arianna" Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20210608
04.06.2021 SIA Parnas GEO 0.4 kV GVL L-1 no TP-6315 atjaunošana, Pavlovskoje, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20210604
04.06.2021 SIA Parnas GEO Ielu apgaismojuma elektroapgāde, Jaunā ielā N/A, Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210604
03.06.2021 IK Guntis Štāls "Gundegas", Sventes pag., Daugavpils nov. 20210603
02.06.2021 SIA LatTopo "177", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210602
02.06.2021 SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales un Rīgas plānošanas reģionā, Objekts PP IZBŪVE LATVIJAS TERITORIJĀ. Būvobjekts 2. a/c A6 un a/c V678 krustojums – Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20210602
02.06.2021 IK Guntis Štāls "Čiekuri", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210602
02.06.2021 SIA B&B STRUKTŪRA Meža MAckeviči, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20210602
02.06.2021 IK Guntis Štāls Pumpuru iela 2A, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov. 20210602
31.05.2021 IK Guntis Štāls Skolas iela 6, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210531
31.05.2021 SIA LatTopo Alejas iela 20, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210531
31.05.2021 SIA Latvijasmernieks.lv "Rūķīši", Dubnas pag., Daugavpils nov. 20210531
31.05.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Nākotnes ielā N/A, Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210531
25.05.2021 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-6404 atjaunošana, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210525
24.05.2021 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde Kriviniški, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210524
21.05.2021 SIA Solars 0.4kV GVL no TP-6045 pārbūve Kozlovka, Demenes pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20210521
21.05.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr 44920050045, "Aplociņi", Tabores pag., Daugavpils nov. 20210521
21.05.2021 SIA Solars 0.4kV GVL no TP-6045 pārbūve Kozlovka, Demenes pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20210521
21.05.2021 SIA Energomontāžprojekts TDR2.155,St.Naujene,''Stacija Naujene'', Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210521
20.05.2021 SIA Parnas GEO Lielā iela 3, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210520
20.05.2021 SIA LatTopo Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20210520
20.05.2021 SIA LatTopo Spāres, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210520
18.05.2021 SIA LatTopo Daugavpils novada pašvaldības ceļš “Lociki-Lidlauks”/74-27/ un Lidostas iela /74-104/. 20210518
18.05.2021 SIA GEO Latgale 18.novembra iela 387 rajons, Naujenes pag.,Daugavpils nov. 20210518
18.05.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Dimanti, Teivāni, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210518
13.05.2021 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde Dubovka, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210513
13.05.2021 IK Guntis Štāls "Lagūna", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210513
13.05.2021 SIA LatTopo T-16329, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210513
13.05.2021 SIA LatTopo Ziedu iela 6, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210513
11.05.2021 SIA Solars Zudumu samazināšana SlP:312ta02022, Z3 pie T16088 Lintopišķos, Tabores pag., Daugavpils nov. 20210511
11.05.2021 SIA LatTopo Dīķu iela, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210511
10.05.2021 SIA Geo Forest 18.novembra ielas - M. 418, 420, 428 pārbūve, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210510
10.05.2021 SIA GEO Latgale Daugavpils iela 1A, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210510
10.05.2021 SIA ALTITUDE 369 "Kauliņi", Kalvāni, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20210510
10.05.2021 SIA Energomontāžprojekts LN-6130, ''Austrumnieki'', Ornišķi, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20210510
06.05.2021 SIA ALTITUDE 369 Jaunatnes iela 35, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210506
06.05.2021 SIA Geo Forest Ainaviskā dīķa jaunbūve. "Zaļais Celiņš", Zūsāni, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210506
06.05.2021 SIA Solars Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, 597, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210506
05.05.2021 SIA GEO Latgale Akoti, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210505
29.04.2021 SIA Rio M "Žubītes", Ķeiši, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20210429
29.04.2021 SIA MERICO IO-125715_TA-732, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20210429
29.04.2021 SIA LatTopo TP-6063, Krauja , Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210429
29.04.2021 SIA Energomontāžprojekts Miera iela 7, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210429
28.04.2021 IK Guntis Štāls "Atpūta", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210428
28.04.2021 SIA Energomontāžprojekts T16018, ''Lāčukrogs'', Lāčukrogs, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20210428
28.04.2021 IK Guntis Štāls "Pokropiški", Demenes pag., Daugavpils nov. 20210428
28.04.2021 IK Guntis Štāls "Mihalki", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210428
27.04.2021 SIA GEO Latgale 0,4 kV GVL no TP-6188 L-1 atjaunošana, Rovnica, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20210427
27.04.2021 SIA Rio M Ārējā elektroapgāde Lakstīgalu ligzdas, Vecpils, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210427
26.04.2021 VAS "Latvijas dzelzceļš" Dzelzceļa posms Grīva - Kurcums, 544+462 km, Demenes pag., Daugavpils nov. 20210426
22.04.2021 SIA Rio M "Stārķi", Sventes pag., Daugavpils nov. 20210422
22.04.2021 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde Lauku iela, Špogi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210422
22.04.2021 SIA ALTITUDE 369 "'70", Latgalē, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210422
19.04.2021 SIA GEO Latgale Pagasta ceļš 88-46 Draudziņi – Egļukalns, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210419
15.04.2021 SIA Geo Forest 132, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210415
15.04.2021 SIA Solars Grupu dzīvokļa un specializētās darbnīcas elektroapgāde, Skolas ielā 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20210415
14.04.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44600042351 "Dārzniecība", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210414
13.04.2021 SIA Vinoko "Manturi", Višķu pagasts, Daugavpils nov. 20210413
12.04.2021 SIA Energomontāžprojekts TP-6015,L-3; ''Draudzes mājas'', Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20210412
12.04.2021 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, 170, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210412
08.04.2021 SIA TopoDrain Vasarnīcas elektroapgāde, Mičurinietis 21A,27A, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210408
07.04.2021 IK Guntis Štāls Ārējā elektroapgāde N/A, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210407
07.04.2021 IK Guntis Štāls Skaista iela 49, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210407
07.04.2021 IK Guntis Štāls Upes iela, Maļutki, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210407
07.04.2021 SIA Energomontāžprojekts Višķu iela 1, Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20210407
07.04.2021 SIA B&B STRUKTŪRA Ceļa pārvada autoceļa A6 Rīga Daugavpils Krāslava Baltkrievijas robeža (Patarnieki) 210,91 km (labāpuse), Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210407
01.04.2021 SIA GEO Latgale 20kV EPL pārbūve līnijā LN-6243, Makarovo, Višķu pag., Daugavpils nov. 1 daļa 20210401
01.04.2021 SIA GEO Latgale 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-6004, Vecsalienas pag.., Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210401
01.04.2021 SIA Rio M "Stārķi", Sventes pag., Daugavpils nov. 20210401
01.04.2021 SIA GEO Latgale RŠV “Silene” infrastruktūras modernizācijas I posma attīstība. RŠV “Silene” teritorijas infrastruktūras attīstība, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210401
01.04.2021 SIA GEO Latgale 20kV EPL pārbūve līnijā LN-6243, Makarovo, Višķu pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20210401
31.03.2021 SIA ZA69 Telekomunikāciju skapja elektroapgāde Skolas ielā 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210331
31.03.2021 Silene GeoSystems Ziedu iela 12, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210331
30.03.2021 SIA GEO Latgale 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-25 no balsta Nr.102 līdz balstam Nr.157, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210330
26.03.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44740080196 "Stari", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210326
25.03.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44740070039 "Lesovščina-1", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210325
25.03.2021 SIA Geo Forest 18. novembra iela 412, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210325
25.03.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44740070194 "Dzeguzītes", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210325
24.03.2021 SIA ALTITUDE 369 Sila iela 5B, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 20210324
24.03.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Egļu iela 2a, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210324
24.03.2021 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44680090221, "Atdzelzošanas stacija" Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210324
18.03.2021 SIA Vinoko Autoceļa A6 posms, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210318
16.03.2021 SIA Energomontāžprojekts Lieli Kokini, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20210316
16.03.2021 SIA Energomontāžprojekts 44640040459 ,Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210316
16.03.2021 SIA Solars c.Medumi Alejas iela 18, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210316
16.03.2021 SIA LatTopo Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20210316
16.03.2021 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Elerne 1",saimniecība "Mežvidi 4",kad. nr. 44920010042,Tabores pag., Daugavpils nov. 20210316
12.03.2021 SIA Solars Esošā TP-1121 pārbūve, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210312
11.03.2021 SIA “Augšdaugavas mērnieks” "16", Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210311
10.03.2021 IK Guntis Štāls "Mičurinietis'' Arēja elektro apgāde, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210310
09.03.2021 SIA GEO Latgale Jauns 0.4kV pieslēgums no T16624 Vecstropos, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210309
08.03.2021 SIA Geo Forest Sila-Cirši, Maļinovas pag, Daugavpils nov. 20210308
08.03.2021 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) "Silene RKP", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210308
08.03.2021 SIA GEO Latgale 20 kV EPL atjaunošana līnijā LN-25 no balsta Nr.102 līdz balstam Nr.157, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210308
08.03.2021 SIA Geo Forest "Krieviņi", Vasariški, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210308
08.03.2021 SIA Rio M Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Saulgoži 3, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20210308
05.03.2021 SIA Ametrs 4470 003 0526, Malinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20210305
05.03.2021 SIA Geo Forest "Vairogi", Kriviniški, Medumu pag., Daugavpils nov. 20210305
03.03.2021 IK Guntis Štāls "Ezeriņi 1", Demenes pag., Daugavpils nov. 20210303
03.03.2021 IK Guntis Štāls "Saulesmuiža", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210303
02.03.2021 SIA B&B STRUKTŪRA Tilts pār Līksnas upi un piebraucamie ceļi poligonā "Meža Mackeviči” Līksnas, Vaboles, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20210302
02.03.2021 SIA Rio M Elkšņu iela 5, Čiekuru iela 6, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210302
02.03.2021 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Alejas iela Saulaines 1, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210302
02.03.2021 SIA Parnas GEO Ielas apgaismojuma elektroapgāde Baznīcas iela, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210302
25.02.2021 SIA LatTopo "Tarasovka", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210225
24.02.2021 SIA Parnas GEO Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210224
22.02.2021 Sergejs Kovaļovs c.Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210222
22.02.2021 SIA Rio M Ārējā elektroapgāde Aglonas iela 47, Višķi,Višķu pag.,Daugavpils nov. 20210222
17.02.2021 IK Guntis Štāls Karjers "Kāpas-1", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20210217
15.02.2021 SIA “Augšdaugavas mērnieks” "18", Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210215
15.02.2021 SIA GEO Latgale "Prodišķi", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. ēkas 20210215
15.02.2021 SIA GEO Latgale "Prodišķi", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210215
15.02.2021 SIA GEO Latgale "Galdnieki 31, 31A", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210215
10.02.2021 SIA Rio M 0,4 kV GVL L-1 no TP-6002 pārbūve Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210210
10.02.2021 SIA Rio M Jauna pieslēguma ierīkošana objektam "Burtnieki Saule" Demene, Demenes pag.,Daugavpils nov. 20210210
04.02.2021 SIA TopoDrain Vasarnīcas/mazdārziņš. 125A,125,124,137,133,128,701,131,141, 150, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.,Jauns pieslēgums 20210204
02.02.2021 SIA GEO Latgale "181", Celtnieks, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20210202
02.02.2021 SIA Parnas GEO 20/0,4 kV EPL pārbūve TP-6244 L-3, Riekstiņi 1, Demenes pag, Daugavpils nov. 20210202
01.02.2021 SIA Solars Ārējā elektroapgāde, Ļesovščizna, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210201
27.01.2021 SIA GEO Latgale 20 un 0,4kV EPL pārbūve pie T16209, L-2, L-3, L-4, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20210127
27.01.2021 SIA GEO Latgale 20 un 0,4kV EPL pārbūve pie T16209, L-2, L-3, L-4, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20210127
27.01.2021 SIA LatTopo "Upmales", zem. gab. kad. apz. 44740060592, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210127
27.01.2021 SIA GEO Latgale 20 un 0,4kV EPL pārbūve pie T16209, L-2, L-3, L-4, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20210127
27.01.2021 SIA GEO Latgale 20 un 0,4kV EPL pārbūve pie T16209, L-2, L-3, L-4, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 4. daļa 20210127
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 5. daļa 20210125
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 7. daļa 20210125
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20210125
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20210125
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts regionāla autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20210125
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 4. daļa 20210125
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 8. daļa 20210125
25.01.2021 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P68 Daugavpils - Skrudaliena - Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21,00-27,10 pārbūve, Skurdalienas pag., Daugavpils nov. 6. daļa 20210125
21.01.2021 SIA Solars Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Spriguļi-1, Lasenberga 1, Tabores pag., Daugavpils nov. 20210121
20.01.2021 SIA Energomontāžprojekts 44980050751, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210120
19.01.2021 SIA Parnas GEO AST 231 "Špoģi", Dubnas pag., Daugavpils nov. 20210119
18.01.2021 SIA GEO Latgale AS"Agraris" ražošanas teritorija, Višķu pag., Daugavpils nov. 20210118
18.01.2021 SIA Geo Forest "Ezerīši", Demenes pag., Daugavpils nov. 20210118
15.01.2021 SIA GEO Latgale Kokapstrādes kompleksa būvniecība uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 44860010310, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210115
15.01.2021 SIA LatTopo "Baloži 1", Faļtopi, Salienas pag., Daugavpils nov. 20210115
14.01.2021 IK Guntis Štāls Purvmaļi, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20210114
14.01.2021 SIA Parnas GEO Kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma ar vircas krātuvi būvniecība ZS "Smiltāji" Demenes pag., Daugavpils nov., labiekārtojuma plāns 20210114
14.01.2021 SIA Parnas GEO Kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma ar vircas krātuvi būvniecība ZS "Smiltāji" Demenes pag., Daugavpils nov., kanalizācija 20210114
14.01.2021 SIA Energomontāžprojekts Muzeja iela 4, Lociki, Naujenes pag.,Daugavpils nov. 20210114
14.01.2021 SIA Parnas GEO Kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma ar vircas krātuvi būvniecība ZS "Smiltāji" Demenes pag., Daugavpils nov., asu nospraušanas plāns 20210114
11.01.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve. Pk225+82 - Pk226+54 20210111
11.01.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve. Pk246+65 20210111
11.01.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve. Pk235+80 20210111
11.01.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve. Pk228+80 - Pk230+70 20210111
11.01.2021 SIA GEO Latgale Pļavas, Ziedu, Parka ielas rajons, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20210111
11.01.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve. Pk225+82 - Pk226+54 20210111
11.01.2021 SIA LatTopo SIA TET (Lattelecom) komunikāciju pārcelšanas vai padziļināšanas darbi Valsts reģionāla autoceļa P68 Daugavpils – Skrudaliena – Baltkrievijas robeža (Silene) posma km 21.00 – 27.10 pārbūve. Pk257+03 - Pk257+74 20210111
07.01.2021 SIA LatTopo "Cibuļovka 3", Cibuļovka, Tabores pag., Daugavpils nov. 20210107
06.01.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Briģene 1, Demenes pag., Daugavpils nov. 20210106
06.01.2021 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, 92, Ezeriņi, Sventes pag., Daugavpils nov. 20210106
05.01.2021 SIA TopoDrain Dzīvojamās mājas elektroapgāde, "Krankaļi", Laucesa, Laucesas pagastā, Daugavpils nov. 20210105
04.01.2021 SIA GEO Latgale Kokapstrādes kompleksa būvniecība uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 44860010310, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20210104
04.01.2021 SIA Geo Forest Ārējā elektroapgāde Ezerīši, Demenes pag., Daugavpils nov. 20210104
29.12.2020 IK Guntis Štāls Purvmaļi, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20201229
23.12.2020 SIA LatTopo Gaļas liellopu novietne. Adrese: "Skaistas", Audzeri, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20201223
21.12.2020 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Liepu ielā 25, Jāņuciems, Demenes pag., Daugavpils nov. 20201221
21.12.2020 SIA Solars Kokapstrādes kompleksa būvniecība uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 44860010310, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201221
21.12.2020 SIA Rio M Kokapstrādes kompleksa būvniecība uz zemes gabala ar kad. apz. 44860010310, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201221
21.12.2020 SIA LatTopo "Mālkalni", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201221
18.12.2020 SIA Solars Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, 3, 4, 10 un 12, Zelta kalns, Medumu pag., Daugavpils nov. 20201218
17.12.2020 SIA GEO Latgale 0.4kV jauns pieslēgums Toņa, Demenes pag., Daugavpils nov. 20201217
17.12.2020 SIA GEO Latgale "Elkšņi", Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20201217
16.12.2020 SIA Rio M 20kV GVL LN-320 no A-320-3 līdz A-320-4 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov. 20201216
16.12.2020 IK Guntis Štāls Zariņi, Sventes pag., Daugavpils nov. 20201216
11.12.2020 SIA Rio M 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6296, Naujenes pag., Daugavpils nov., IO-150084. 1. daļa 20201211
11.12.2020 SIA Rio M 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6296, Naujenes pag., Daugavpils nov., IO-150084. 3. daļa 20201211
11.12.2020 SIA Rio M 0,4 kV EPL pārbūve no TP-6296, Naujenes pag., Daugavpils nov., IO-150084. 2. daļa 20201211
09.12.2020 SIA Rio M 0.4kV EPL pārbūve pie TP-6299, Ķeiši, Kalupes pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20201209
09.12.2020 SIA Rio M 0.4kV EPL pārbūve pie TP-6299, Ķeiši, Kalupes pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20201209
09.12.2020 SIA Rio M 0.4kV EPL pārbūve pie TP-6299, Ķeiši, Kalupes pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20201209
08.12.2020 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde Saulgoži, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201208
04.12.2020 IK Guntis Štāls 44420040145, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20201204
04.12.2020 SIA Energomontāžprojekts Lidostas iela 4, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201204
04.12.2020 SIA LatTopo TA-1931, Sventes pag., Daugavpils nov. 20201204
03.12.2020 SIA Ametrs ''Rūķīši'', Kutki, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20201203
03.12.2020 SIA Rio M 20kV EPL pārbūve līnijā LN-22 no balsta Nr.248 līdz atdalītājam A-22-7, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20201203
02.12.2020 SIA Solars Īpašuma"Jaunbriģene-1" elektroapgāde, Demenes pag., Daugavpils nov. 20201202
02.12.2020 SIA Energomontāžprojekts Elkšņu iela 1, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201202
02.12.2020 SIA Solars D/s Lauku celtnieks-D, ''290'', Vasarnīcas elektroapgāde, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201202
30.11.2020 SIA GEO Latgale 0,4kV EPL pārbūve pie TP-1346 L-4,Sventes pag., Daugavpils nov. 20201130
30.11.2020 SIA LatTopo Kokapstrādes ražotnes būvniecība uz zemes gabala ar kad.apz. 44860010310, Skrudalienas pagasts, Daugavpils nov. 20201130
30.11.2020 SIA LatTopo Zem. gab. kad. apz. 44740010727, Eglītes, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201130
30.11.2020 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-325 pārbūve no b.Nr.1 līdz b.Nr.37 Višķu pag., Daugavpils nov. 20201130
30.11.2020 SIA GEO Latgale Kokapstrādes kompleksa būvniecība uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 44860010310, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201130
30.11.2020 SIA GEO Latgale Kadastra apzīmējums 44720050020, Medumu pag., Daugavpils nov. 20201130
27.11.2020 SIA B&B STRUKTŪRA Meža meliorācijas sistēma Purva ceļš, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20201127
26.11.2020 SIA LL Projekti Lidlauka ceļš, Naujenes pag, Daugavpils nov. 20201126
24.11.2020 SIA GEO Latgale Centralizētā ūdensvada atjaunošana Muitās, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20201124
24.11.2020 IK Guntis Štāls Skolas iela 11, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201124
24.11.2020 SIA Geo Forest Stupiņi-Kucini-Mackeviči (94-9), Vaboles pag., Daugavpils nov. 20201124
24.11.2020 SIA RE Mērnieks Mac “Pavasara ceļš” būve, Daugavpils nov., Maļinovas pag. 20201124
20.11.2020 SIA Rio M "Lielkokini-6", Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20201120
20.11.2020 SIA Solars Īpašuma "Viktorija" elektroapgāde Laucesas pag., Daugavpils nov. 20201120
19.11.2020 SIA Solars 20 kV EPL pārbūve līnijā LN-24 no balsta Nr.88 līdz balstam Nr.133 Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201119
19.11.2020 SIA LatTopo Meža autoceļa "Kūdras līnija" būve. 20201119
16.11.2020 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Stropu māja, Stropica, Naujenes pag. ,Daugavpils nov. 20201116
16.11.2020 SIA Solars Daugavas iela 10, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20201116
16.11.2020 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, "Austrumi", Jonāni, Višķu pag., Daugavpils nov. 20201116
16.11.2020 SIA Parnas GEO Skolas iela 15, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20201116
13.11.2020 SIA Solars 0.4kV EPL parbūve pie TP-6023, L-1, L-3, L-5, Viški,Višku pag., Daugavpils nov. 20201113
13.11.2020 IK Guntis Štāls 44880090016, Sventes pag, Daugavpils nov. 20201113
13.11.2020 SIA Energomontāžprojekts ''170'', Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201113
13.11.2020 SIA Solars Arēja elektroapgāde Puteni D un Elerne, Tabores pag., Daugavpils nov. 20201113
12.11.2020 SIA GEO Latgale 0,4 kV GVL no TP-6297 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov. 20201112
12.11.2020 SIA Energomontāžprojekts `142`, Latgale, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20201112
11.11.2020 SIA GEO Latgale "Daugavpils Dzirnavnieks" ražošanas teritorija Naujenes pag.,Daugavpils nov. 20201111
11.11.2020 SIA Solars Baznīcas ielas pārbūve c. Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201111
11.11.2020 SIA LatTopo Dzirksteles, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201111
11.11.2020 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 305, 307, 309, 310 un 313, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20201111
10.11.2020 SIA LatTopo 10, Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov. 20201110
10.11.2020 SIA Parnas GEO Savosti, Tabores pag., Daugavpils nov. 20201110
09.11.2020 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-22 pārbūve no a/st.231 līdz balstam Nr.334 Višķu pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20201109
09.11.2020 SIA GEO Latgale 20 kV GVL Ln-24 pārbūve no a/st.231 līdz balstam Nr.286 Višķu pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20201109
09.11.2020 SIA GEO Latgale 20 kV GVL Ln-24 pārbūve no a/st.231 līdz balstam Nr.286 Višķu pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20201109
09.11.2020 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-22 pārbūve no a/st.231 līdz balstam Nr.334 Višķu pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20201109
06.11.2020 SIA Rio M LVRTC Sakaru kanalizācijas projektēšana gar autoceļu V678, Vaboles, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20201106
04.11.2020 SIA Energomontāžprojekts ''Saulgoži'', Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201104
04.11.2020 SIA Energomontāžprojekts T16426, ''Pritikina 5A'', Pritikina, Naujenes pag., Daugavpils nov. 1.daļa 20201104
04.11.2020 SIA Solars RŠV "SILENE"INFRASTRUKTŪRAS MODERNIZĀCIJAS I POSMA ATTĪSTĪBA. Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20201104
04.11.2020 SIA Energomontāžprojekts T16426, ''Pritikina 5A'', Pritikina, Naujenes pag., Daugavpils nov. 2.daļa 20201104
03.11.2020 SIA LatTopo Komunālā iela 100B,Kalkūni, Kalkūnes pag.,Daugavpils nov. 20201103
02.11.2020 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, "Mārītes", "Upmale", Teivāni, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201102
02.11.2020 SIA Rio M Puru ceļš, Maļinovas pag, Daugavpils nov. 20201102
30.10.2020 SIA METRUM Rasnaču ceļš, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20201030
29.10.2020 SIA Geo Forest Daugavpils pilsētas robežas un autoceļa A13 no Lietuvas puses rajonā . Daugavpils un Daugavpils nov., Kalkūnes pag. 20201029
29.10.2020 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20201029
29.10.2020 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Ilgas iela 3, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20201029
29.10.2020 IK Guntis Štāls Laucesas pag., 44640040285, Daugavpils nov. 20201029
28.10.2020 SIA Energomontāžprojekts 44500010188, Lapiņi-4, Demenes pag., Daugavpils nov. 20201028
28.10.2020 SIA Geo Forest Dārza iela 55, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20201028
27.10.2020 SIA LatTopo Teritorijas labiekārtošanas un apgaismojuma atjaunošanas būvdarbi Daugavas ielā 2, Kraujā, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201027
27.10.2020 SIA Energomontāžprojekts ''Lakstīgalu ligzdas'', Vecpils, Naujenes pag., Daugavpils nov. (44740070065) 20201027
27.10.2020 SIA METRUM Daugavpils putni, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20201027
27.10.2020 SIA ALTITUDE 369 Egļu iela 3, Stropi, Naujenes pag, Daugavpils nov. 20201027
26.10.2020 SIA Solars Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, Zemgales ielā 4-6, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov. 20201026
26.10.2020 SIA Energomontāžprojekts Draudzības iela 5, Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20201026
23.10.2020 SIA Rio M 20 kV GVL LN-31 pārbūve no b.Nr.228 līdz b.Nr.253 Medumu pag., Daugavpils nov. 20201023
22.10.2020 SIA Energomontāžprojekts ''Akoti'', Laucesas pag., Daugavpils nov., (44640050078) 20201022
22.10.2020 SIA GEO Latgale 20kV EPL pārbūve līnijā LN-6335 un TP-6335, Demenes pag., Daugavpils nov. 20201022
21.10.2020 SIA Geo Forest Kokapstrādes darbnīcas elektroapgāde, "Krauja", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201021
16.10.2020 SIA Solars Saimniecības "Griezes-1" elektroapgāde, Sventes pag., Daugavpils nov. 20201016
14.10.2020 IK Guntis Štāls 44880020321, Sventes pag., Daugavpils nov. 20201014
14.10.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "597", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20201014
13.10.2020 SIA LatTopo Vēsturiska muižas dīķa atjaunošana un tīrīšana Salienas pag., Daugavpils novads, kad. nr. 44840030272 20201013
09.10.2020 SIA Energomontāžprojekts '’Druvas’’, Lielie Mukāni, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20201009
08.10.2020 SIA Solars Būvlaukuma elektroapgāde, “Galdnieki”, “Galdnieki”, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20201008
07.10.2020 SIA LatTopo Meža autoceļa "Ziedu ceļš" būve, Daugavpils nov., Demenes pag., Sventes meža iecirknis. 20201007
06.10.2020 SIA Solars Stropica, Naujenes pag., Daugavpils nov., 1 daļa. 20201006
06.10.2020 SIA ALTITUDE 369 "Tūjas", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20201006
06.10.2020 SIA Rio M Daugavpils novada pašvaldības ceļa „ Bērzkalni-Razvilka” pārbūve, Demenes pag., Daugavpils nov. 20201006
06.10.2020 SIA LatTopo Alejas iela 3, Krauja , Naujenes pag., Daugavpils nov. 20201006
06.10.2020 SIA GEO Latgale "Upeslīči", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20201006
06.10.2020 SIA Solars Stropica, Naujenes pag., Daugavpils nov., 2. daļa. 20201006
06.10.2020 SIA GEO Latgale TP-6474 pārbūve, Darbnīca, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20201006
06.10.2020 SIA Solars Stropica, Naujenes pag., Daugavpils nov., 3. daļa. 20201006
05.10.2020 SIA Solars Elektrotīklu pārbūve Kalkūnos, Daugavpils nov., 2.daļa 20201005
05.10.2020 SIA Solars Elektrotīklu pārbūve Kalkūnos, Daugavpils nov., 1.daļa 20201005
05.10.2020 SIA Solars Elektrotīklu pārbūve Kalkūnos, Daugavpils nov., 3.daļa 20201005
02.10.2020 SIA ALTITUDE 369 Upes iela 21, Maļutki, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20201002
01.10.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Jaundzintari", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20201001
01.10.2020 SIA Solars Ārējā elektroapgāde Maļinova 1, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20201001
30.09.2020 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Stropi 22, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200930
29.09.2020 SIA Energomontāžprojekts Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200929
28.09.2020 SIA Rio M 0.4kV no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20200928
28.09.2020 SIA Rio M Krāslavas iela 3, Višku ciems,Višķu pag., Daugavpils nov. 20200928
28.09.2020 SIA TopoDrain Valsts nozīmes ūdensnotekas N-1 ŪSIK kods 43384:01, pik 00/00-73/20 Kalupes pag., Daugavpils nov., atjaunošana. 20200928
28.09.2020 SIA Rio M 0.4kV no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20200928
28.09.2020 SIA Rio M 0.4kV no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavpils nov. 4. daļa 20200928
28.09.2020 SIA Rio M 0.4kV no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20200928
28.09.2020 SIA Solars 20 kV GVL LN-6306 no balsta Nr.5 līdz balstam Nr.23 pārbūve Demenes pag., Daugavpils nov. 20200928
25.09.2020 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-6453 pārbūve Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20200925
24.09.2020 SIA Rio M 20 kV GVL LN-328 no balsta Nr.1 līdz balstam Nr.28 pārbūve, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200924
24.09.2020 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Mežvidi 3", kad. apz. 44920010065, Tabores pag., Daugavpils nov. 20200924
22.09.2020 SIA Energomontāžprojekts TP-1162, L-1, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20200922
22.09.2020 SIA Solars 0,4 kV GVL un TP-6275 pārbūve Biķernieku pag., Daugavpils nov., 1. daļa 20200922
22.09.2020 SIA Solars 0,4 kV GVL un TP-6275 pārbūve Biķernieku pag., Daugavpils nov., 2. daļa 20200922
18.09.2020 SIA Ametrs T10337, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200918
18.09.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Ezerīši", Demenes pag., Daugavpils nov. 20200918
17.09.2020 SIA Parnas GEO Kieģeļu ielas rajons, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200917
17.09.2020 SIA Geo Forest Dzīvojamās mājas elektroapgāde Skolas ielā 8, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200917
16.09.2020 SIA Ametrs T10774, "Skaista", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200916
16.09.2020 SIA Parnas GEO 105549713, Ilgas, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200916
16.09.2020 SIA Solars Veikals "Kurši", Krāslavas iela 1, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200916
14.09.2020 IK Guntis Štāls "Vaboles parks", Vaboles pag., Daugavpils nov. 20200914
14.09.2020 SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS 44680050404, Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, Posms Ilūkste-Līksna, Līksnas pag., Sventes pag., Daugavpils nov. 20200914
14.09.2020 SIA GEO Latgale 0,4 kV GVL no TP-6326 pārbūve Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200914
10.09.2020 SIA Solars Ielu apgaismojuma A/C P68 22.67km elektroapgade, Riču iela, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200910
09.09.2020 SIA Rio M Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Zeltiški - Tartaks” pārbūve, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20200909
08.09.2020 SIA LatTopo TP-6229, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20200908
07.09.2020 SIA GEO Latgale 0.4kV jauns pieslēgums dkk"Mičurinietis", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200907
07.09.2020 SIA LatTopo Alksnīši, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20200907
07.09.2020 SIA GEO Latgale Balmuižas parks, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20200907
04.09.2020 SIA GEO Latgale Dzīvojama māja Aglonas iela 47, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov.. Jauns pieslēgums. 20200904
04.09.2020 SIA Vinoko 20 kV EPL pārbūve līnijā LN-6138, Medumu pag., Daugavpils nov. 20200904
04.09.2020 SIA GEO Latgale Dzīvojamā māja Liepu iela 25, Jāņuciems, Demenes pag., Daugavpils nov. Jauns pieslēgums 20200904
02.09.2020 SIA Energomontāžprojekts 44940050231, Stupiņi, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20200902
01.09.2020 SIA Rio M 0.4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-1153 pārbūve Nīcgales pag., Daugavpils nov., 1 daļa. 20200901
01.09.2020 SIA Rio M 0.4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-1153 pārbūve Nīcgales pag., Daugavpils nov., 2.daļa. 20200901
01.09.2020 SIA GEO Latgale Skolas iela 12, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200901
01.09.2020 SIA Apriņķa mērnieks "Ezernieki 1", kad.apz. 4488 007 0041, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200901
31.08.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Viktorija", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20200831
31.08.2020 SIA Geo Forest Dīķa ierīkošana. "Mežmalas", z.v.44600050323, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200831
28.08.2020 SIA GEO Latgale Ielu apgaismojuma projektēšanas darbi uz Skolas, Dārza, Alejas, Rēzeknes un Sporta ielām, Maļinovā, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20200828
28.08.2020 SIA "Parnas" Pro Daugavpils filiāle Vingri I, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20200828
28.08.2020 SIA Rio M 20 kV GVL LN - 27 no SP - 219 "Kalupe" līdz b.Nr. 305 pārbūve, c. Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20200828
27.08.2020 SIA Geo Forest Silavi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200827
26.08.2020 SIA Geo Forest Dīķa ierīkošana. "Ievleja", z.v.44740070256, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200826
26.08.2020 SIA Smar Daugavpils iela 10, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200826
26.08.2020 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) "Ziedoņi", Ginovka, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200826
25.08.2020 SIA GEO Latgale Elektropārvades 0.23 - 0.4kV modernizācija Daugavpils elektroapgādes rajonā, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200825
24.08.2020 SIA GEO Latgale Parādes iela 34, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20200824
20.08.2020 SIA Energomontāžprojekts ''306'', Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200820
19.08.2020 SIA RE Mērnieks MAC "Kimbaru ceļš", Medumu pag., Daugavpils nov., Šēderes pag., Ilūkstes nov. 20200819
18.08.2020 SIA Solars SIA"LatRosTrans" NPS "Skrudaliena"sadzīves kanalizācijas, ražošanas un lietus ūdens kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas pārbūve Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20200818
14.08.2020 SIA LatTopo Stropu māja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200814
14.08.2020 SIA LatTopo Meža iela 9, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200814
14.08.2020 SIA LatTopo Mazā iela 6, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200814
13.08.2020 SIA Rio M "Viļuši 1", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200813
13.08.2020 SIA Rio M "Viļuši 2", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200813
10.08.2020 SIA LatTopo 0,4 kV GVL no TP-6249 L-3 pārbūve Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20200810
07.08.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Ezermalas Ustauka", Demenes pag., Daugavpils nov. 20200807
07.08.2020 SIA GEO Latgale EPL pārvietošana Putnu ferma, Ilūkste, kadastra apz. 44070040142, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200807
05.08.2020 SIA Energomontāžprojekts ''290'', Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200805
05.08.2020 SIA Geo Forest Daugavas iela 31, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200805
03.08.2020 SIA Rio M Kempinga "Slutišķi" ierīkošana īpašumā "Erlavas" Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200803
03.08.2020 SIA Solars Saimn."Slutišķi 4" elektroapgāde, Slutišķi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200803
03.08.2020 SIA Rio M 0.4kV GVL no TP-6358 pārbūve Špoģos Višķu pag., Daugavpils nov. 20200803
31.07.2020 SIA Parnas GEO Kokapstrādes kompleksa būvniecība uz zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 44860010310, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200731
30.07.2020 SIA LatTopo c. Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20200730
29.07.2020 SIA Rio M "Stropi 25", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200729
29.07.2020 SIA TP Aģentūra "Ružu stiga", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20200729
29.07.2020 SIA TopoDrain Vingri-1, Līksnas pag. Daugavpils nov. "Elektroapgādes drošuma uzlabošana līnijā F5#A/st.30 no TP-349 līdz T-10204, Daugavpils. 20200729
28.07.2020 SIA Rio M 0.4kV GVL L-1 no TP-6286 pārbūve Višķos, Višķu pag., Daugavpils nov. 20200728
27.07.2020 SIA LatTopo Kempinga "Slutišķi" ierīkošana īpašumā "Erlavas", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200727
24.07.2020 SIA Rio M Virveju ceļš, Naujienes pag., Daugavpils nov. 20200724
23.07.2020 SIA GEO Latgale "Teivāni 25A", Teivāni, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200723
23.07.2020 SIA Ametrs LN-23, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20200723
23.07.2020 SIA Energomontāžprojekts Saules iela 1, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20200723
23.07.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Vārpiņas", Lieli Kokini, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20200723
17.07.2020 SIA Solars Būvlaukuma elektroapgāde, "Ziedu gravas", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200717
17.07.2020 SIA Parnas GEO Saules iela 5, Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20200717
16.07.2020 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana pie TP-6407 L-3, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200716
13.07.2020 SIA Rio M Esoša 20/0.4 kV kabeļtīklu un TP remontdarbi Dzirnavnieks, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200713
13.07.2020 SIA Solars "Teivāni 30" elektroapgāde, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200713
06.07.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Lasenberga-6", Tabores pag., Daugavpils nov. 20200706
06.07.2020 SIA Energomontāžprojekts T16475, Draudzības iela 5,Dubna, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20200706
03.07.2020 SIA GEO Latgale 20kV LN-6448 EPL un TP-6448 demontāža, Kalkūnos, Kalkūnes pag.,Daugavpils nov. 20200703
02.07.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Jaundzintari", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200702
02.07.2020 SIA Rio M Ārējā elektroapgāde Svetlanka, Maskovskaja, Višķu pag., Daugavpils nov. 20200702
02.07.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Maļutki, Tabores pag., Daugavpils nov. 20200702
30.06.2020 SIA LatTopo Meža autoceļa "Kukaiņu ceļš" būve, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200630
30.06.2020 SIA LatTopo Ceļš "Varpene-Ezerne-Šengeida(86-34)", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200630
30.06.2020 SIA Geo Forest Krankaļi, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20200630
30.06.2020 SIA LatTopo Meža autoceļa "Červonka purva ceļš" būve, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20200630
18.06.2020 SIA LatTopo Strādnieku iela 39, Randene, Kalkūnes pag.,Daugavpils nov. 20200618
15.06.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Mežasētas", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200615
12.06.2020 SIA Solars 0,4 kV GVL un TP-6253 pārbūve Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20200612
11.06.2020 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-360, L-4, Naujenes ielā, Daugavpils, Daugavpils nov. 20200611
11.06.2020 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 190, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200611
09.06.2020 SIA B&B STRUKTŪRA Caurtekas autoceļa P69 Skrudaliena–Kaplava-Krāslava19,43km pārbūve 20200609
05.06.2020 SIA LatTopo Maģistrālā naftas produktu cauruļvada "Polocka-Ventspils" 93.km anodu lauka pārbūve. 20200605
05.06.2020 SIA Energomontāžprojekts ''TP-6485'', Lielā Baranovska, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20200605
03.06.2020 IK Guntis Štāls 20kV GVL LN-31 pārbūve no b.Nr.253 līdz b.Nr.301 Medumu pag., Daugavpils nov. (TA-649) 20200603
02.06.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Maļutki, Tabores pag., Daugavpils nov. 20200602
01.06.2020 SIA Rio M Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20200601
28.05.2020 SIA Energomontāžprojekts TP-6401, ''Graudu noliktava'', Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20200528
28.05.2020 SIA Energomontāžprojekts 11135, Skolas iela 1A, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20200528
28.05.2020 SIA Energomontāžprojekts TP-6481, ''Ūdentiņi'', Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20200528
26.05.2020 SIA GEO Latgale 20 kV gaisvadu līnijas LN-6307 atjaunošana Demenes pag., Daugavpils nov. 20200526
21.05.2020 SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS Daugavpils novads, posms Ambeļi, objekts DAGDA BO5, kad.apz. 44420040431 20200521
21.05.2020 SIA LATVIJAS ENERGOCELTNIEKS Daugavpils novads, posms Špoģi, objekts DAGDA BO5, kad.apz. 44980040460 20200521
20.05.2020 SIA Energomontāžprojekts 44740060596,Teivāni, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200520
20.05.2020 SIA Parnas GEO Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, 207, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200520
20.05.2020 SIA Parnas GEO Kūtsmēslu uzglabāšanas laukuma ar vircas krātuvi būvniecība ZS "Smiltāji" Demenes pag., Daugavpils nov., ašu nospraušanas plāns. 20200520
20.05.2020 SIA Parnas GEO "Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde, 226, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200520
19.05.2020 SIA Geo Forest Ainaviskā dīķa, mājas un garāžas būvniecība. "Oši 2", Juzefova, Naujenes pag, Daugavpils nov. 20200519
19.05.2020 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-6203 atjaunošana Medumu pag., Daugavpils nov. 20200519
15.05.2020 SIA Parnas GEO Peski-2, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20200515
11.05.2020 SIA LatTopo Spriguļi-1, Tabores pag., Daugavpils nov. 20200511
11.05.2020 SIA LatTopo Skolas iela 8, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200511
11.05.2020 SIA A2 Grupa Robežkontroles punkts Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200511
07.05.2020 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, 13, 18, 22, Laucese, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20200507
05.05.2020 SIA LatTopo "Teivāni 25A", Teivāni, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200505
30.04.2020 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde "33A" Vasarnīcas Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200430
28.04.2020 SIA Parnas GEO "Manturi", Višķu pag., Daugavpils nov. 20200428
27.04.2020 SIA GEO Latgale 20/0.4kV TP-6394 pārbūve Vitaņiškos, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200427
23.04.2020 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Erlavas-1, Slutišķi, Naujienes pag., Daugavpils nov. 20200423
22.04.2020 SIA Solars 0,4 kV EPL pārbūve pie TP-337, Kalkūnes ielā, Kalkūnos, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200422
21.04.2020 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde saimn."Visman", Višķu pag., Daugavpils nov. 20200421
17.04.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Ārējā elektroapgāde N/A, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200417
16.04.2020 SIA Rio M 0.4kV GVL no TP-6570 pārbūve Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200416
16.04.2020 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-6294 atjaunošana Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20200416
15.04.2020 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200415
15.04.2020 SIA Energomontāžprojekts TA-190, Jubilejas iela 2, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200415
15.04.2020 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, "Zvirbuļi", Papušina, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200415
15.04.2020 SIA LatTopo Juzefovas parka pārbūve 1.kārta 20200415
15.04.2020 SIA Ametrs T11316, Urbanišķi, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200415
14.04.2020 SIA Rio M Jauns pieslēgums Bumbieri, Sventes pag.,Daugavpils nov. 20200414
14.04.2020 SIA Rio M Jauns pieslēgums Kaķīši, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200414
14.04.2020 SIA Geo Forest Jurči-1, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20200414
14.04.2020 SIA Solars "Kalnāji", Sventes pag., Daugavpils nov. 20200414
14.04.2020 SIA Parnas GEO Dīķi, Dukuriešu ciems, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20200414
14.04.2020 SIA Rio M Jauns pieslēgums Jūrnieki, Oborūni, Malinovas pag., Daugavpils nov. 20200414
02.04.2020 SIA LatTopo Ceļš "Vingri-Purvs" (76-3), zem gab. kad .N.44760020185, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20200402
01.04.2020 SIA Rio M z.ī. "Puteņi D", Tabores pag., Daugavpils nov. 20200401
01.04.2020 SIA Solars Saimn."Raudupe" elektroapgāde, Salienas pag., Daugavpils nov. 20200401
31.03.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Briģenes", Demenes pag., Daugavpils nov. 20200331
31.03.2020 SIA Parnas GEO Smilts – grants atradnes „Elerne II” iecirkņis SIA „Meliors Krauja”,Tabores pag., Daugavpils nov. 20200331
31.03.2020 SIA LatTopo Valsts nozīmes ūdensnotekas Laucesa, ŪSIK kods 436:01,pik. 119/50-135/40 atjaunošana Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200331
25.03.2020 IK Guntis Štāls 20 kV GVL pārbūve līnijā LN-226 no balsta Nr.12a līdz atdalītājam A-226-6 Medumu pag., Daugavpils nov. 20200325
25.03.2020 IK Surveying services Čiekuru iela 2, Stropi,LV-5413, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200325
25.03.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Ārējā elektroapgāde 21A, 27A,"Mičurinietis", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200325
24.03.2020 SIA Solars 20kV GVL LN-6414 atjaunošana Naujenes pag, Daugavpils nov. 20200324
24.03.2020 SIA Solars 20 kV gaisvadu līnijas LN-26 no balsta Nr.40 līdz atdalītājam A-26-1 atjaunošana Dubnas pag., Daugavpils nov. 20200324
24.03.2020 SIA Parnas GEO Jauns pieslēgums Čiekuru iela 1, 2, 4 un Priežu iela 1, 3, Stropos, Daugavpils nov. 20200324
23.03.2020 SIA Parnas GEO Alejas iela 36, Medum“Elektroenerģijas uzskaites pārvietošana Alejas ielā 36-2, Medumos, Daugavpils novadā" (218i)i, Medumu pag., Daugavpils nov. 20200323
23.03.2020 SIA Energomontāžprojekts 44740050108, ''Stropi 22'', Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200323
20.03.2020 SIA A2 Grupa a/c A6 Tilts pār Šaltupi Līksnas pag.,Daugavpils nov. 20200320
16.03.2020 SIA ALTITUDE 369 Kad.apz. Nr.4468 006 0109, Ceļmalas-1, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20200316
13.03.2020 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība "Mežvidi 4", kad. nr. 44920010042, Tabores pag., Daugavpils nov. 20200313
13.03.2020 AS Ceļuprojekts Ceļa pārvads autoceļa A6 Rīga- Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas rob. 224.78 km. Līksnas pag, Daugavpils nov. 20200313
11.03.2020 SIA Energomontāžprojekts ''306'', Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200311
11.03.2020 SIA LatTopo "Slutišķi 2', Slutišķi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200311
10.03.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Liepkalni", Vaikuļāni, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20200310
10.03.2020 SIA Solars Jeva, jauns pieslēgums, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20200310
10.03.2020 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200310
05.03.2020 SIA LatTopo Červonkas muižas parks,Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20200305
26.02.2020 SIA Energomontāžprojekts ''Jaundīķi 1'', Dukurieši, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20200226
25.02.2020 SIA GEO Latgale "207", Vasarnīcas Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200225
25.02.2020 SIA Solars d/s"Zelta kalns", Medumu pag., Daugavpils nov. 20200225
25.02.2020 SIA GEO Latgale 18.novembra 418, 420, 428 ielu rajons, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200225
24.02.2020 SIA ZA69 "Eglinieki", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20200224
24.02.2020 SIA Solars Ārējā elektroapgāde 190, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20200224
24.02.2020 SIA Rio M Dīķa ierīkošana "Pļavnieki", z.v. 44740050401, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200224
24.02.2020 SIA GEO Latgale "226", Vasarnīcas Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200224
21.02.2020 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Juzefovas parks", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200221
19.02.2020 SIA Solars Kad.Nr.4470020351, "149" Spārīte, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20200219
17.02.2020 SIA Geo Forest Plotičku iela 6, Daugavpils, piebraucamais ceļš, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20200217
14.02.2020 SIA GEO Latgale "Daugavpils Dzirnavnieks" ražošanas teritorija Naujenes pag.,Daugavpils nov. 20200214
12.02.2020 SIA LatTopo Mācību un atpūtas komplekss "Lielbornes muiža" Salienas pag., Daugavpils novads, kad. nr. 44840030252, kad. apz. 44840030252001. 20200212
12.02.2020 SIA Rio M Optikas tīkla infrastruktūras projektēšanas, izbūves un nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana Objektā 4.3 Vaboles pagastā, Daugavpils nov., 1. sējums. Elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas būvniecība Vaboles pagastā Daugavpils nov. 20200212
07.02.2020 SIA Rio M 20 kV GVL LN-450 atjaunošana no A-450-4 līdz b.Nr. 84 Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20200207
05.02.2020 SIA "Preime" Tele 2 tornis "Vels 2" Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20200205
04.02.2020 SIA B&B STRUKTŪRA AS LVM atradne Svente1.apz.44880050493, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200204
04.02.2020 SIA LatTopo "Baloži 1", Faļtopi, Salienas pagasts, Daugavpils nov. 20200204
30.01.2020 SIA GEO Latgale Elektropārvades 0.23 - 0.4kV modernizācija Daugavpils elektroapgādes rajonā, Sventes pag., Daugavpils nov. 20200130
30.01.2020 SIA BINDERS Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai. 20200130
27.01.2020 SIA Geo Forest Ainaviska dīķa un pamatu izbūve Elkšņu iela 7, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200127
27.01.2020 SIA Daugavpils mērnieks "TP-6328", Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20200127
27.01.2020 SIA AT SURVEY Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Valsts ceļš - Kurpeņiški - Janciški" pārbūve, Maļinovas pag. 20200127
24.01.2020 SIA GEO Latgale Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Dobkalni, Lauceses pag., Daugavpils nov. 20200124
21.01.2020 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Pie pussalas, Višķu pag, Daugavpils nov. 20200121
21.01.2020 SIA A-GEO Karjers "Osīši", Tabores pag., Daugavpils nov. 20200121
21.01.2020 SIA Parnas GEO TELEKOMUNIKĀCIJU BĀZES STACIJAS elektroapgāde Silenes RKP, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20200121
21.01.2020 SIA Rio M Jauns pieslēgums Kalkūnes ielā 25K, Kalkūni, Kalkūnes pag.,Daugavpils nov. 20200121
15.01.2020 SIA Rio M z.ī. "Erlavas", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200115
13.01.2020 SIA Energomontāžprojekts TP-6045,''Kozlovka 3'', Demenes pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20200113
13.01.2020 SIA Rio M z.ī. "Puteņi D", Tabores pag., Daugavpils nov. 20200113
13.01.2020 SIA BINDERS Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni-Tilti) posma km 0,06 -8,30 segas pastiprināšana (pārbūve) 20200113
13.01.2020 SIA LatTopo "Svetlanka", Višķu pag., Daugavpils nov. 20200113
13.01.2020 SIA Energomontāžprojekts TP-6045,''Kozlovka 3'', Demenes pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20200113
10.01.2020 SIA Parnas GEO Elkšņu iela 3, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20200110
09.01.2020 SIA Solars Z.v.kad.Nr44720040224, saimn."Baloži" Medumu pag., Daugavpils nov. 20200109
07.01.2020 SIA GEO Latgale Mācību un atpūtas kompleksa sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas ietaišu un to inženiertīklu pieslēgumu būvniecība." , Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov. 20200107
27.12.2019 SIA LatTopo Pārtikas produktu ražošanas ēkas, noliktavas un ar to sasitītās infrastruktūras būvniecība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai 20191227
18.12.2019 SIA Topohaus Melnā grāvja ceļš, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20191218
18.12.2019 SIA Rio M LMT torņa pieslēgums, P-68 autoceļš, Skrudalienas pag., Daugavpils nov 20191218
17.12.2019 SIA Sertifikācijas centrs Ūdensgūtnes stacija “Vingri I”, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20191217
16.12.2019 SIA LatTopo "Skudriņas", Munciški, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20191216
16.12.2019 SIA Parnas GEO Cibuļovka, Tabores pag., Daugavpils nov. 20191216
16.12.2019 SIA LatTopo "Rubitron"bitumena uzglabāšanas un pārkraušanas laukuma Zaļumi, "Naftas bāzē"Zaļumi", Malinovas pag., Daugavpils nov. 20191216
16.12.2019 SIA LatTopo Pazemes ūdens ņemšanas vieta, Birkineļi, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20191216
12.12.2019 SIA Solars Svente, NAI, Daugavpils novads 20191212
12.12.2019 SIA Rio M Alejas iela 16, Sventes pag., Daugavpils nov. 20191212
11.12.2019 SIA GEO Latgale Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki-Budišķi (92-7), Budišķi-Červonka (92-35) un Skaidrīši-Červonka (96-6)pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savienojuma nodrošināšanai. 20191211
10.12.2019 SIA LatTopo Valsts vietējā autoceļa V695 Daugavpils- Birkineļi-Smeline posma km 2.11-2.79 pārbūve. 20191210
10.12.2019 SIA Solars Saimn"Jaunsudrabiņi 3" elektroapgāde, Faļtopi, Salienas pag., Daugavpils nov. 20191210
05.12.2019 SIA "Preime" Ķieģeļu iela 13, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20191205
05.12.2019 SIA LatTopo Lejiņa, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20191205
05.12.2019 SIA Rio M Kalēji 1, Rūķīši, Vagas 1, Sventes pag., Daugavpils nov. 20191205
02.12.2019 SIA Parnas GEO Rēzeknes iela 15, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20191202
02.12.2019 SIA Energomontāžprojekts Miera iela 7, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20191202
02.12.2019 SIA LatTopo "Ilgas", Stropica, Naujenes pag., Daugavpils nov. (DUS "Virši-A") 20191202
29.11.2019 SIA MIKOR Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Butiški-Židino” pārbūve, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191129
26.11.2019 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) "Priedaine" 44520040014, Kutki, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20191126
26.11.2019 SIA Solars Z.v.kad.Nr44640020187, Upes iela 27, Maļutki, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20191126
25.11.2019 SIA Solars Vasarnīcu elektroapgāde 4K, 54, 55, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20191125
22.11.2019 SIA GEO Latgale 20 kV EPL pārbūve līnijā LN-31 no b.Nr.204 līdz b.Nr.220 Medumu pag., Daugavpils nov. 20191122
22.11.2019 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai 20191122
21.11.2019 SIA Vinoko LN-23, Ieviņas, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20191121
21.11.2019 SIA Rio M Gāzesvada galvanisko anodu (protektoru) aizsardzības iekārtas izbūve Vecstropu ciemā zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 44740050333, Daugavpils nov. 20191121
21.11.2019 SIA LatTopo "Silenes RKP", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. (asfalta seguma novietojums) 20191121
21.11.2019 SIA Rio M Gāzesvada katodstacijas iekārtas KS-274 pārbuve, 18. Novembra ielā 389, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191121
19.11.2019 SIA Parnas GEO Smilts-grants um smilts atradne "Pantališķi", Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20191119
19.11.2019 SIA Energomontāžprojekts ``Bumbieri``, Kaķīši, Sventes pag., Daugavpils nov. 20191119
19.11.2019 SIA Parnas GEO Vasarnīcu elektroapgāde Mičurinietis, Kalkūnes pag, Daugavpils nov. 20191119
12.11.2019 SIA LatTopo "Krastkalni", Demenes pag., Daugavpils nov. 20191112
11.11.2019 SIA Ametrs LN-6227, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20191111
11.11.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL no L-5,L-9 un L-12 no TP-6152 pārbūve Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191111
08.11.2019 SIA Solars Autoceļš A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni – Tilti) posma km 0.06-8.30 segas pastiprināšanas (pārbūves) darbi. Jauns pieslēgums elektrotīklam. 20191108
08.11.2019 SIA LatTopo Meža Mackeviči, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20191108
08.11.2019 SIA Rio M 0,4kV GVL pārbūve pie TP-1026, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20191108
07.11.2019 SIA Topohaus Timšānu ceļš, Sventes pag., Daugavpils nov. 20191107
07.11.2019 SIA LatTopo "Silenes RKP", Skrudalienas pag., Daugavpils novads. 20191107
07.11.2019 SIA Topohaus Siena ceļš, Maļinovas pag.,Daugavpils nov. 20191107
05.11.2019 SIA Solars TP1194 pārbūve, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20191105
05.11.2019 SIA Solars TP1106 pārbūve, Jaunatnes iela 30, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20191105
05.11.2019 SIA Solars 20kV EPL pārbūve līnijā LN-22 no atdalītāja A-22-6 līdz balstam Nr.248, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20191105
05.11.2019 SIA Solars Svente, NAI, Daugavpils novads 20191105
05.11.2019 SIA Solars TP1126 pārbūve, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20191105
04.11.2019 SIA LatTopo Rēzeknes ielas 37, Maļinova, Maļinovas pag. Daugavpils nov. 20191104
31.10.2019 SIA LatTopo Meliorācijas grāvis 437651:02, "Dzintari", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20191031
29.10.2019 SIA LatTopo Silenes RKP, Skrudalienas pag., Daugavpils novads. 20191029
29.10.2019 SIA LatTopo Vīgantu ciemata kanalizācijas attīrīšanas iekārtes renovācija, Vīganti, Višķu pag., Daugavpils nov. 20191029
28.10.2019 SIA GEO Latgale Daugavpils novada pašvaldības ceļu Sadnieki-Budišķi (92-7), Budišķi-Červonka (92-35) un Skaidrīši-Červonka (96-6)pārbūve Tabores un Vecsalienas degradēto teritoriju revitalizācijai un to funkcionālā savinojuma nodrošināšanai 20191028
24.10.2019 SIA Rio M 0.4kV GVL unTP-6275 pārbūve, Biķernieku pag., Daugavpils nov., 1. daļa 20191024
24.10.2019 SIA Rio M 0.4kV GVL unTP-6275 pārbūve, Biķernieku pag., Daugavpils nov., 2. daļa 20191024
23.10.2019 SIA LatTopo Skolas iela 19, c. Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20191023
22.10.2019 SIA Solars 21 kV GVL LN-21 no A/st.231 līdz TP-6312 un LN-27 no A/st.231 līdz TP-6225 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov." 2. daļa 20191022
22.10.2019 SIA Solars 22 kV GVL LN-21 no A/st.231 līdz TP-6312 un LN-27 no A/st.231 līdz TP-6225 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov.", 3. daļa 20191022
22.10.2019 SIA Solars 23 kV GVL LN-21 no A/st.231 līdz TP-6312 un LN-27 no A/st.231 līdz TP-6225 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov.", 4. daļa 20191022
22.10.2019 SIA Energomontāžprojekts Autoceļš A14, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20191022
22.10.2019 SIA RE Mērnieks MAC "Līksnas masīva ceļš", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20191022
22.10.2019 SIA Solars 20 kV GVL LN-21 no A/st.231 līdz TP-6312 un LN-27 no A/st.231 līdz TP-6225 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov.", 1.daļa 20191022
21.10.2019 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20191021
21.10.2019 SIA Solars Elektroapgāde un invertoru pieslēgšana SIA "BELWOOD", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191021
21.10.2019 SIA Parnas GEO “Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Elkšņu ielā 1, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191021
18.10.2019 SIA Solars Antoniņas, Tabores pag., Daugavpils nov. 20191018
18.10.2019 SIA Solars Silenes RKP, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20191018
18.10.2019 SIA Solars Valsts vietējā autoceļa V695 Daugavpils – Birkineļi – Smeline posma km 2,11 – 2,79 pārbūve, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20191018
17.10.2019 SIA Parnas GEO Kalna iela 6, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20191017
16.10.2019 SIA Parnas GEO 20 kv GvL LN-24 pārbūve no a/st231 līdz balstam Nr.286 Višķu pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20191016
16.10.2019 SIA LatTopo Vasargeliški 4, Vasargeliški,Naujenes pag.,Daugavpils nov. 20191016
14.10.2019 SIA Parnas GEO 20 kv GvL LN-24 pārbūve no a/st231 līdz balstam Nr.286 Višķu pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20191014
14.10.2019 SIA Parnas GEO 20 kv GvL LN-24 pārbūve no a/st231 līdz balstam Nr.286 Višķu pag., Daugavpils nov. 4.daļa 20191014
14.10.2019 SIA METRUM Karjers "Elerne-2", Tabores pag., Daugavpils nov. 20191014
11.10.2019 SIA Parnas GEO 20 kv GvL LN-24 pārbūve no a/st231 līdz balstam Nr.286 Višķu pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20191011
11.10.2019 SIA Rio M Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6354, Ostrova,Višķu pag., Daugavpils nov. 20191011
11.10.2019 SIA Rio M LVRTC Saliena-Kaplava-Krāslava, Salienas pag., Daugavpils nov. 20191011
11.10.2019 SIA Solars TP6243 pārbūve, Višķu pag., Daugavpils nov. 20191011
11.10.2019 SIA Mērniecības risinājumi Latgale RKP "Silene", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20191011
09.10.2019 SIA RE Mērnieks MAC "Raktā līnija", Dubnas pag., Kalupes pag., Daugavpils nov. 20191009
08.10.2019 SIA LatTopo Naujenes bērnu nama ēkas pārbūve par bērnu aprūpes centru un energoefektivitātes paaugstināšana. Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191008
08.10.2019 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde Zastenki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191008
08.10.2019 SIA LatTopo Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20191008
08.10.2019 SIA Solars Kalkūnes ielas raj., Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20191008
04.10.2019 SIA Rio M "Stārķi", Sventes pag., Daugavpils nov. 20191004
30.09.2019 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44600040413, saimn."Turības", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190930
27.09.2019 SIA LatTopo Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) posma km 0,06-8,30 elektronisko sakaru tīklus pārbūve.(3) 20190927
27.09.2019 SIA LatTopo Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) posma km 0,06-8,30 elektronisko sakaru tīklus pārbūve.(4) 20190927
27.09.2019 SIA LatTopo Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) posma km 0,06-8,30 elektronisko sakaru tīklus pārbūve.(2) 20190927
27.09.2019 SIA LatTopo Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļš (Kalkūni - Tilti) posma km 0,06-8,30 elektronisko sakaru tīklus pārbūve.(1) 20190927
24.09.2019 SIA Solars Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6266, Višķu pag., Daugavpils nov. 20190924
18.09.2019 SIA Mērvienība Dzelzceļš posmā Naujene-Silava, 418.87-418.97km, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20190918
18.09.2019 SIA Ģeodēzijas centrs MMS "Vabole", Vaboles un Līksnas pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20190918
18.09.2019 SIA Ģeodēzijas centrs MMS "Vabole", Vaboles un Līksnas pag., Daugavpils nov. 4. daļa 20190918
18.09.2019 SIA Mērvienība Dzelzceļš posmā Zaļumi -Višķi, 510.05-510.10km, Višķu pag., Daugavpils nov. 20190918
18.09.2019 SIA Ģeodēzijas centrs MMS "Vabole", Vaboles un Līksnas pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20190918
18.09.2019 SIA Ģeodēzijas centrs MMS "Vabole", Vaboles un Līksnas pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20190918
17.09.2019 SIA Parnas GEO Mičurinietis-Vilna, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190917
17.09.2019 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde Kervati, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20190917
17.09.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Normālās dalījuma vietas LN-23 aprīkošana ar jaudas slēdzi un kontroluzskaiti Dubnas pag., Daugavpils nov. 20190917
17.09.2019 SIA LatTopo Meža ceļa "Bareļa līnija" būve, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20190917
17.09.2019 SIA Parnas GEO "Pagātnītes", Sventes pag., Daugavpils nov. 20190917
11.09.2019 SIA Solars 20 kV GVL LN-23 no SP-220 “Lociki” līdz atdalītājam A-23-3 pārbūve Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190911
11.09.2019 SIA Energomontāžprojekts TP-6215, ''8'', Laucese, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190911
10.09.2019 SIA Rīgas tilti Valsts galvenā autoceļa A14 Daugavpils apvadceļš (Kalkūni-Tilti) 12,97km esošā Daugavas tilta atjaunošana 20190910
10.09.2019 SIA Energomontāžprojekts ''Jeva'', Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190910
10.09.2019 SIA Rio M LMT torņa pieslēgums, P-68 autoceļš, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20190910
10.09.2019 SIA Rio M LMT torņa pieslēgums, P-68 autoceļš, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 1 . daļa 20190910
09.09.2019 SIA Rio M Meža ceļš, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20190909
05.09.2019 SIA RE Mērnieks MAC "Kūdraslīnija", Nīcgales pagasts, Daugavpils nov. 20190905
05.09.2019 SIA LatTopo Teivāni 30, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190905
05.09.2019 SIA GEO Latgale Vasarnīcas/mazdārziņa elektroapgāde Griezēs, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190905
04.09.2019 SIA LatTopo Brūklenes, Naujenes pag., Daugavpils novads. (urbums Nr.2 papild.) 20190904
03.09.2019 SIA Solars 0,4kV GVL no TP-1077 pārbūve Sventes pag., Daugavpils nov., 1. daļa 20190903
03.09.2019 SIA Solars 0,4kV GVL no TP-1077 pārbūve Sventes pag., Daugavpils nov., 2. daļa 20190903
30.08.2019 SIA Rio M Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Vitanišķi - Bruņene" pārbūve Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190830
29.08.2019 SIA Energomontāžprojekts Bundišķi, Sventes pag., Daugavpils nov. 20190829
27.08.2019 SIA Rio M Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbi Latgales plānošanas reģionā, objekts Daugavpils. Posms SALIENA - KAPLAVA - KRĀSLAVA. Salienas pag., Daugavpils nov. 20190827
26.08.2019 SIA Mērniecības risinājumi Latgale Z.v.44860060102, RKP Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190826
20.08.2019 SIA Solars SIA"LatRosTrans" NPS "Skrudaliena"sadzīves kanalizācijas, ražošanas un lietus ūdens kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas pārbūve Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20190820
19.08.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS BB 93.km Salienas pag., Daugavpils nov. 20190819
19.08.2019 SIA RE Mērnieks MAC "Ziedu ceļš", Demenes pag., Daugavpils nov. 20190819
16.08.2019 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa 98-61 Peipiņi - Lukna un Klēts ielas pārbūve Luknas degradētās rūpnieciskās teritorijas publiskās infrastruktūras attīstībai 20190816
14.08.2019 SIA Energomontāžprojekts ''Tauriņi'', Romaniški, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190814
14.08.2019 SIA Energomontāžprojekts ''Jaundīķi 1'', Dukurieši, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20190814
12.08.2019 SIA LatTopo "Dzintari", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190812
12.08.2019 SIA Rio M Kukaiņu ceļš, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190812
12.08.2019 SIA LatTopo "Jaunsudrabiņi 3", Faļtopi, Salienas pag., Daugavpils nov. 20190812
08.08.2019 SIA Solars SIA"LatRosTrans" blokbokss Nr.93115 c.Sergejeva, Salienas pag., Daugavpils nov. 20190808
08.08.2019 SIA LatTopo Slēpošanas trases "Egļukalns" modernizācija 6.kārta. (Jauna kalna slēpotāja pacēlāja ierīkošana) 20190808
07.08.2019 SIA LatTopo Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190807
07.08.2019 SIA Parnas GEO Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190807
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20190806
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Laucesas pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20190806
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Laucesas pag., Daugavpils nov. 4. daļa 20190806
06.08.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL L-1, L-2, no TP-6338 pārbūve Kašatniki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20190806
06.08.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL L-1, L-2, no TP-6338 pārbūve Kašatniki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20190806
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20190806
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Laucesas pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20190806
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20190806
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 4 .daļa 20190806
06.08.2019 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Laucesas pag., Daugavpils nov. 2.daļa 20190806
25.07.2019 SIA LatTopo Aveņu iela,Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190725
25.07.2019 SIA Solars Maļinovas pagasta, Maļinovas ciema Rēzeknes ielas 37 pārbūve. Apgaismojuma rekonstrukcija, Daugavpils nov. 20190725
24.07.2019 SIA Rio M Vardes, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-6306 no balsta Nr.5 līdz balstam Nr.23 pārbūve Demenes pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Solars Alejas iela 36, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Parnas GEO "0,4kV GVL L-1, L-2 no TP-1107 pārbūve "Aužguļāni", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Parnas GEO "Skaisti", Zalesje, Salienas pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Solars Pirts un labierīcību projekts, "261" Vasarnīcas Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Leidzi Zemes īpašums "Saktas", Sventes pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Rio M 0.4 kV GVL no TP-6050 pārbūve Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20190724
24.07.2019 SIA Rio M 0.4 kV GVL no TP-6050 pārbūve Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20190724
24.07.2019 SIA Rio M 0.4 kV GVL no TP-6050 pārbūve Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20190724
24.07.2019 SIA GEO Latgale 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 pārbūve, Medumu pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Solars TP-214 pārbūve, Ķieģeļu ielā 18 rajonā, Daugavpilī un Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL no TP-6023 rekonstrukcija Višķu pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-320 no A-320-3 līdz A-320-4 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA Rio M Elkšņu iela 7, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190724
24.07.2019 SIA GEO Latgale Kalkūnes ielas 25D rajons, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190724
22.07.2019 SIA Parnas GEO 20 kV GVL LN-325 pārbūve no b.Nr.1 līdz b.Nr.37 Višķu pagasts, Daugavpils novads 20190722
09.07.2019 SIA GEO Latgale Galdnieki 42, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190709
09.07.2019 SIA Rio M Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļa (Kalkūni-Tilti) posma km 0.06-8.30 elektrolīniju pārvietošana 4. daļa 20190709
09.07.2019 SIA Rio M Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļa (Kalkūni-Tilti) posma km 0.06-8.30 elektrolīniju pārvietošana 1.daļa 20190709
09.07.2019 SIA Rio M Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļa (Kalkūni-Tilti) posma km 0.06-8.30 elektrolīniju pārvietošana 2. daļa 20190709
09.07.2019 SIA Rio M Valsts autoceļa A14 Daugavpils apvedceļa (Kalkūni-Tilti) posma km 0.06-8.30 elektrolīniju pārvietošana 3. daļa 20190709
09.07.2019 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20190709
09.07.2019 SIA Solars Z.v.kad.Nr44640020187, Upes iela 27, Maļutki, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190709
09.07.2019 SIA Solars Z.v.kad.Nr44920030308, "Antoņinas",Tabores pag., Daugavpils nov. 20190709
08.07.2019 SIA Rio M LMT torņa pieslēgums, P-68 autoceļš, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190708
05.07.2019 SIA Solars Saimniecības "Cīruliši-6" elektroapgāde, Tabores pag., Daugavpils nov. 20190705
05.07.2019 SIA "Preime" 2. kategorijas 100m šautuves izbūve Daugavpils nov, Višķu pag., Zemes īpašums "Jubert-3" 20190705
05.07.2019 SIA GEO Latgale "Attīrīšanas iekārta" stacija, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190705
05.07.2019 SIA GEO Latgale 20/0.4kV TP-6394 pārbūve Vitaņiškos, Skrudalienas pag.,Daugavpils nov. 20190705
03.07.2019 SIA NP Topo LVRTC trase Sventes pag., Daugavpils nov. 20190703
03.07.2019 SIA NP Topo LVRTC trase Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190703
03.07.2019 SIA NP Topo LVRTC trase Ambeļu pag., Višķu pag., Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20190703
03.07.2019 SIA NP Topo LVRTC trase Višķu pag., Daugavpils nov. 20190703
28.06.2019 SIA LatTopo Springuļi-1, Tabores pag., Daugavpils nov. 20190628
28.06.2019 SIA Solars z.v.kad.Nr.44740050223, "SIA"Belwood", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190628
26.06.2019 SIA Rio M 0.4 kV GVL no TP-6061 pārbūve Jāņuciemā, Demenes pag., Daugavpils nov. 20190626
26.06.2019 SIA Geo Forest "Ezerīši", Demenes pag., Daugavpils nov. 20190626
26.06.2019 SIA Parnas GEO Strādnieku iela 9, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190626
19.06.2019 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība "Mežvidi 4", kad. Nr. 44920010042, Tabores pag., Daugavpils nov. 20190619
19.06.2019 SIA Solars Tūrisma kompleksa SILENE elektroapgāde Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190619
18.06.2019 SIA Geo Forest "Nīcgales purvs", Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20190618
17.06.2019 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-26 no SP-"Židina" līdz b.Nr.348 pārbūve Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190617
13.06.2019 SIA TERRA TOPO A6 un P67 krustojums līdz Meža Mackeviči, Vaboles pag., Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190613
10.06.2019 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavplis nov. 4. daļa 20190610
10.06.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "215", Kooperators, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190610
10.06.2019 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavplis nov. 2. daļa 20190610
10.06.2019 SIA Ametrs Šengeida, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190610
10.06.2019 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavplis nov. 1. daļa 20190610
10.06.2019 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL no TP-6010 pārbūve Kalupes pag., Daugavplis nov. 3. daļa 20190610
10.06.2019 SIA METRUM Višķi, 20kV EPL LN-21 un LN-27 rekonstrukcija, Višķu pag., Daugavpils nov. 20190610
06.06.2019 SIA Solars Zastenki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190606
05.06.2019 SIA TopoPlus 20kV gaisvadu līnijas LN-6316 pārbūve Višķu pagastā, Daugavpils nov. 20190605
05.06.2019 SIA GEO Mērniecība Meža meliorācijas sistēmas "Sergunta" pārbūve Nīcgales pag., Daugavpils nov., Nīcgales meža iecirknī, Dienvidlatgales reģionā. 20190605
03.06.2019 SIA GEO Latgale 0,4 kV GVL no TP-6326 pārbūve Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190603
03.06.2019 SIA GEO Latgale "Paboliņi", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190603
30.05.2019 SIA LatTopo Moduļa tipa katlumāja ar dūmeni, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils nov.(labiekārtojums) 20190530
30.05.2019 SIA LatTopo Stropi 16B, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190530
28.05.2019 SIA Solars Vasarnīca/mazdārziņš 5A, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. Jauns pieslēgums. 20190528
28.05.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Priežu iela 1, 3, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190528
28.05.2019 SIA TP Aģentūra Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190528
28.05.2019 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiska tīkla infrastruktūrai Laucesa - PP Demene, Demenes pag., Lauceses pag., Daugavpils nov. 20190528
20.05.2019 SIA Solars 0,4kV GVL no TP-1106 un TP-1107 pārbūve Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190520
17.05.2019 SIA LatTopo Naftas bāze"Zaļumi", Zaļumi, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20190517
16.05.2019 SIA Parnas GEO Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20190516
16.05.2019 SIA Parnas GEO "Jurīši", Naujenes pagasts, Daugavpils nov. 20190516
15.05.2019 SIA Geo Forest Egļu kalns, Sventes pag., Daugavpils nov. 20190515
15.05.2019 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) "Sausiņi" 44940030167, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20190515
15.05.2019 SIA "Preime" 0.4kV GVL no TP 6358 pārbūve, Daugavpils nov., Višķu pag. 20190515
14.05.2019 SIA LatTopo Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190514
14.05.2019 SIA Solars Zemesslēgumu strāvu kompensējošo iekārtu uzstādīšana a/st. Nr.231 "Špoģi",Višķu pag., Daugavpils nov. 20190514
13.05.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL no TP-6265 pārbūve Demenes pag., Daugavpils nov., 1. daļa. 20190513
13.05.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL no TP-6265 pārbūve Demenes pag., Daugavpils nov., 2. daļa. 20190513
09.05.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Elkšņu iela 1, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190509
08.05.2019 SIA Parnas GEO Mičurinietis, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. 20190508
08.05.2019 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-6120 pārbūve, Demenes pag., Daugavpils nov. 20190508
07.05.2019 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas jaunbūve, Strādnieku ielā 36, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190507
07.05.2019 SIA Solars “Galdnieki”, Galdnieki, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190507
07.05.2019 SIA Rio M Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6021 Višķu pag., Daugavpils nov. 20190507
07.05.2019 SIA Solars Dalderi 2, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu 20190507
02.05.2019 SIA Rio M 0,4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-1153 pārbūve, Nīcgales pag., Daugavpils nov., 2. daļa. 20190502
02.05.2019 SIA Rio M 0,4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-1153 pārbūve, Nīcgales pag., Daugavpils nov., 1. daļa. 20190502
30.04.2019 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c A6 - PP Nīcgale. Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20190430
30.04.2019 SIA Daugavpils mērnieks Daugavpils iela 21, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20190430
29.04.2019 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c P64 - PP Dubna Dubnas pag., Daugavpils nov. 20190429
29.04.2019 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c A6 - PP Līksna. Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190429
29.04.2019 SIA Rio M 20kV GVL LN-226 pārbūve Sventes pag., Medumu pag., Daugavpils nov. 20190429
29.04.2019 SIA Energomontāžprojekts ''TP-6354'',Graiži, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20190429
29.04.2019 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL un TP-6253 pārbūve Biķernieku pag., Daugavpils nov., 2. daļa 20190429
29.04.2019 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL un TP-6253 pārbūve Biķernieku pag., Daugavpils nov., 1. daļa 20190429
25.04.2019 SIA Solars Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6233 Kalupes pag., Daugavpils nov. 20190425
25.04.2019 SIA Energomontāžprojekts "Vardes", Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20190425
25.04.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Lapjāņi 1", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190425
23.04.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL LN-6103 pārbūve Ambeļu pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20190423
23.04.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL LN-6103 pārbūve Ambeļu pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20190423
23.04.2019 SIA LatTopo Briģene, Demenes pag., Daugavpils nov. 20190423
23.04.2019 SIA GEO Latgale 0.4 kV GVL LN-6103 pārbūve Ambeļu pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20190423
16.04.2019 SIA GEO Latgale Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190416
15.04.2019 SIA Solars z.v.kad.Nr.44640020055,"Cīrulīši". Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190415
15.04.2019 SIA Parnas GEO 0,4kV GVL L-1, L-2 no TP-1107 pārbūve "Aužguļāni", Līksnas pag., Daugavpils nov. (projekta Nr.32739) 20190415
11.04.2019 SIA Parnas GEO Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190411
11.04.2019 SIA LatTopo "Volkovu mājas", Kašatniki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190411
01.04.2019 SIA LatTopo "Vecpils 43A", Vecpils, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190401
01.04.2019 SIA GEO Latgale 20 kV gaisvadu līnijas LN-24 no A/st.190 "Līksna" līdz balstam Nr.72 pārbūve Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190401
29.03.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Mila", Medumu pag., Daugavpils nov. 20190329
28.03.2019 SIA GEO Latgale 18.novembra 418, 420, 428 ielu rajons, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190328
28.03.2019 SIA Energomontāžprojekts "Griezes", Naujenes, naujenes pag., Daugavpils nov. 20190328
27.03.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Lapjāņi 1", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190327
27.03.2019 SIA LatTopo 18. novembra 353, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190327
26.03.2019 SIA Solars 20 kV gaisvadu līnijas LN-6199 pārbūve Demenes pag., Daugavpils nov. 20190326
25.03.2019 SIA ZA69 Pārbrauktuves apgaismojuma un elektroapgādes iekārtu modernizacija st. Kurcums 546+410 km 20190325
25.03.2019 SIA Solars Saimniecības ēkas elektroapgāde Juzefova 5A, Juzefova, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190325
25.03.2019 SIA ZA69 Pārbrauktuves apgaismojuma un elektroapgādes iekārtu modernizācija st. Višķi 504+128 km 20190325
20.03.2019 SIA LatTopo "Jaunsudrabi", Demenes pag., Daugavpils nov. 20190320
20.03.2019 SIA Parnas GEO "Ošusala", Vecumi, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20190320
19.03.2019 SIA Rio M Elektroapgādes pieslēgums "Kankarīši", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190319
19.03.2019 SIA Parnas GEO Vasarnīcas elektroapgāde Geļmanišķi, Salienas pag., Daugavpils nov. 20190319
19.03.2019 SIA LatTopo "Dīķi", Dukurieši, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20190319
15.03.2019 SIA Mērniecības risinājumi Latgale Z.v.44520040253, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20190315
15.03.2019 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība "Mežvidi 4", kad. Nr. 44920010042, Tabores pag., Daugavpils nov. 20190315
14.03.2019 SIA LatTopo KSS "Latgales ceļinieks", Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190314
13.03.2019 SIA Solars Nedzīvojamās ēkas elektroapgāde, Silenes pasta nodaļa, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190313
13.03.2019 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde, "Dovina", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190313
11.03.2019 SIA Solars 20 kV GVL LN-6007 un LN-6172 pārbūve Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20190311
08.03.2019 SIA JOE Silenes RKP, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190308
08.03.2019 SIA Mērniecības risinājumi Latgale Z.v.44520040015, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20190308
07.03.2019 SIA LatTopo "Svetlanka", Višķu pag., Daugavpils nov. 20190307
04.03.2019 SIA GEO Latgale 44980030294, Grustanišķi, Višķu pag. Daugavpils nov. 20190304
04.03.2019 SIA TERRA TOPO A6 un P67 krustojums līdz Meža Mackeviči, Vaboles pag., Līksnas pag., Daugavpils nov. 20190304
04.03.2019 SIA GEO Latgale "Lazdāni", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190304
27.02.2019 SIA LatTopo Moduļa tipa katlumāja ar dūmeni, Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20190227
22.02.2019 SIA Parnas GEO 0.4kV GVL no TP-6297 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov. 20190222
21.02.2019 SIA Rio M 20kV GVL LN-23 no atdalītāja A-23-3 pārbūve Tabores pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20190221
21.02.2019 SIA Rio M 20kV GVL LN-23 no atdalītāja A-23-3 pārbūve Tabores pag., Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20190221
21.02.2019 SIA LatTopo "Tūrisma komplekss Silene", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190221
18.02.2019 SIA Parnas GEO Vasarnīcas elektroapgāde 49,50, Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190218
15.02.2019 SIA Parnas GEO Jantarnaja 1, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190215
14.02.2019 SIA LatTopo Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20190214
13.02.2019 SIA LatTopo Vaboles vidusskolas darbnīcu telpu grupas atjaunošana par kulinarā mantojuma telpas izveidi Vaboles ciemā, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20190213
13.02.2019 SIA LatTopo Stropi 16B, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190213
12.02.2019 SIA Energomontāžprojekts ''Dzirnavnieks'', Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190212
12.02.2019 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6198 Demenes pag., Daugavpils nov. 20190212
11.02.2019 SIA Geo Forest Puteņi D, Tabores pag., Daugavpils nov. 20190211
05.02.2019 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44720040686, saimn."Ainava", c.Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20190205
05.02.2019 SIA GEO Latgale Skolas, Vecpils un Dzelzceļu ielu rajons, Naujenē, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190205
01.02.2019 SIA Parnas GEO Kadastra Nr. 4460 004 0501, 4460 004 0502, Galdnieki-7, Galdnieki-6, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190201
30.01.2019 SIA GEO Latgale "11", Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20190130
30.01.2019 SIA Parnas GEO Kadastra Nr. 4460 006 0101, Sili, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190130
30.01.2019 SIA Parnas GEO Vasarnīcas elektroapgāde 14V, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190130
29.01.2019 SIA Parnas GEO Ražotnes elektroapgāde "Liāna", Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20190129
25.01.2019 SIA Energomontāžprojekts ''Vārpene'', Skrudalienas pag., Daugavpils nov., ''TP-6050 20190125
25.01.2019 SIA Geo Forest Indiņi-8, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20190125
25.01.2019 SIA LatTopo Jaunsventes parka pārbūve (1. kārta), Alejas iela 7, Svente, Sventes pag., Daugavpils nov. 20190125
24.01.2019 SIA Solars Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20190124
21.01.2019 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-6118 pārbūve Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20190121
18.01.2019 SIA Solars Saimn. "Puķukalni", elektroapgāde, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190118
17.01.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "115", Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20190117
17.01.2019 SIA Energomontāžprojekts ''Vārpene'', Skrudalienas pag.,''Grīšļi'', Vecsalienas pag., Daugavpils nov., TP-6050 20190117
17.01.2019 SIA Energomontāžprojekts ''Jaunzemi'', Skrudalienas pag., Daugavpils nov., TP-6050 20190117
17.01.2019 SIA Energomontāžprojekts ''5'', Cīrulīši, Tabores pag., Daugavpils nov. 20190117
15.01.2019 SIA "Preime" Zemes īpašums "Liepukalns", Kalupes pag., Daugavpils nov. 20190115
15.01.2019 SIA Solars 20 kV GVL LN-23 no b.Nr.58 līdz b.Nr.125 pārbūve Sventes pag., Daugavpils nov. 20190115
14.01.2019 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Vilki", Silupe, Sventes pag., Daugavpils nov. 20190114
21.12.2018 SIA Parnas GEO 18.novembra iela 361F, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20181221
21.12.2018 SIA GEO Latgale Sventes ezera krasta labiekārtošana Sventes pag., Daugavpils nov. 20181221
21.12.2018 SIA LatTopo "Vecozoli", Ruži, Kalupes pag.,Daugavpils nov. 20181221
21.12.2018 SIA LatTopo Stropica 21, Stropica, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20181221
20.12.2018 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde Kalkūnes iela 19N, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20181220
20.12.2018 SIA Parnas GEO Telekomunikācijas bāzes stacijas elektroapgāde "Silmalas", Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20181220
19.12.2018 SIA LatTopo Ūdens novadīšanas sistēmas ierīkošana no VSAC ”Latgale” filiāles “Kalkūni” dīķa Daugavpils novada pašvaldības lietus kanalizācijas sistēmā 20181219
19.12.2018 SIA LatTopo Latgales reģiona Dienvidlatgales mežsaimniecības Salienas pagasta meža ceļa "Starpezeru ceļš" rekonstrukcija 20181219
18.12.2018 SIA Rio M Ceļa pārbūves darbi, posmā “Kudeiki-Ķirupe ” un “Sterikāni-Ķirupe” Līksnas pag., Daugavpils nov. 20181218
17.12.2018 SIA BINDERS Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Liepkalni-Atvari" pārbūve, Medumu pag. 20181217
17.12.2018 SIA Solars z.v.kad.Nr.44760050221, "Grāvmalas", Somugols, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20181217
17.12.2018 SIA Solars Būvlaukuma elektroapgāde Jaunie Sudrabkalni, Tabores pag., Daugavpils nov. 20181217
14.12.2018 SIA LatTopo Mežogas, Biķernieku pag., Daugavpils nov. (TP-6235) 20181214
14.12.2018 SIA LatTopo "Tarasovka", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20181214
13.12.2018 SIA Energomontāžprojekts ''Kalnu Pūpoli'', Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20181213
13.12.2018 SIA Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE" Telekomunikāciju sakaru masts, Kad.Nr.44640050450 Laucesas pag., Daugavpils nov. 20181213
13.12.2018 SIA Leidzi Zemes īpašums "Priedaine", Kutki, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20181213
12.12.2018 SIA Solars Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6024, Višķu pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20181212
12.12.2018 SIA Parnas GEO Skolas iela 19, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20181212
12.12.2018 SIA GEO Latgale TP-6472, TP-6157 un 0,4 kV GVL no TP-6472 pārbūve Vecsalienas pagastā, Daugavpils nov. 2. daļa 20181212
12.12.2018 SIA GEO Latgale TP-6472, TP-6157 un 0,4 kV GVL no TP-6472 pārbūve Vecsalienas pagastā, Daugavpils nov. 1. daļa 20181212
12.12.2018 SIA Solars Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6024, Višķu pag., Daugavpils nov. 2.daļa 20181212
05.12.2018 SIA Solars Dzīvojamā māja ,Rudzīši-2, Medumu pag., Daugavpils nov. Jauns pieslēgums. 20181205
05.12.2018 SIA METRUM Vabole LN-224 Vaboles pag., Daugavpils nov. 20181205
04.12.2018 SIA GEO Latgale TP-6003, TP-6278, TP-6345 un 0,4 kV GVL pārbūve Vecsalienas pag. Daugavpils nov. 20181204
04.12.2018 SIA Solars Daugavpils pilsētas simbola „Kaija” apgaismojuma izbūve Līksnas pag., Daugavpils nov. 20181204
29.11.2018 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-22 no LN-22 b.Nr.1 līdz TP-1110 pārbūve Līksnas pag., Daugavpils nov. 20181129
28.11.2018 SIA Rio M Melderi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20181128
22.11.2018 SIA Geo Forest Elkšņu iela 7, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20181122
21.11.2018 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-220 no TP-1110 līdz TP-6480 pārbūve Līksnas pag., Daugavpils nov. 20181121
21.11.2018 SIA GEO Latgale "Meža gailīši", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20181121
20.11.2018 SIA Parnas GEO Dzīvojamās mājas elektroapgāde Priedīte, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20181120
20.11.2018 SIA LatTopo "49", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20181120
20.11.2018 SIA Solars Z.v. kad.Nr. 44860020200, Ūdri 2, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. elektroapgāde 20181120
20.11.2018 SIA LatTopo Ziedu iela 6, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20181120
15.11.2018 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Mežniecība- Dukurieši" rekonstrukcija, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20181115
14.11.2018 SIA LatTopo Daugavpils novada pašvaldības ceļa „Stenderi - Ormaņi - Adamovo - Šļapaki" pārbūve Salienas pag. 20181114
13.11.2018 SIA Latvijasmernieks.lv Rūķiši, Kutki, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20181113
13.11.2018 SIA Solars Z.v.kad.Nr.44640020140, saimn."Laimziedi", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20181113
09.11.2018 SIA Parnas GEO Nojumes būvniecība "Aizkalni", Tabores pag., Daugavpils nov. 20181109
09.11.2018 SIA Parnas GEO "Ošusala", Vecumi, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20181109
05.11.2018 SIA GEO Latgale Skolas iela 12, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20181105
31.10.2018 SIA GEO Latgale Lociki-28" rajons, Locikos, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20181031
31.10.2018 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL L-1, L-2 un L-3 no SP-232 pārbūve Šlapaki, Salienas pag., Daugavpils nov. 2. daļa 20181031
31.10.2018 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL L-1, L-2 un L-3 no SP-232 pārbūve Šlapaki, Salienas pag., Daugavpils nov. 1. daļa 20181031
31.10.2018 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL L-1, L-2 un L-3 no SP-232 pārbūve Šlapaki, Salienas pag., Daugavpils nov. 3. daļa 20181031
31.10.2018 SIA GEO Latgale 0.4kV GVL L-1, L-2 un L-3 no SP-232 pārbūve Šlapaki, Salienas pag., Daugavpils nov. 4. daļa 20181031
30.10.2018 SIA LatTopo SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla saglabāšana Kraujā, Naujenes pag. Daugavpils nov. sakarā ar projektu "Valsts regionālā autoceļa P65 Talsi-Stropi-Krauja km 2.30-4.61 pārbūve" pk31.68-31.90 20181030
30.10.2018 SIA LatTopo SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla saglabāšana Kraujā, Naujenes pag. Daugavpils nov. sakarā ar projektu "Valsts regionālā autoceļa P65 Talsi-Stropi-Krauja km 2.30-4.61 pārbūve" pk 2385.78 20181030
30.10.2018 SIA LatTopo SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla saglabāšana Kraujā, Naujenes pag. Daugavpils nov. sakarā ar projektu "Valsts regionālā autoceļa P65 Talsi-Stropi-Krauja km 2.30-4.61 pārbūve" pk29.50-29.97 20181030
30.10.2018 SIA LatTopo SIA Lattelecom elektronisko sakaru tīkla saglabāšana Kraujā, Naujenes pag. Daugavpils nov. sakarā ar projektu "Valsts regionālā autoceļa P65 Talsi-Stropi-Krauja km 2.30-4.61 pārbūve" pk27.14 20181030
29.10.2018 SIA Geo Forest 20kV GVL LN-29 no balsta Nr.257 līdz balstam Nr.309 pārbūve Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20181029
29.10.2018 SIA LatTopo "Krūmiņi", Cirši, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20181029
26.10.2018 SIA TopoPlus Jaunābeles, Medumu pag., Daugavpils nov. 20181026
25.10.2018 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde, Zaļais kalns, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20181025
25.10.2018 SIA GEO Latgale 0,4 kV GVL L-2 no TP-6030 rekonstrukcija Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20181025
25.10.2018 SIA LatTopo Piebraucamo ceļu rekonstrukcija/būvei zemes dzīļu izpētes vietām.WELL Nr.1 Biķernieku pag., Daugavpils nov 20181025
25.10.2018 SIA Solars TP-6312 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov. 20181025
23.10.2018 SIA GEO Latgale „20 kV GVL LN-26 no atdalītāja A-26-10 līdz SP "Židina" pārbūve Naujenes pag., Daugavpils nov.” 20181023
23.10.2018 SIA Solars "Baloži", Faļtopi, Salienas pag., Daugavpils nov. 20181023
22.10.2018 SIA LatTopo Dzelzceļa svari, "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20181022
19.10.2018 SIA Kad Geo Noslēgierīce A-723 Piekrastes ielas 32 rajonā, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20181019
16.10.2018 SIA NP Topo Randene, Dārza, Strādnieku iela, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 2.daļa 20181016
16.10.2018 SIA NP Topo Randene, Dārza, Strādnieku iela, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 1.daļa 20181016
16.10.2018 SIA NP Topo Randene, Dārza, Strādnieku iela, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 3.daļa 20181016
15.10.2018 SIA Energomontāžprojekts Siltumtīkli, Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20181015
12.10.2018 SIA Solars NAI, Skolas iela 19, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20181012
10.10.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Meža Mackevičī", Vaboles pag., Daugavpils nov. 20181010
09.10.2018 SIA Parnas GEO Kadastra Nr. 4460 006 0101, Sili, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20181009
09.10.2018 SIA Parnas GEO Kadastra Nr. 4460 005 0125, Kankarīši, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20181009
05.10.2018 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-2039 no A-2039-1 līdz TP-2039 un 0,4kV GVL L-4 no TP-2039 pārbūve Aglonas pag., Aglonas nov., Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20181005
02.10.2018 SIA LatTopo Daugava 86, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20181002
28.09.2018 SIA TP Aģentūra Līnijas jaudas slēdža pārbūve L-22V "Višķi", Višķu pag., Daugavpils nov. 20180928
28.09.2018 SIA LatTopo Silenes MKP, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20180928
27.09.2018 SIA Parnas GEO "Liāna", Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20180927
17.09.2018 SIA SIA AT & RB SURVEY Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Palabiški-Buras" pārbūve, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180917
17.09.2018 SIA LatTopo "Jaunie Sudrabkalni", Tabores pag., Daugavpils nov. 20180917
17.09.2018 SIA Parnas GEO "Skaista", Skābbarības uzglabāšanas laukums, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20180917
06.09.2018 SIA Solars Ilgas iela 48, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20180906
06.09.2018 SIA Solars Ceļš "Liepnieki-Atvari",gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 6;7 20180906
06.09.2018 SIA Solars Ceļš "Liepnieki-Atvari",gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 5 20180906
06.09.2018 SIA Solars Ceļš "Liepnieki-Atvari",gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 1;2;3 20180906
05.09.2018 SIA GEO Latgale Baznīcas, Skaistas un Riču ielas rajons, Silene, Skrudalienes pag. , Daugavpils nov. 20180905
05.09.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Kalkūnes ielas 19N rajonā, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180905
05.09.2018 SIA GEO Latgale Pļavas, Ziedu, Parka ielas rajons, Krauja, Naujenes pag. Daugavpils nov. 20180905
03.09.2018 SIA Energomontāžprojekts Kašatniki, Naujenes pag., Daugavpils nov., ''TP-6338'' T-109-2 20180903
03.09.2018 SIA Energomontāžprojekts Kašatniki, Naujenes pag., Daugavpils nov., ''TP-6338'' T-109-1 20180903
30.08.2018 SIA Solars Žuburi 1, Faļtopi, Salienas pag., Daugavpils nov 20180830
28.08.2018 SIA BINDERS Valsts reģionālā autoceļa P65 Stropi - Krauja posma km 2.30 - 4.61 pārbūve 20180828
21.08.2018 SIA Solars Daugavas ielas km 0,000-0,300 pārbūve c. Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180821
21.08.2018 SIA LatTopo Tūrisma komplekss Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. (sad. kanal.) 20180821
20.08.2018 SIA ZA69 Pārbrauktuvju apgaismojuma un elektroapgādes iekārtu modernizācija st. Višķi, Daugavpils nov. 20180820
20.08.2018 SIA ZA69 Pārbrauktuvju apgaismojuma un elektroapgādes iekārtu modernizācija st.Kurcums , Daugavpils nov. 20180820
14.08.2018 SIA GEO Latgale Līnijas jaudas slēdža pārbūve L-6363 "Kumbuļi", Demenes pag., Daugavpils nov. 20180814
14.08.2018 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļu "Sergejevka-Saliena", Stenderi-Ormaņi-Adamovo Šļapaki" un "Šļapaki (darbnīca)" rekonstrukcija Salienas pag. Gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 7. 20180814
14.08.2018 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļu "Sergejevka-Saliena", Stenderi-Ormaņi-Adamovo Šļapaki" un "Šļapaki (darbnīca)" rekonstrukcija Salienas pag. Gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 5 un 6. 20180814
14.08.2018 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļu "Sergejevka-Saliena", Stenderi-Ormaņi-Adamovo Šļapaki" un "Šļapaki (darbnīca)" rekonstrukcija Salienas pag. Gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 1 un 2. 20180814
14.08.2018 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļu "Sergejevka-Saliena", Stenderi-Ormaņi-Adamovo Šļapaki" un "Šļapaki (darbnīca)" rekonstrukcija Salienas pag. Gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 4. 20180814
14.08.2018 SIA Solars 0,4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6400 pārbūve,Cirši, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180814
14.08.2018 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļu "Sergejevka-Saliena", Stenderi-Ormaņi-Adamovo Šļapaki" un "Šļapaki (darbnīca)" rekonstrukcija Salienas pag. Gaisvadu līnijas šķērsojumi ar pārbūvējamo ceļu. Šķērsojums 3 20180814
13.08.2018 SIA Solars Apakšstacija AST Nr.231 "Špoģi", Dubnas pag., Daugavpils nov. 20180813
13.08.2018 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai posmā Saliena-Kaplava-Krāslava, Salienas pag., Daugavpils nov. 20180813
10.08.2018 SIA LatTopo "Vilciņi 1", Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180810
10.08.2018 SIA LatTopo Strādnieku iela 9, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180810
09.08.2018 SIA LatTopo Maztauriņi, Laucesas pagasts,Daugavpils nov. 20180809
09.08.2018 SIA Energomontāžprojekts Jāņuciems, Liepu iela, Demenes pag., Daugavpils nov. "TP-6061" 20180809
09.08.2018 SIA LatTopo Puteņi D, Tabores pag., Daugavpils nov. 20180809
03.08.2018 SIA Rio M 20 kV gaisvadu līnijas LN-31 no A/st.31 līdz balstam Nr.90 pārbūve Kalkūnes pag., Laucesas pag. Daugavpils nov. 20180803
02.08.2018 SIA Rio M "276E", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180802
31.07.2018 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-6332 pārbūve, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20180731
30.07.2018 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-6316 pārbūve, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180730
30.07.2018 SIA Solars Autoceļa P65 Stropi- Krauja posmā km 2.300-4.610 pārbūves darbi, elektrokabelis., Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180730
30.07.2018 SIA Solars Saimn."Bērzu kalns" elektroapgāde, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180730
30.07.2018 SIA Solars Ozoliņi, Ceļa Kurtiši elektroapgāde, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180730
30.07.2018 SIA GEO Latgale Meža Mackeviči, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20180730
27.07.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Aglonas iela 38, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180727
27.07.2018 SIA GEO Latgale Valsts reģionālā autoceļa P65 Stropi-Krauja posms , apgaismojums, Naujenes pagasts, Daugavpils nov. 20180727
27.07.2018 SIA TERRA TOPO Dzelzceļa stacija "Krauja", Naujenes pag., Daugavpils nod. 20180727
24.07.2018 SIA Energomontāžprojekts "Leiči", Mazie Kokini, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20180724
18.07.2018 SIA LatTopo 18.novembra iela 389, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180718
18.07.2018 SIA Solars ZS "STĀRĶI" zemnieku saimniecības elektroapgāde Stārķi, Skrudaliena, Sventes pag., Daugavpils nov. 20180718
18.07.2018 SIA Energomontāžprojekts Dzirnaviškas, Višķu pag., Daugavpils nov. ''TP-6021'' 20180718
18.07.2018 SIA LatTopo Silmalas, Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20180718
17.07.2018 SIA Parnas GEO Kadastra Nr. 4464 002 0113, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180717
17.07.2018 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6273 Salienas pag., Daugavpils nov. 20180717
17.07.2018 SIA GEO Latgale "Rudzupuķes", Sventes pag., Daugavpils nov. 20180717
11.07.2018 SIA LatTopo "Raiņa mājas", Birkineļi, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180711
06.07.2018 SIA Parnas GEO SIA "Tele 2" bāzes stacijas elektroapgāde Sēnītes, Laucesas pag., Daugavpils nov 20180706
06.07.2018 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-6120 pārbūve, Demenes pag., Daugavpils nov. 20180706
06.07.2018 SIA Parnas GEO SIA "Tele 2" telekomunikāciju bāzes stacijas elektroapgāde Vels 2, Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20180706
04.07.2018 SIA ABC Construction Ostrova, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180704
02.07.2018 SIA Solars Jankalīši, Stropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 20180702
29.06.2018 SIA LatTopo 18.novembra iela 390, 396 un 398 Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180629
28.06.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Saulstari", Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180628
28.06.2018 SIA GEO Latgale Gaisvadu elektropārvaldes līnijas (EPL) – 0,4 kV st. Naujene nomaiņa uz kabeļu līniju no KTA-4073EGL un KTA-4076EGL 20180628
25.06.2018 SIA Solars Dz/m elektroapgāde, Āres, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180625
25.06.2018 SIA GEO Latgale 20 kV gaisvadu līnijas LN-224 pārbūve no balsta Nr.1 līdz balstam Nr. 76 Līksnas un Vaboles pag., Daugavpils nov. 20180625
25.06.2018 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Vasargeliški 16",Konopecka, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180625
25.06.2018 SIA Solars Vasarnīcas elektroapgāde Sirsniņas, Sventes pag., Daugavpils nov. 20180625
22.06.2018 SIA Rio M LN-26 rekonstrukcija, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180622
21.06.2018 SIA Energomontāžprojekts Zeļonka 1, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180621
21.06.2018 SIA LatTopo Kad.nr.44600042147, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20180621
20.06.2018 SIA Energomontāžprojekts Vanagi, Višķu pag., Daugavpils nov.,''TP-6266'' 20180620
20.06.2018 SIA LatTopo "Skudriņas", Munciški, Līksnas pag., Daugavpils novads. 20180620
20.06.2018 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c P64 - PP Dubna Dubnas pag., Daugavpils nov. 20180620
19.06.2018 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-26 no SP„Krauja” līdz atdalītājam A-26-9 pārbūve Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180619
19.06.2018 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c A6 - PP Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20180619
19.06.2018 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai a/c A6 - PP Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20180619
19.06.2018 SIA Rio M Pieslēgums LVRTC optiskā tīkla infrastruktūrai Laucesa - PP Demene, Demenes pagastā, Daugavpils nov. 20180619
19.06.2018 SIA LatTopo Meža iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180619
19.06.2018 SIA Rio M Līnijas jaudas slēdža pārbūve L-23D „Dzimtene”, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20180619
18.06.2018 SIA LatTopo Brūklenes, Naujenes pag., Daugavpils novads.(urbums Nr.2) 20180618
18.06.2018 SIA Leidzi Zemes īpašums "Čakstes", Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20180618
31.05.2018 SIA RE Mērnieks PAC "Grāviņi-Vecie Tokari" rekonstrukcija, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180531
30.05.2018 SIA Rio M 20kV gaisvadu elektrolīnija, Sventes pag., Daugavpils nov. 20180530
29.05.2018 SIA LatTopo AS LVM Dienvidlatgales mežniecības meža ceļš "Tabores ceļš" 20180529
28.05.2018 SIA GEO Latgale "Dravnieki", Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20180528
28.05.2018 SIA LatTopo Ezerīši, (urb.Nr.4) Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20180528
28.05.2018 SIA LatTopo Melderiški,(urb. Nr.1), Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180528
28.05.2018 SIA Energomontāžprojekts Jaundīķi 2, Vingri, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20180528
23.05.2018 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-23 no atdalītāja A-23-3 līdz balstam Nr.249 pārbūve Tabores pag., Daugavpils nov. 20180523
22.05.2018 SIA Solars "Stropica 7", Stropica, Naujenes pag., Daugavpils nov 20180522
22.05.2018 SIA GEO Latgale Graudu kaltes komplekss "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180522
21.05.2018 SIA Solars "Puķukalni", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180521
21.05.2018 SIA Solars 0,4kV GVL no TP-6117 "Cirši" pārbūve, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180521
21.05.2018 SIA Rio M LN-6199 rekonstrukcija Demenes pag., Daugavpils nov. 20180521
18.05.2018 SIA Rio M TP-6265 rekonstrukcija, Demenes pag., Daugavpils nov. 20180518
18.05.2018 SIA Energomontāžprojekts Stropi, Stropica, "LN-23", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180518
17.05.2018 SIA GEO Latgale Sirsniņas, Sventes pag., Daugavpils nov. 20180517
17.05.2018 SIA LatTopo Mežogas (urbums Nr.3)1, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20180517
17.05.2018 SIA Energomontāžprojekts Kazulīši, Peipiņi, Klekeri, Višķu pag., Daugavpils nov., "LN-21" 20180517
16.05.2018 SIA Energomontāžprojekts Vordovka, Višķu pag., Daugavpils nov., "LN-27, balsti 141, 140, 139" 20180516
16.05.2018 SIA Energomontāžprojekts "4", Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., ugunsdzēsības ūdensvada izpildmērījuma plāns 20180516
16.05.2018 SIA Energomontāžprojekts "Birzes", Givži, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20180516
15.05.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Sokolki", Mazie Kokini, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20180515
15.05.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Priedīte", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180515
15.05.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS Skolas iela 17, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180515
15.05.2018 SIA Energomontāžprojekts Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180515
15.05.2018 SIA Energomontāžprojekts "Apakšstacija Špoģi", Vilki, Dubnas pag., Daugavpils nov. "A.st.231, LN-21" 20180515
11.05.2018 SIA LatTopo Tūrisma komplekss Silene, Skrudalienas pag., (TP-6641), Daugavpils nov. 20180511
09.05.2018 SIA Solars Stracionārās ātruma mērīšanas iekārtas elektropieslēgums un uzstādīšana Daugavpils nov., apdzīvota vieta Vecstropi, autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva)- Rēzekne- Daugavpils- Lietuvas robeža (Medumi) (A13), 133,4. km (2. kārta) 20180509
27.04.2018 SIA Solars Pārslēgšana no 1f uz 3f sistēmu pēc adreses: Lielbornes muiža, Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov. 20180427
27.04.2018 SIA LatTopo Meža iela 4A, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180427
27.04.2018 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde Peski 1/4, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180427
27.04.2018 SIA LatTopo Mežogas (urbums Nr.3), Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20180427
23.04.2018 SIA Solars Dzīvojamās mājas "Ogulāji" pieslēgšana pie el. tīkliem, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180423
23.04.2018 SIA Solars Jauns pieslēgums "115", Vasarnīcas, Naujenes pag. , Daugavpils nov. 20180423
19.04.2018 SIA Solars Jauns pieslēgums pēc adreses "Valpēteri", Sventes pag., Daugavpils nov. 20180419
18.04.2018 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde, Peski 1, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180418
16.04.2018 SIA Solars Pilsētas zīme "Kaija" Līksnas pag.,Daugavpils nov. 20180416
13.04.2018 SIA Solars Jauna sekcionējoša jaudas slēdža L-22D "Miglāņi", Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20180413
13.04.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Attīrīšanas stacija", Vīganti, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180413
13.04.2018 SIA Solars Stacionārās ātruma mērīšanas iekārtas elektropieslēgums un uzstādīšana Daugavpils nov., Vecstropi, autoceļš Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13), 133,4 km 20180413
13.04.2018 SIA Solars "Vels 2", Červonka, Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20180413
11.04.2018 SIA Parnas GEO Kadastra Nr. 4446 001 0307, Biķernieku pag., Daugavpils nov 20180411
11.04.2018 SIA LatTopo 20 kV GVL LN-24 no TP-6363 līdz TP-6920 pārbūve, Demenes pag., Daugavpils nov. 20180411
03.04.2018 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Mežvidi 3",Tabores pag., Daugavpils nov. 20180403
27.03.2018 SIA LatTopo Egļukalns Slēpošanas Bāze, Sventes pag., Daugavpils nov. 20180327
26.03.2018 SIA Rio M Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180326
26.03.2018 SIA Rio M Čiekuru iela 1, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180326
23.03.2018 SIA GEO Latgale Miera iela 28, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180323
20.03.2018 SIA Solars 0,4kV jauns pieslēgums no balsta Nr.1 L-3 TP-6093,Galdnieki 34,Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180320
20.03.2018 SIA Energomontāžprojekts Liepziedu iela 86, Liepziedi, gāzes vads, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20180320
19.03.2018 SIA GEO Latgale "Rudzupuķes", Sventes pag., Daugavpils nov. 20180319
19.03.2018 SIA Solars Saimniecības "Ezerkrasts" elektroapgāde, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180319
12.03.2018 SIA Energomontāžprojekts Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov., drenāža, siltumtīkls 20180312
08.03.2018 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde "Pļavnieki", Salienas pag., Daugavpils nov. 20180308
05.03.2018 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana no TP-6024, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180305
05.03.2018 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-21 no balsta Nr.29 līdz blastam Nr.64 un LN-27 no balsta Nr.27 lidz balstam Nr.59 pārbūve Višķu pag., Daugavpils nov. 20180305
05.03.2018 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-22 no LN-22 b.Nr.1 līdz TP-1110 pārbūve, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20180305
02.03.2018 SIA Vinoko Komunālā iela, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180302
01.03.2018 SIA LatTopo Komunālā iela 100D, Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180301
27.02.2018 SIA LatTopo Āres, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180227
27.02.2018 SIA LatTopo Lejiņa, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20180227
23.02.2018 SIA Energomontāžprojekts Dārza iela 57,, ēkas novietne, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180223
22.02.2018 SIA Solars "Robežjāņi", Sventes pag., Daugavpils nov. 20180222
22.02.2018 SIA Solars "115", Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180222
22.02.2018 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL no TP-1106 un TP-1107 pārbūve Līksna, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20180222
22.02.2018 SIA Solars "Zaļais Kalns", Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20180222
20.02.2018 SIA LatTopo Muitas ielas rajons, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180220
15.02.2018 SIA DAUGAVPILS MĒRNIEKS "Auziņi", Sventes pag., Daugavpils nov. 20180215
14.02.2018 SIA LatTopo Egļukalns Slēpošanas Bāze, Sventes pag., Daugavpils nov. 20180214
08.02.2018 SIA Parnas GEO Jurīši, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180208
08.02.2018 SIA Energomontāžprojekts LN-6007, Maļinova, Jancišķi, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20180208
08.02.2018 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Mežvidi 3",Tabores pag., Daugavpils nov. 20180208
08.02.2018 SIA Energomontāžprojekts Latgales bekons 1, TP-6312, Vīganti, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180208
06.02.2018 SIA BINDERS Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 144.70 - 156.40 rekonstrukcija 20180206
31.01.2018 SIA LatTopo Vladimira Ivanova apbūves gabala elektroaqpgāde Florenus, Kalkūnes pag., Daugavpils nov 20180131
31.01.2018 SIA Rio M 0.4kV GVL L-2 no TP-6103 pārbūve Pitreiši, Ambeļu, pag, Daugavpils nov. 20180131
30.01.2018 SIA B&B STRUKTŪRA AS LVM atradne Svente1, Sventes pag., Daugavpils nov. 20180130
26.01.2018 SIA Parnas GEO Atpūtas bāzes elektroapgāde, Demenes pag., Daugavpils nov. 20180126
26.01.2018 SIA Energomontāžprojekts Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. el. kabelis. 20180126
25.01.2018 SIA Solars Ķieģeļu ielas 18 rajons, Daugavpils, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180125
25.01.2018 SIA Energomontāžprojekts "Kalnu Pūpoli", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20180125
24.01.2018 SIA Solars Saimn."Irena", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180124
24.01.2018 SIA Solars "Červonka-1" , Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20180124
22.01.2018 SIA Solars Miera iela 20, Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20180122
19.01.2018 SIA Solars Vasarnīcas elektroapgāde Mičurinietis 41, Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā. 20180119
19.01.2018 SIA Latvijasmernieks.lv (Rēzeknes birojs) "27" Višķu tehnikums, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180119
19.01.2018 SIA ABC Construction Zaļais kalns, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20180119
18.01.2018 SIA BINDERS LN DUS Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20180118
18.01.2018 SIA BINDERS EUS, Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20180118
10.01.2018 SIA LatTopo Optiskā kabeļa pieslēgumu ierīkošana ēkā Krāslavas iela 5, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20180110
09.01.2018 SIA Rio M TP-6198 rekonstrukcija, Demenes pag., Daugavpils nov. 20180109
09.01.2018 SIA Parnas GEO "Stārķi", Sventes pag., Daugavpils nov. 20180109
05.01.2018 SIA A-GEO Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežjosla, Daugavpils nov. (1.posms) 20180105
05.01.2018 SIA A-GEO Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežjosla, Daugavpils nov. (3.posms) 20180105
05.01.2018 SIA A-GEO Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežjosla, Daugavpils nov. (5.posms) 20180105
05.01.2018 SIA A-GEO Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežjosla, Daugavpils nov. (4.posms) 20180105
05.01.2018 SIA A-GEO Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežjosla, Daugavpils nov. (2.posms) 20180105
02.01.2018 SIA Solars Lietotāja elektroapgāde, Komunālā iela 71A, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20180102
02.01.2018 SIA Solars "Stropi 34", Stropi, Naujenes pag. Daugavpils nov. Jauns pieslēgums. 20180102
27.12.2017 SIA Parnas GEO Strādnieku iela (elektroapgāde), Kalkūni, Kalkūnes pag., Daugavpils nov 20171227
27.12.2017 SIA MIKOR Meža ceļa "Lielais akmens-Riteņovka" pārbūve 20171227
21.12.2017 SIA LatTopo Pagasta ceļš Špoģi-Borovka-Kazulišķi-Barovka, Višķu pag., Daugavpils nov. 20171221
21.12.2017 SIA Solars 0,4kV jauns pieslēgums no US-1ka00144 L-1 TP-6215 "Irena", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20171221
21.12.2017 SIA Energomontāžprojekts Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag. ,Daugavpils nov. 20171221
19.12.2017 Sertificēts mērnieks Jānis Balodis Smilts atradne "Kāpas", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20171219
18.12.2017 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-220 no TP-1110 līdz TP-6480 pārbūve Līksnas pag., Daugavpils nov. 20171218
14.12.2017 SIA Solars Lopu novietnes ar mēslu krātuvi būvniecība "Kadiķi" Jāņuciems, Demenes pag., Daugavpils nov. Elektroapgāde. 20171214
13.12.2017 SIA LatTopo Ceļš "Morkoniški-Ruži", Kalupes pag., Daugavpils nov. 20171213
13.12.2017 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Vaboles stacija-Aizbalti-Pudāni-Mukāni" pārbūve. Vaboles pag., Daugavpils nov. 20171213
12.12.2017 SIA GEO Latgale Slutišķu-Markovas ūdenstūristu apmetnes izveidošana, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171212
11.12.2017 SIA LatTopo Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20171211
07.12.2017 SIA Solars Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas elektroapgāde Autoceļš A6, 201. km, Nīcgales pag., Dagavpils nov. 20171207
07.12.2017 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde 23, Peski 2, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20171207
07.12.2017 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība "Mežvidi 4", Tabores pag., Daugavpils nov. 20171207
07.12.2017 SIA Solars "Sēnītes", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20171207
06.12.2017 Sergejs Kovaļovs "Slutiški 2", Slutiški, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171206
06.12.2017 Sergejs Kovaļovs "Apvāršņi", Markova, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171206
06.12.2017 Sergejs Kovaļovs "Markovas taka", Markova, Naujenes pag., Daugavpils novads 20171206
05.12.2017 SIA LatTopo Daugavas iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. Kanalizācija. 20171205
30.11.2017 SIA Parnas GEO "Tauriņi", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20171130
30.11.2017 SIA Parnas GEO Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171130
29.11.2017 SIA Rio M Vasargeliški 16, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171129
28.11.2017 SIA LL Projekti "Kalnupmaļi", Demenes pag., Daugavpils nov. 20171128
27.11.2017 SIA LatTopo Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. Ūdensapgāde, kanalizācija, siltumtrase. 20171127
27.11.2017 SIA Latvijasmernieks.lv "Šķirstiņi", Medumu pag., Daugavpils nov. 20171127
27.11.2017 SIA Solars "Jaunābeles", Medumu pag., Daugavpils nov. 20171127
26.11.2017 SIA Energomontāžprojekts Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. Apgaismojums. 20171126
22.11.2017 SIA Solars VSAC "Latgales filiāles "Kalupe" siltumtrases posma nomaiņa un teritorijas labiekārtošana" 20171122
22.11.2017 SIA Solars Elektromobiļu ātrās uzlādes stacijas elektroapgāde Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Dagavpils nov. 20171122
13.11.2017 SIA Parnas GEO "Muzejs", Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20171113
13.11.2017 SIA Solars 0.4kV GVL no TP-6280 pārbūve (2. daļa) Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20171113
13.11.2017 SIA Solars 0.4kV GVL no TP-6280 pārbūve (3. daļa) Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20171113
13.11.2017 SIA Solars 0.4kV GVL no TP-6280 pārbūve (1. daļa) Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20171113
12.11.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Latgales sēta", Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171112
12.11.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Udri-2", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20171112
09.11.2017 SIA GEO Latgale Maļinovas ciema Rēzeknes ielas 37 un stāvlaukuma pārbūve. Apgaismojuma rekonstrukcija. Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20171109
08.11.2017 SIA Rio M SIA "LMT" optisko šķiedru kabeļu trāses rekonstrukcijas darbi autoceļa P65 Stropi-Krauja km2.3-4.61, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171108
06.11.2017 SIA Parnas GEO Jaunas ēkas būvniecības potenciālās ražotnes izvietošanai Viršu ielā 60 rajonā, Daugavpils 20171106
06.11.2017 SIA Solars Saimniecības "Ezerkrasts" elektroapgāde, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20171106
05.11.2017 SIA Solars "Galdinieki 34", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20171105
05.11.2017 SIA Solars Elektrotīkla pieslēgums objektam Rasčina 2, Raščina, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171105
05.11.2017 SIA LatTopo Meža ceļa "Janovkas ceļš" jauna būvniecība Pk 00+00-Pk 30+75 20171105
01.11.2017 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Adami-Skrīveri" seguma atjaunošana Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20171101
01.11.2017 SIA Rio M Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils_Lietuvas robeža (Medumi) km 144.7 149.6 segas rekonstrukcija- apgaismojums 20171101
30.10.2017 SIA Solars 20 kV GVL LN-29 no balsta Nr.309 līdz atdalītājam A 29-7 atjaunošana un sprieguma kvalitātes uzlabošana L-3, L-4 no TP-6433 Vecsalienas pag.,Daugavpils nov. 20171030
30.10.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Smilgas", Gribusti, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171030
30.10.2017 SIA Parnas GEO Dīķi, Dukuriešu ciems, Nīcgales pag., Daugavpils nov 20171030
29.10.2017 SIA LatTopo "Skaistas", Audzeri, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20171029
29.10.2017 SIA LatTopo Daugavpils iela 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20171029
22.10.2017 SIA Vizmers Gāzes regulēšanas stacija "Daugavpils", Līksnas pag., Daugavpils nov. 20171022
18.10.2017 SIA Energomontāžprojekts Peski 1, 44640010127, Laucesas pag., Daugavpils nov 20171018
18.10.2017 SIA Energomontāžprojekts Peski 1, 44640010109, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20171018
16.10.2017 SIA Parnas GEO "Muzejs", Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20171016
15.10.2017 SIA LatTopo Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov. 20171015
15.10.2017 SIA Rio M Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 144.70 - 154.40 segas rekonstrukcija (pastiprināšana). LVRTC sakaru kanalizācijas pārbūve 20171015
15.10.2017 SIA Solars Veikala elektroapgāde. Jauns pieslēgums. Randenes veikals, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20171015
11.10.2017 SIA Energomontāžprojekts "Vidusskola",labiekārtojums, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20171011
11.10.2017 SIA Energomontāžprojekts "Vidusskola", pazemes tīklu izpildmērījums, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20171011
10.10.2017 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Dubna-Bicāni-Zeiļi" rekonstrukcija, Dubnas pag., Daugavpils nov. 20171010
10.10.2017 SIA ABC Construction "Vels-2", Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20171010
09.10.2017 SIA Solars Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20171009
08.10.2017 SIA GEO Latgale Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija- labiekārtojums 20171008
08.10.2017 SIA Latvijasmernieks.lv "Mirnija", 44640050450, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20171008
08.10.2017 SIA GEO Latgale Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija-lietus kanalizācija, sakaru tīkli 20171008
05.10.2017 SIA Energomontāžprojekts "Meimuri", Skrudalienas pag, Daugavpils nov. 20171005
04.10.2017 SIA Parnas GEO Silenes MKP, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20171004
04.10.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Meža Mackeviči", Vaboles pag., Daugavpils nov. 20171004
04.10.2017 SIA Latvijasmernieks.lv "Valpēteri", Sventes pag., Daugavpils nov. 20171004
03.10.2017 SIA GEO Latgale Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas ribeža (Medumi) posms km 144.70 - 149.60 segas rekonstrukcija 20171003
24.09.2017 SIA Parnas GEO 18. novembra iela 418, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170924
21.09.2017 SIA GEO Latgale "Meža Mackeviči", Vaboles pag., Daugavpils nov. 20170921
21.09.2017 SIA Solars Saimniecības "Akmentiņi" elektroapgāde, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20170921
19.09.2017 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļš "Morkoniški-Ruži", elektroapgāde, Kalupes pag., Daugavpils nov. (3 daļas) 20170919
19.09.2017 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6272 rekonstrukcija, Salienas pagastā, Daugavpils novadā 20170919
18.09.2017 SIA Solars Pašvaldības ceļš "Vaboles stacija - Aizbalti -Pudani - Mukāni"rekonstrukcija/elektroapgāde, Vaboles pag., Daugavpils nov. 20170918
18.09.2017 SIA Solars Saimniecības "Melderi" elektroapgāde, Demenes pag., Daugavpils nov. 20170918
17.09.2017 SIA Daugavpils Mērnieks Lauku iela 4, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov. 20170917
14.09.2017 SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” "Celmu māja", Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20170914
14.09.2017 SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” "Potrimi" Tabores pag., Daugavpils nov. 20170914
13.09.2017 SIA Topo Risinājumi Alejas iela 24, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20170913
07.09.2017 SIA Solars Ražotnes jauns pieslēgums Puncuļos, Sventes pag., Daugavpils nov. 20170907
07.09.2017 SIA Solars ZS "Lejas" elektroapgāde Gobas, Zeļļi, Dubnas pag., Daugavpils nov. Slodzes palielinājums 20170907
07.09.2017 SIA GEO Latgale Pazemes ūdeņu atradnes "Vingri" stingrā un bakterioloģiskā režīma aizsargjoslas nožogojums, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20170907
06.09.2017 SIA Delta Kompānija "Cinīši", Demenes pag., Daugavpils nov. 20170906
06.09.2017 SIA Ģeo Eko Risinājumi Robežpārejas punkts, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170906
06.09.2017 SIA LatTopo Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20170906
03.09.2017 SIA Solars Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. Slodzes palielinājums. 20170903
03.09.2017 SIA Solars SIA"LatRosTrans" NPS "Skrudaliena",Vecsalienas pagasts, Daugavpils nov. 20170903
31.08.2017 SIA Rio M 0,4kV GVL L-3 no TP-1105 "Līksna" rekonstrukcija Līksnas pag., Daugavpils nov. 20170831
30.08.2017 SIA Binders Valsts reģionālā autoceļa P68 km 3,320-7,840 rekonstrukcija 20170830
23.08.2017 SIA LatTopo Strādnieku iela, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170823
16.08.2017 SIA GEO Latgale "Lamari", Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20170816
16.08.2017 SIA GEO Latgale Randenes pamatskolas elektroapgāde Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170816
14.08.2017 SIA Parnas GEO kad. Nr.44920030337, Tabores pag., Daugavpils nov. 20170814
08.08.2017 SIA Energomontāžprojekts Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170808
08.08.2017 SIA LatTopo "Artēziskā aka 1", Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20170808
02.08.2017 SIA DL dati Ezeriņi, Sēlijas, Sventes pag., Daugavpils nov. 20170802
31.07.2017 SIA Metrum Elerne II , Tabores pag., Daugavpils nov. 20170731
31.07.2017 SIA GEO Latgale Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Grantiņi - Vanagi"rekonstrukcija, Sventes pag., Daugavpils nov. 20170731
31.07.2017 SIA Parnas GEO Dzirnavas ielas rajons, Lauceses pagasts, Daugavpils novads 20170731
27.07.2017 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 4) 20170727
27.07.2017 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 3) 20170727
27.07.2017 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 2) 20170727
27.07.2017 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 1) 20170727
25.07.2017 SIA Parnas GEO "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20170725
25.07.2017 SIA LatTopo Lielbornes muiža,Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov. 20170725
24.07.2017 SIA Rio M 20 kV GVL LN-23 no balsta Nr.249 līdz atdalītājam A-23-5 rekonstrukcija Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20170724
23.07.2017 SIA Parnas GEO Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170723
23.07.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Lejas", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170723
20.07.2017 SIA Parnas GEO "Māras lauki", Tabores pag., Daugavpils nov. 20170720
19.07.2017 SIA Solars Dzīvojamās mājas "Vīksnas" elektroapgāde, Sventes pag., Daugavpils nov. 20170719
19.07.2017 SIA Parnas GEO Vasarnīcas 47, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170719
18.07.2017 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Inri", Medumu pag. Daugavpils nov. 20170718
17.07.2017 SIA Energomontāžprojekts Pazemes gāzes vads, "Cirši 3", Cirši, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170717
17.07.2017 SIA LatTopo "Muzejs", Vabole, Vaboles pag., Daugavpils novads 20170717
17.07.2017 SIA LatTopo "Artēziskā aka 9", Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20170717
17.07.2017 SIA LatTopo Borne,Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov. 20170717
17.07.2017 SIA LatTopo Lidostas ielas rajons, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170717
16.07.2017 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-24 no balsta Nr.463 līdz atdalītājam A-24-10 pārbūvem Demenes un Skrudalienas pagastos, Daugavpils novada 20170716
09.07.2017 SIA LatTopo Meijas, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20170709
06.07.2017 SIA Solars Saimniecības "Saules ieleja" elektroapgāde, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170706
06.07.2017 SIA Energomontāžprojekts Baltaču kapsētas kapličas būvniecība, Baltaču kapsēta, Baltači, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20170706
06.07.2017 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde. Vecpils 44, Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Jauns pieslēgums 20170706
03.07.2017 SIA LatTopo Autoceļa A13 rekonstrukcija Daugavpils novadā, posmā km 144.7 - 156.4 (3) 20170703
03.07.2017 SIA LatTopo Autoceļa A13 rekonstrukcija Daugavpils novadā, posmā km 144.7 - 156.4 (2) 20170703
03.07.2017 SIA LatTopo Autoceļa A13 rekonstrukcija Daugavpils novadā, posmā km 144.7 - 156.4 (1) 20170703
29.06.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Rudens Prieks", Laucesas pag., Daugavpils nov. 20170629
26.06.2017 SIA LatTopo Dzirnavu iela 4, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20170626
25.06.2017 SIA Rio M Priežu iela 2, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170625
25.06.2017 SIA Solars Komunālā ielā 71A, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170625
20.06.2017 SIA GEO Latgale Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20170620
18.06.2017 SIA Binders Līksnas pag., Daugavpils nov. 20170618
15.06.2017 SIA Solars SIA "TELE 2" mobilo telekominikāciju sakaru bāzes stacijas elektroapgāde Tabore- Potrimi, Tabores pag., Daugavpils nov. 20170615
15.06.2017 SIA Solars Jauns pieslēgums Voitiški 5, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170615
12.06.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Pagātnītes", Sventes pag., Daugavpils nov. 20170612
11.06.2017 SIA Daugavpils Mērnieks Elektrotīklu ierīkošana zemes īpašumiem "Jūras Ērglis" un "Atpūtas bāze", Demenes pag., Daugavpils nov. 20170611
06.06.2017 SIA Parnas GEO Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Līksnā, Daugavpils nov. 20170606
31.05.2017 SIA Rio M Gaisvadu līniju rekonstrukcija no SP 232 Salienas pag., Daugavpils nov. 20170531
29.05.2017 SIA GEO Latgale 20 kV GVL no balsta Nr.140 līdz atdalītājam A-226-5 rekonstrukcija Sventes pag., Daugavpils nov. 20170529
29.05.2017 SIA LatTopo Meža čeļa "Purvmaļu ceļš" jauna būvniecība, Daugavpils nov. 20170529
28.05.2017 SIA A2 Grupa Autoceļš A14 Daugavpils apvedcelš no 0.06 km līdz 8.30 km, Sventes pag.,Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170528
25.05.2017 SIA Parnas GEO Tirdzniecības vietas un kafejnīcas un vietējo produktu ražotnes būvniecība "Dimanti", Višķu pag., Daugavpils nov. 20170525
24.05.2017 SIA Parnas GEO Daugavas iela 1, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170524
21.05.2017 SIA Topo Risinājumi VSAC "Kalupe", Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov. 20170521
18.05.2017 SIA Solars Saimniecības "Buduļi1" elektroapgāde, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170518
18.05.2017 SIA Solars Jauns pieslēgums objektām "Karpukrasts", Višķu pag., Daugavpils nov. 20170518
16.05.2017 SIA Parnas GEO Saimniecība "Sandra",Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170516
16.05.2017 SIA GEO Latgale Šautuve, Višķu pag., Daugavpils nov. 20170516
16.05.2017 SIA GEO Latgale Angārs, Višķu pag., Daugavpils nov. 20170516
14.05.2017 SIA Parnas GEO 20kV gaisvadu līnijas LN-6118 pārbūve, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170514
14.05.2017 SIA Parnas GEO 20kV GVL LN-24 no TP-6363 līdz TP-6920 pārbūve Demenes pag., Daugavpils nov. 20170514
11.05.2017 SIA Energomontāžprojekts "Melderi", Demenes pag., Daugavpils nov. 20170511
07.05.2017 SIA Rio M Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no TP-6230 pārbūve Reiņišķi, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20170507
07.05.2017 SIA Rio M Lietotāja elektroapgāde "Pakrasti", Sventes pag., Daugavpils nov. 20170507
07.05.2017 SIA Solars Autoceļš A13 Krievijas robeža Grebņeva-Rezekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) posma km 144.70-156.40 segas rekonstrukcija 20170507
07.05.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Ezerkrasti 4", Medumu pag., Daugavpils nov. 20170507
02.05.2017 SIA Daugavpils Mērnieks "Rozītes", Kalniški, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20170502
02.05.2017 SIA Solars "Pilskalni", z.v.kad.Nr.44980050253, Višķu pag., Daugavpils nov. 20170502
01.05.2017 SIA Energomontāžprojekts 0.4kV un 10kV elektrokabeļa izpildmērījums, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170501
01.05.2017 SIA GEO Latgale Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas,Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas,Vienības ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija - UKT 20170501
01.05.2017 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6273 Salienas pag., Daugavpils nov. 20170501
27.04.2017 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana 0,4kV GVL L-2 no TP-6321, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170427
24.04.2017 SIA Rio M 0,4 kV GVL L-2 no TP-6030 rekonstrukcija Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170424
18.04.2017 SIA Parnas GEO Līnijas jaudas slēdža pārbūve L-6363 "Kumbuļi", Demenes pag., Daugavpils nov. 20170418
18.04.2017 SIA Solars Senči-2, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170418
18.04.2017 SIA GEO Latgale 20kV gaisvvadu līnijas LN-24 no A/st.190 "Līksna" līdz balstam Nr.72 pārbūve Līksnas pag., Daugavpils nov. 20170418
11.04.2017 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-29 no balsta Nr.257 līdz balstam Nr.309 pārbūve; TP-6003, TP-6278, TP-6345 un 0,4 kV GVL pārbūve; TP-6472, TP-6157 un 0,4 kV GVL no TP-6472 pārbūve Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20170411
10.04.2017 SIA Kompānija "Parnas Pro" Daugavpils filiāle Gāzes regulēšanas stacija (GRS) "Daugavpils" konteinera tipa gāzes kvalitātes punkta (GKP) ierīkošana Līksnas pag., Daugavpils nov. 20170410
09.04.2017 SIA Energomontāžprojekts "Burtnieki", Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170409
09.04.2017 SIA Energomontāžprojekts "Cirši 3", Cirši, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170409
04.04.2017 SIA Rio M SIA "TELE 2" bāzes stacijas elektroapgāde Celmi, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20170404
04.04.2017 SIA Rio M L-22D rekonstrukcija, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20170404
03.04.2017 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa Zeitiški - Tartaks rekonstrukcija Vecsalienas pag., Daugavpils nov. 20170403
03.04.2017 SIA LatTopo "Ezera krasts", Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170403
01.04.2017 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa Vitaniški - Bruņene rekonstrukcija Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170401
01.04.2017 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Valsts ceļš- Kurpeņiški-Janciški" rekonstrukcija, Malinovas pag., Daugavpils nov. 20170401
31.03.2017 SIA Rio M 0.4kV gaisvadu līnijas nomaiņa uz kabeli Galdniekos,Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170331
29.03.2017 SIA Parnas GEO Vasarnīcas 55, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170329
28.03.2017 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Bērzkalni-Razvilka" rekonstrukcija, Demenes pag., Daugavpils nov. 20170328
27.03.2017 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Mežniecība - Dukurieši" rekonstrukcija, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20170327
27.03.2017 SIA GEO Latgale Šosejas iela 18, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov. 20170327
26.03.2017 SIA Energomontāžprojekts Kondavnīki, TP-2039, Ambeļu pag., Daugavpils nov. 20170326
16.03.2017 SIA Rio M Pagasta ceļš Špoģi - Barovka -Kazulišķi - Barovka,Višķu pag., Daugavpils nov. 20170316
15.03.2017 SIA Parnas GEO z/s"Gobas", Zeiļu c. Dubnas pag., Daugavpils nov. 20170315
15.03.2017 SIA Parnas GEO Saimniecība "Inri", kadastra Nr.44720020042, Medumu pag., Daugavpils nov. 20170315
15.03.2017 SIA Parnas GEO c.Cīruļīši, Tabores pag., Daugavpils nov. 20170315
14.03.2017 SIA Daugavpils Mernieks Juzefovas pars, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170314
14.03.2017 SIA Rio M Valsts vietējais autoceļš V683 "Peipiņi - Spīķi", Višķu pag., Daugavpils nov. 20170314
14.03.2017 SIA Parnas GEO A727-A723, Līksnas pag., Daugavpils nov. 20170314
13.03.2017 SIA Solars Skaista iela 18, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., dzīvojamās mājas elektroapgāde 20170313
12.03.2017 SIA Daugavpils Mernieks Jaudas palielināšana objektam "Bandinieki", Medumu pag., Daugavpils nov. 20170312
11.03.2017 SIA LatTopo Ceriņi-2, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170311
09.03.2017 SIA GEO Latgale Graudu kaltes komplekss "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170309
07.03.2017 SIA Rio M "Rabši", kad. Nr. Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20170307
07.03.2017 SIA Solars "Atpūtes", Demenes pag., Daugavpils nov. 20170307
06.03.2017 SIA Solars "Vecpils-44", z.v.kad.Nr.44740070052, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170306
03.03.2017 SIA GEO Latgale Jaunie 0,4kV piesliegumi un TA pēc adreses "Mičurinietis", Kalkunes pag., Daugavpils nov. 20170303
03.03.2017 SIA GEO Latgale Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils nov. 20170303
28.02.2017 SIA GEO Latgale 0.4kV L-1, L-2, L-3 no TP-6034 rekonstrukcija, Nīcgales pag., Daugavpils nov. 20170228
26.02.2017 SIA Parnas GEO Silenes MKP, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads. 20170226
26.02.2017 SIA GEO Latgale Diļeviči 14, Naujenes pagasts, Daugavpils nov. 20170226
26.02.2017 SIA LatTopo Skolas iela 1, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170226
26.02.2017 SIA LatTopo Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20170226
24.02.2017 SIA GEO Latgale Graudu kaltes kompleksa gāzes apgāde-pamati, "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170224
21.02.2017 SIA Daugavpils Mernieks "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov. 20170221
19.02.2017 SIA Parnas GEO 0.4kV gaisvadu līnijas nomaiņai uz kabeli "Saulesstari", Alejas, 44, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov. 20170219
19.02.2017 SIA Daugavpils Mernieks "Sandariški 29", Sandariški, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170219
17.02.2017 SIA Preime Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., kad. apz. 44980040459 20170217
12.02.2017 SIA Preime "Salas", Nīcgales muiža, Nīcgales pag., Daugavpils nov., kad. apz. 44760050451 20170212
07.02.2017 SIA LatTopo Celiņi 2, Vecsalienas pag., Daugavpils novads 20170207
31.01.2017 SIA Parnas GEO Ķieģeļu iela 8, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20170131
16.01.2017 SIA Parnas GEO Saimniecība "Inri", kadastra Nr.44720020042, Medumu pagasts, Daugavpils novads 20170116
16.01.2017 SIA Parnas GEO z/s”Gobas", Dubnas pagasts, Daugavpils novads 20170116
12.01.2017 SIA Rio M 0,4 kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6400 un 0,4 kV GVL no TP-6117 pārbūve Cirši, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 20170112
05.01.2017 SIA NP Topo Ceļš P68, Silene, Daugavpils novads 20170105
03.01.2017 SIA Solars elektroapgāde objektam 212, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20170103
03.01.2017 SIA Solars SIA "TELE 2" bāzes stacijas elektroapgāde 18. novembra ielā 414, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 20170103
03.01.2017 SIA Solars kokapstrādes darbnīcas elektroapgāde Cīruļmājas 1, Mazā Baranovska, Višķu pagastā, Daugavpils novadā 20170103
03.01.2017 SIA Solars dzīvojamās mājas elektroapgāde Steigas, Stropica, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 20170103
03.01.2017 SIA GEO Latgale Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai 20170103
01.01.2017 SIA Rio M L-23D rekonstrukcija, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 20170101
31.12.2016 SIA Austrumu mērnieks 44960030031, Braļi, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads. 20161231
31.12.2016 SIA Austrumu mērnieks 44960030103, Braļi, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads. 20161231
28.12.2016 SIA Rio M L-22V rekonstrukcija, Višķu pagasts, Daugavpils novads 20161228
27.12.2016 SIA Latvijasmernieks.lv Skaistā iela 22 (Silene-23), Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20161227
21.12.2016 SIA Daugavpils Mernieks 20, Galdnieki, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads. 20161221
19.12.2016 SIA GEO Latgale 20kV sadales punkta SP-213 "Medumi" rekonstrukcija Medumu pagastā, Daugavpils novadā 20161219
19.12.2016 SIA GEO Latgale "Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6277, Medumu pagastā,Daugavpils novadā" 20161219
14.12.2016 SIA Rio M Piekrastes iela 22, Daugavpils,z.v. 44680090017 Līksnas pagasts,Daugavpils novads. 20161214
14.12.2016 SIA Leidzi Zemes īpašums Priedaine, Dubnas pagasts, Daugavpils novads 20161214
13.12.2016 SIA Daugavpils Mernieks "Saules ieleja" Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20161213
08.12.2016 SIA Solars Īpašuma "Nemo" elektroapgāde Demenes pag., Daugavpils novads 20161208
08.12.2016 SIA Solars 18. novembra ielā 353a, c.Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. 20161208
30.11.2016 SIA LatTopo 44980050405, Rūpes, Višu tehnikums, Višu pagasts, Daugavpils novads. 20161130
30.11.2016 SIA LatTopo Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils nov. 20161130
30.11.2016 SIA Solars TP-1343 rekonstrukcija c.Pumpuri, Sventes pagastā, Daugavpils novadā. 20161130
30.11.2016 SIA LatTopo Muitas iela 9, Muitas, Kalkūnes pagasts, Daugavpils.novads. 20161130
30.11.2016 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL TP-6138 L-1 pārbūve Medumu pagastā, Daugavpils novadā 20161130
29.11.2016 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Višķu pag., "Saules dārzs", kad.apz.: 4498 001 0124. 20161129
28.11.2016 SIA Parnas GEO "Austrumi", Demenes pagasts, Daugavpils novads. 20161128
23.11.2016 SIA LatTopo Artēziskā aka 5 un Artēziskā aka 6, Mirnijs, Lauceses pagasts, Daugavpils novads. 20161123
23.11.2016 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļš "Bangas-Rožlauki", Daugavpils novads, Sventes pagasts. 20161123
21.11.2016 SIA LatTopo Vījgriežu iela 13, Maļutki, Laucesas pag., Daugavpils nov. 20161121
21.11.2016 SIA GEO Latgale Atputas zonas "Dinaburgas pilskalns" labiekartošana. 20161121
21.11.2016 SIA GEO Latgale Atputas zonas "Slutiški" labiekartosana. 20161121
16.11.2016 SIA GEO Latgale Kalnu Mājas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20161116
15.11.2016 SIA Parnas GEO Rēzeknes iela 27, Malinovas ciems, Malinovas pagasts, Daugavpils novads 20161115
14.11.2016 SIA Daugavpils Mernieks Saulesstari, Medumu pag., Daugavpils novads. 20161114
12.11.2016 SIA Solars Dabīgās kosmētikas pārstrādes ceha un pārtikas produktu ražotnes elektroapgāde, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā. 20161112
10.11.2016 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Sventes pagasts, „Saulkrasti” 20161110
10.11.2016 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Skrudalienas pag., Silene,Skaista, Ziedu iela; no TP-6292 līdz Skaista iela 18 20161110
10.11.2016 SIA Daugavpils Mernieks Ozoli, Urbaniški, Sventes pag., Daugavpils novads. 20161110
06.11.2016 SIA RE Mērnieks Daugavpils nov., Demenes pag., meža autoceļš „Janovkas ceļš” – topogrāfija – 4.28 ha 20161106
02.11.2016 SIA LatTopo Sventes ciems, Sventes pagasts, Daugavpils novads 20161102
01.11.2016 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kartā)" otras kartās, aktualizācija un autoruzraudzība.(elektr) 20161101
01.11.2016 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kartā)" otras kartās, aktualizācija un autoruzraudzība.(drenža) 20161101
01.11.2016 SIA LatTopo "Siltumtrases remonta darbi no Daugavpils iela 5 līdz Daugavpils iela 6, c.Svente, Daugavpils novads". 20161101
27.10.2016 SIA Parnas GEO 44980050405, "Rūpes", Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov. 20161027
27.10.2016 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kartā)" otras kartās, aktualizācija un autoruzraudzība. 20161027
25.10.2016 SIA GEO Latgale Elektropārvades līnijas pārvietošana sakarā ar autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posms km 156.40 – 163.01 rekonstrukciju_1 20161025
25.10.2016 SIA GEO Latgale Elektropārvades līnijas pārvietošana sakarā ar autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posms km 156.40 – 163.01 rekonstrukciju_3 20161025
25.10.2016 SIA GEO Latgale Elektropārvades līnijas pārvietošana sakarā ar autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posms km 156.40 – 163.01 rekonstrukciju_2 20161025
24.10.2016 SIA Parnas GEO 44980050405, "Rūpes", Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov. 20161024
24.10.2016 SIA LatTopo Daugavas iela 31a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads. 20161024
20.10.2016 SIA Solars Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvada būvniecība posmā no 18.Novembra un Krāslavas ielu krustojuma līdz objektam 18.Novembra ielā 361F, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. 20161020
18.10.2016 Pašnodarbināta persona Anatolijs Gorevs Ezerkalns, Dublinieki, Vaboles pagasts, Daugavpils novads. 20161018
18.10.2016 SIA GEO Mērniecība Autoceļš Sadnieki Vecsaliena (Červonka), Tabores , Vecsalienas pagasti ,Daugavpils novads 20161018
12.10.2016 SIA Binders Valsts galvenā a/c A13 Rēzekne – Daugavpils, posma 105,7 –111,60 km seguma atjaunošanu 20161012
12.10.2016 SIA Solars Ezeru ielā 13, Kalupē, Daugavpils novadā. 20161012
12.10.2016 SIA Binders Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga Daugavpils, posma km 189.89-201.71 segas atjaunošana 20161012
10.10.2016 SIA LatTopo Viļuši 10, Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 20161010
10.10.2016 SIA LatTopo Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils novads. 20161010
06.10.2016 AS Ceļuprojekts Autoceļa A6 km 201.6 - 224.6 rekonstrukcija, Nīcgales un Līksnas pag., Daugavpils nov. 20161006
06.10.2016 SIA Solars Ceļa pievienojuma būvniecība Valsts reģionālajam autoceļam P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrevijas robeža (Silene) 11.92 kilometrā, Saimn."Skaista",Srudalienas pagasts, Daugavpils novads. 20161006
06.10.2016 SIA Rio M Medumu parks, Medumu ciems, Medumu pagasts, Daugavpils novads 20161006
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_13 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_18 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_17 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_16 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_1 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_2 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_15 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_14 20161005
05.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_20 20161005
04.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_21 20161004
04.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Vecstropi)_22 20161004
04.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_19 20161004
03.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_10 20161003
03.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_9 20161003
03.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_8 20161003
03.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_7 20161003
03.10.2016 SIA Leidzi Siltumtrases izbūve Višķu sociālās aprūpes centram Rūpes, Daugavpils novads. Višķu pagasts 20161003
03.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_11 20161003
03.10.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_12 20161003
30.09.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_6 20160930
30.09.2016 Pašnodarbināta persona JĀNIS BALODIS Valsts reģionālā autoceļa P65 Stropi-Krauja posms, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 20160930
30.09.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_5 20160930
30.09.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_3 20160930
30.09.2016 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_4 20160930
29.09.2016 SIA Binders Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 113.12 - 134.70 rekonstrukcija 20160929
28.09.2016 Sertificēts mērnieks Kaspars Kudiņš Rītausmas Zabaltišķi Vaboles pagasts Daugavpils novads 20160928
28.09.2016 SIA Parnas GEO 20kV gaisvadu līnijas LN-6118 pārbūve, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20160928
22.09.2016 SIA Parnas GEO "Priedes", kad. Nr. 44880010164, Sventes pagasts, Daugavpils novads 20160922
21.09.2016 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no TP-6534 "Saulceri, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novads 20160921
21.09.2016 SIA Binders Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 156.40 - 163.05 rekonstrukcija(medumu pag) 20160921
20.09.2016 SIA GEO Latgale Galdnieki 42, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. uzskaites sadalnes pārcelšana 20160920
20.09.2016 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18.Novembra iela 414 20160920
19.09.2016 SIA LatTopo Egļu kalns, Sventes pagasts, Daugavpils novads. 20160919
14.09.2016 SIA Latvijas Energoceltnieks 0,4 kV GVL no TP-6023 rekonstrukcija Višķu pagastā, Daugavpils novadāb. 20160914
13.09.2016 SIA Solars Kadastra numurs 44680090192, Līksnas pagasts Daugavpils novads. 20160913
09.09.2016 SIA Rio M Ūdensapgādes urbuma un ūdens, sagatavošanas stacijas būvniecība, Muitas ielā, Kalkūnes p agastā,Daugavpils novadā. Pieslēgums pie elektriskiem tīkliem. 20160909
07.09.2016 SIA LatTopo Artēziskā aka 6, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads 20160907
07.09.2016 SIA LatTopo Artēziskā aka 5, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads. 20160907
05.09.2016 SIA Latvijasmernieks.lv Ezermaļi, Višķu pagasts, Daugavpils novads 20160905
05.09.2016 SIA LatTopo 23,Peski 2, Lauceses pagasts, Daugavpils novads. 20160905
05.09.2016 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL pārbūveno B.Nr.1 L-2-2 TP-1035 līdz US-2se02035 "Ziedoņi-1", Sventes pag., Daugavpils novads 20160905
05.09.2016 SIA LatTopo Ceļiņu un laukumu atjaunošana Lāču pamatskola, Daugavpils novads. 20160905
05.09.2016 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-1145 rekonstrukcija Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā 20160905
02.09.2016 SIA Rio M z.v.44920010029, Tabores pag., Daugavpils novads 20160902
29.08.2016 SIA Solars Tehnikas mazgāšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un pievienošana esošajai kanalizācijas sistēmai, un tehnikas mazgāšanas laukuma ar asfalta segumu būvniecība VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Muitas, Muitas ielā 20 20160829
24.08.2016 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-6332 pārbūve Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā. 20160824
18.08.2016 SIA LatTopo Reinišķi, Biķernieku pag., Daugavpils novads. 20160818
18.08.2016 SIA LatTopo Oktobra iela 39, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads 20160818
18.08.2016 SIA Parnas GEO Māras lauki, Tabores pagasts, Daugavpils novads_ 20160818
18.08.2016 SIA LatTopo Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 20160818
16.08.2016 SIA Daugavpils Mernieks "Vecpils 45, Naujenes pag., Daugavpils nov. 20160816
16.08.2016 SIA Parnas GEO Kadastra Nr.44640020048, Laucesas pagasts, Daugavpils novads. 20160816
16.08.2016 SIA Rio M Autoceļš A-14, tilts pār Daugavu, Sventes pagasts, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 20160816
16.08.2016 SIA Parnas GEO Dambji-1, Sventes pagasts, Daugavpils novads 20160816
12.08.2016 SIA Rio M Sventes parks,Sventes ciems, Sventes pagasts, Daugavpils novads 20160812
12.08.2016 Sertificēts mērnieks Sergejs Kovaļovs Zastenki 42”, Zastenki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 4474 002 0084 20160812
10.08.2016 SIA Solars Dzīvojamās mājas Karlīnē, Naujenes pag.,Daugavpils nov. pieslēgšana pie el. tīkliem 20160810
10.08.2016 SIA Solars Dzīvojamās mājas Karlīnē, Naujenes pag.,Daugavpils nov. pieslēgšana pie el. tīkliem_1 20160810
10.08.2016 SIA GEO Latgale SIA ”TeleTower mobilo sakaru bāzes staciju elektroapgāde Vīnkalni, Salienas pagastā, Daugavpils novadā 20160810
09.08.2016 SIA Latvijasmernieks.lv Ģuntiņas, Sventes pag., Daugavpils novads 20160809
04.08.2016 SIA LatTopo Aleksejevka, Laucesas pag., Daugavpils novads. 20160804
04.08.2016 SIA Energomontāžprojekts A/S Daugavpils Dzirnavnieks, ražošanas teritorija, Naujenes pag., Daugavpils novads. 20160804
03.08.2016 SIA Solars Dzīvojamas mājas elektropieslēgums, Piramīda, Laucesas pag., Daugavpils novads. 20160803
03.08.2016 SIA Parnas GEO Ķieģeļu iela 2, Daugavpilī 20160803
03.08.2016 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Mičurinietis, kad.Nr. 4460 004 1120, 4464 001 0497 20160803
03.08.2016 SIA GEO Latgale Ceļmalnieki, Višķu pagasts, Daugavpils novads 20160803
27.07.2016 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Jukši, Vaboles pagasts, Motivāni, LN-224 1-76 balsti. 20160727
27.07.2016 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Vaboles pag., Vabole,LN-224 76-110 balsti 20160727
25.07.2016 SIA Daugavpils Mernieks Saulesstari, Medumu pag., Daugavpils novads. 20160725
25.07.2016 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Skrudalienas pag., Silene,Skaista, Ziedu iela; no TP-6052 līdz Skaista iela 18 20160725
25.07.2016 SIA Solars "TP-6313 Medumu pag., Daugavpils novads” 20160725
21.07.2016 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Kalīši, Kupčāni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads(tornis) 20160721
21.07.2016 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Vabole, Straumēni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads.(tornis) 20160721
21.07.2016 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Vabole, Straumēni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads.(zem.kontur.) 20160721
21.07.2016 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Kalīši, Kupčāni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.(zem.kontur.) 20160721
21.07.2016 SIA GEO Latgale DZĪVOJAMĀS MĀJAS ELEKTROAPGĀDE "Bērzaine", Skrudalienas pag., Daugavpils novads 20160721
14.07.2016 SIA Rio M LN 26 rekonstrukcija,Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 20160714
13.07.2016 SIA GEO Latgale LMT BĀZES STACIJAS elektroapgāde ,Kupčāni Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā 20160713
13.07.2016 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL no TP-6280 pārbūve Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā 20160713
13.07.2016 SIA GEO Latgale SIA AVAN GARDEN dzīvojamās mājas, Meimuri elektroapgāde. 20160713
12.07.2016 SIA LatTopo Saulkrasti, Sventes pagasts, Daugavpils novads 20160712
12.07.2016 SIA Metrum Trase "Birztalas 1"-"Gorka 1",Salienas pagasts, Daugavpils novads 20160712
11.07.2016 SIA Solars SIA Jaundīķi, saimniecības ēkas elektroapgāde Vingri, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā” 20160711
07.07.2016 SIA Ošukalns Meža ceļš (Ierakumu ceļš), Kalupes pagasts, Daugavpils novads 20160707
07.07.2016 SIA Daugavpils Mernieks Nitiši-11, Naujenes pag., Daugavpils novads 20160707
05.07.2016 SIA Rio M LN-26 rekonstrukcija, Naujenes pag., Daugavpils novads 20160705
04.07.2016 Sertificēts mērnieks Anatolijs Gorevs Magones, Vecie Tokari, Višķu pagasts, Daugavpils novads 20160704
28.06.2016 SIA Rio M 20/04.kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 20160628
28.06.2016 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-224 renovācija no balsta Nr.110 līdz balstam Nr.181 Vaboles pagastā, Daugavpils novadā (1) 20160628
28.06.2016 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-224 renovācija no balsta Nr.110 līdz balstam Nr.181 Vaboles pagastā, Daugavpils novadā (2) 20160628
27.06.2016 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads (zem.kont) 20160627
27.06.2016 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads (izpild_siltum) 20160627
22.06.2016 SIA Solars zem.gab.Nr.190, d/s"Vasarnīcas", Naujenes pagastā, Daugavpils novadā. 20160622
20.06.2016 SIA GEO Latgale A/S"Daugavpils Dzirnavnieks", ražošanas teritorija 20160620
20.06.2016 SIA LatTopo "Jurbert 3", Makarova, Višķu pag., Daugavpils novads. 20160620
20.06.2016 SIA Solars "Elektroietaišu ierīkošana objektā "Laucese",Medumu pag., Daugavpils nov." 20160620
16.06.2016 SIA Geo Forest Zemes ierīcības projekts "Ceļmalnieki", Salienas pagasts, Daugavpils novads. 20160616
15.06.2016 SIA Rio M Zemes vienība ar kad. apz. 44860020078, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20160615
15.06.2016 SIA Solars Jauns pieslēgums Voitiški 5, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. 20160615
15.06.2016 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov.,Medumu pag., Juneļi, "Mežsalas" 20160615
01.06.2016 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20160601
30.05.2016 SIA Geo Latgale “Pašvaldības ceļa “Butišķi - Židino” rekonstrukcija, Naujenes pagasts, Daugavpils novads” 20160530
25.05.2016 SIA LatTopo Komunālā iela 108A, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20160525
25.05.2016 SIA LatTopo Skudriņas, Munciški, Līksnas pag., Daugavpils novads 20160525
23.05.2016 SIA Geo Latgale Elektropārvades 6-20kV līniju modernizācija Stacijas Vabole 20kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija 20160523
23.05.2016 SIA Parnas GEO 0.4kV GVL pārbūve no B.Nr.1 L-2-2 TP-1035 līdz US-2se02035 "Ziedoņi-1", Sventes pag., Daugavpils novads 20160523
17.05.2016 SIA Lattopo Sia "TeleTower" mobilo sakaru bāzes staciju elektroapgāde, "Augstkalni" Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā 20160517
17.05.2016 SIA Rio M 18. novembra iela 361F, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20160517
16.05.2016 SIA GEO Latgale Šautuve, Višķu pag., Daugavpils nov. 20160516
11.05.2016 SIA LatTopo "Nemo", Demenes pagasts, Daugavpils novads 20160511
11.05.2016 SIA Solars Pašapkalpošanas automazgatūves būvniecība 18.novembra ielā 380, Daugavpilī 20160511
09.05.2016 SIA Solars c.Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads (elektroap) 20160509
05.05.2016 SIA Geo Latgale Krustojuma A13-A14 elekrtroapgāde Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20160505
25.04.2016 SIA Preime zemes īpašums "Mežmalas", Līksnas pagasts, Daugavpils novads. 20160425
25.04.2016 SIA LatTopo Parka iela 1, Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils novads. 20160425
21.04.2016 SIA LatTopo Šosejas iela 2, Špoģi, Višku pagasts, Daugavpils novads 20160421
21.04.2016 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-6061, LN-6198 rekonstrukcija Demenes pagastā, Daugavpils novadā 20160421
21.04.2016 SIA Parnas GEO Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) 156,40-163,05 km rekonstrukcijas darbi (apgaism.) 20160421
18.04.2016 SIA Latvijasmernieks Valsts zīdaiņu nams, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20160418
14.04.2016 SIA ABC Construction Daugavpils iela 1A, Sventes vidusskola, Sventes pagasts, Daugavpils novads, 44880050815 20160414
12.04.2016 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Grāviņi-Vecie tokari" rekonstrukcija, Višķu pagasts, Daugavpils novads 20160412
12.04.2016 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļa "Vaboles stacija-Aizbalti-Pudani-Mukāni" rekonstrukcija, Vaboles pagasts, Daugavpils novads 20160412
12.04.2016 SIA LatTopo "3A", Randane, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20160412
12.04.2016 SIA Lattopo Dmitrija Soņina garāžas elektroapgāde "Kalīši H", Kalkūnes pagastā, Daugavpils novada 20160412
07.04.2016 SIA Rio M Timperi 4”, Lauceses pagasts, Daugavpils novads. 20160407
07.04.2016 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļš "Kudeiki - Ķirupe - Streikāni"rekonstrukcija, Līksnas pagasts, Daugavpils novads 20160407
05.04.2016 SIA LatTopo Tūrisma komplekss"Silene", Skrudalienas pagasts,Daugavpils novads. 20160405
31.03.2016 SIA Geo Latgale "20 kV gaisvadu līnijas LN-328 no atdalītāja A-328-5 līdz balstam Nr.152 rekonstrukcija Daugavpilī" 20160331
31.03.2016 SIA Rio M “Rita-4”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 20160331
31.03.2016 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļa "Saliena -Sergijevka-Šlapaki-Darbnīcas" rekonstrukcija, Salienas pagasts, Daugavpils novads 20160331
30.03.2016 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļa "Palabišķi-Buras" rekonstrukcija, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20160330
23.03.2016 SIA Parnas Geo Skaista, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads 20160323
23.03.2016 SIA Binders Līksnas pagasts, Daugavpils novads(44680090284) 20160323
15.03.2016 SIA Parnas Geo Daugavpils novads, tabores pag., karjers "Elerne" 20160315
15.03.2016 SIA Rio M Ozoli, Līksnas pag., Daugavpils novads 20160315
15.03.2016 SIA Rio M 44680090203, Līksnas pag., Daugavpils novads 20160315
15.03.2016 Sertificēts mērnieks Anatolijs Gorevs Bērziņi, Kalupes pagasts, Daugavpils novads (44620070008) 20160315
15.03.2016 Sertificēts mērnieks Anatolijs Gorevs Upmaļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads (44680040141) 20160315
14.03.2016 SIA Daugavpils mērnieks "Saldi", Vasiļova, Maļinovas pag., Daugavpils nov. 20160314
14.03.2016 SIA Rio M Vaboles viduskolas teritorija, Vabole,Vaboles pagasts.Daugavpils novads. 20160314
08.03.2016 SIA SOLARS Vizbuļi, c.Demene, Demenes novadā, Daugavpils pagastā. 20160308
07.03.2016 SIA LatTopo Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils novads. 20160307
07.03.2016 SIA Geo Latgale "Jauns elektroapgādes pieslēgums SIA "Tele2" tornim "Celmi", Maļinova, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā" 20160307
07.03.2016 SIA Geo Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-229 no atdalītāja A-229-3 līdz TP-6044 rekonstrukcija Demenes pagastā, Daugavpils novadā. 20160307
07.03.2016 SIA Geo Latgale Muzeja iela 1 rajons, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20160307
07.03.2016 SIA SOLARS “Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 156.40 - 163.05 rekonstrukcijas būvprojekta atjaunošana.” 20160307
05.03.2016 SIA LatTopo Špoģi, Višķu pag., Daugavpils novads. 20160305
01.03.2016 SIA GEO Latgale Daugavpils pašvaldības ceļa,"Liepnieki - Atvari" rekonstrukcija ,Medumu pagastā. 20160301
01.03.2016 SIA Daugavpils mērnieks Laucese, Medumu pag., Daugavpils novads 20160301
01.03.2016 SIA Geo Latgale Sprieguma kvalitātes, uzlabošana L-2 no TP-6534 "Saulceri", Skrudalienas pagastā, Daugavpils novads 20160301
24.02.2016 Sertificēts mērnieks Sergejs Kovaļovs Kalnalauciņi, Tabores pagasts, Daugavpils novads 44920020017 20160224
22.02.2016 SIA Parnas Geo Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Muitnīca, Muitas iela 20. 20160222
15.02.2016 SIA ABC Construction Tabore, "Potrimi", Tabores pagasts, Daugavpils novads 20160215
15.02.2016 SIA ABC Construction "Celmu māja",Maļinova,Maļinovas pagasts,Daugavpils novads 20160215
10.02.2016 SIA Rio M "129", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. 20160210
09.02.2016 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Nīcgales pag., c.Vingri, "Jaundīķi 2" 20160209
09.02.2016 SIA SOLARS Irinas Vasiļevskas vasarnīcas elektroapgāde "Mičurinietis"-293,Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā 20160209
05.02.2016 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Mežvidi 3",kad. apz. 44920010065,Tabores pagasts, Daugavpils novads. 20160205
04.02.2016 SIA LatTopo "Elvi" veikals, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils novads. 20160204
28.01.2016 SIA LatTopo Elvi veikals, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils novads 20160128
27.01.2016 SIA Rio M z/s "Romanišķi',Kalkūnes pag., Daugavpils novads. 20160127
27.01.2016 SIA Geo Latgale "0,4 kV GVL no TP-6272 un TP-6416 rekonstrukcija Salienas pagastā, Daugavpils novadā 20160127
25.01.2016 SIA Geo Forest ZIP Druvas iela 1, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils novads 20160125
20.01.2016 SIA SOLARS Višķu sociālās aprūpes centrs, Višķu tehnikuma ciemā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā. 20160120
15.01.2016 SIA Energomontāžprojekts Stropi 21, Naujenes pag.,Daugavpils nov. 20160115
13.01.2016 SIA Parnas Geo Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Muitnīca, Muitas ieka 20160113
21.12.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Kalkūnes pag, Randene - izpildmērījums - 368.77 m 20151221
21.12.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, "Skaista", nojume 20151221
21.12.2015 SIA LatTopo Daugavpils nov., Lauceses pag., Ozolnieki-4 - topogrāfija - 0.83 ha 20151221
20.12.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Dubnas pag., Pašvaldības ceļa „Dubna – Bicāni - Zeiļi” rekonstrukcija – topogrāfija – 2.81 ha 20151220
20.12.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Kalupes pag., Pašvaldības ceļa „Morkoņišķi – Ruži” rekonstrukcija – topogrāfija – 4.53 ha 20151220
20.12.2015 SIA RIO M Daugavpils novads, Medumu pag., Laucesas tilta autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža 163.4km. – topogrāfija – 1.26 ha 20151220
18.12.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Naujenes pag., Naujene, būvlaukuma elektroapgāde "Zaķīšu pirtiņa" - izpildmērījums - 130,2 m 20151218
18.12.2015 SIA Latvijasmernieks Daugavpils nov., Naujenes pag., "Stārķukalns" - topogrāfija - 0,7171 ha 20151218
18.12.2015 SIA LatTopo Daugavpils nov., Naujenes pag., Taku izveide, robežzīmju un informācijas stendu izvietošana , "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras, izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta"dabas parkā "Daugavas loki" - izpildmērījums - 616 m 20151218
15.12.2015 SIA RIO M Daugavpils nov., Biķernieku pag. Naujene, Topogrāfisko plānu pasūtīšana un izgatavošana pēc remonta darbu beigšanas 2015.gada objektos,“Sliežu ceļu rekonstrukcija, Sliežu ceļu “B”tipa kapitālais remonts un “Sliežu ceļu atjaunošana “Rail Baltica” koridorā 20151215
08.12.2015 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā" 20151208
07.12.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Demenes pag,. Kumbuļi, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pēcattīrīšanas bioloģisko dīķu atjaunošana un tīrīšana - izpildmērījums - 26 m 20151207
07.12.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Sventes pag., 20 kV gaisvadu līnijas LN-333 no balsta SP-226 "Svente" līdz RP-1404 rekonstrukcija - izpildmērījums - 5449 m 20151207
01.12.2015 SIA RIO M Daugavpils novads, Demenes pag., "Kubera" elektroapgāde 20151201
30.11.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Naujenes pag., Krauja, 20.4 kV KL L-2, L-6, L-13, no TP-6217 rekonstrukcija - izpildmērījums - 3074 m 20151130
27.11.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pag., Ilgas - labiekārtojums - 0,26 ha 20151127
26.11.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads, Skrudalienas pag., Daugavpils universitātes meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas rekonstrukcija "Ilgas" - izpildmērījums - 117 m 20151126
25.11.2015 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads, Skrudalienas pag., 20kV gaisv. līnijas LN-29 renovācija no A-29-3 līdz b. Nr.223 "Osinovka", izpildmērījums - 7500 m 20151125
25.11.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Kalkūnes pag., Komunālā iela 104 - topogrāfija - 0,5 ha 20151125
24.11.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Lauceses pag., "20 kV gaisvadu līnijas LN-6090, LN-6190, LN-6476 rekonstrukcija" - izpildmērījums - 6342 m 20151124
24.11.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Sveintes pag., c. Vecsvente vns. "Madaras" - izpildmērījums - 5,5 m 20151124
23.11.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pag., "Ilgas" - izpildmērījums - 338.6 m 20151123
20.11.2015 SIA Solars Daugavpils novads, Skrudalienas pag., Dabīgās Daugavpils universitātes meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas rekonstrukcija "Ilgas" - izpildmērījums - 378 m 20151120
19.11.2015 SIA RIO M Daugavpils novads, Kalupes pag., TP-6034 rekonstrukcija - topogrāfija - 3.48 ha 20151119
19.11.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Naujenes pag., Stropi 21, topogrāfija - 0,04 ha 20151119
11.11.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Muitas iela 13 - topogrāfija - 0,08 ha 20151111
11.11.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., 0,23 kV gaisavadu līnijas nomaiņa uz kabeļu līnijas no pārbrauktuves 1,064 km līdz pārbrauktuvei 198,425 km A13- izpildmērījums - 243 m 20151111
08.11.2015 SIA RIO M Daugavpils novads, Kalkūnes pag., „Zemnieku saimniecības ”Zemdegas” elektroapgāde - izpildmērījums - 1598 m 20151108
08.11.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Višķu pagasts, Šosejas iela 2 - topogrāfija - 0,1 ha 20151108
08.11.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Kraujas sporta laukums topogrāfija - 0,1 ha 20151108
08.11.2015 SIA RIO M Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Strādnieku iela 41 - topogrāfija - 0.3293 ha 20151108
06.11.2015 SIA Leidzi Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Rasnači, "Liepukalns", kad. apz. 44620010006 - 6,38 ha 20151106
06.11.2015 SIA RE Mērnieks Daugavpils nov., Sventes pag., meža autoceļš „Purvmaļu ceļš” – topogrāfija – 2.63 ha 20151106
06.11.2015 SIA LatTopo Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Randene 20151106
05.11.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, Vitiņi 0,1 ha 20151105
30.10.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Rendene, Strādnieku iela 41, dz. mājas elektrapgāde - izpildmērījums - 17 m 20151030
30.10.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Naujenes pagasts, zemesgabalā "Artēziskā aka" LMT mobilo sakaru bāzes stacijas elektroapgāde - izpildmērījums - 119 m 20151030
30.10.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Sventes pagasts, 20 kV gaisvadu līnijas LN-333 no balsts Nr.136 līdz atdalītājam A-333-3 rekonstrukcija - izpildmērījums - 3174 m 20151030
21.10.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Līksna - 11,0 ha 20151021
19.10.2015 SIA Solars Daugavpils novads, Maļinovas pagasts, Dabīgās kosmētikas pārstrādes ceha un pārtikas produktu ražotnes būvniecība - 264 m 20151019
19.10.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Naujenes pagasts, c. Krauja TP-6454, izpildmērījums - 271 m 20151019
15.10.2015 SIA RIO M Daugavpils nov., Tabores pagasts, Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība "Mežvidi 4". - 6,15 ha 20151015
13.10.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Galdnieki 42 20151013
12.10.2015 SIA LatTopo Daugavpils nov., Salienas pag., "Vīnkalni" - topogrāfija (4,23 ha) 20151012
12.10.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Skrudaliena 0,4kV GVL L-1, L-2 no TP-6058, rekonstrukcija 20151012
12.10.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Biķernieku pagasts celiņu un laukumu atjaunošana Biķernieku pamatskolas teritorijā 20151012
12.10.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Vecsalienas pagasts "Jaunliepas 1" 20151012
12.10.2015 SIA Metrum Daugavpils nov., Silenes pag., Silenes RKP (elektroapgāde un apgaismojums), izpildmērījums 20151012
12.10.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi 0.4kV GVL L-8 un L-14 no TP-6337 rekonstrukcija 20151012
12.10.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja "Daugavas iela 34" 20151012
09.10.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, "Skaista", degvielas uzpildes stacija, izpildmērījums 20151009
09.10.2015 SIA MATTHAI Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Silenes RKP segumu platību un komunikāciju izpildmērījums 20151009
09.10.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Lauceses pag., Kad.Nr.44640040146 20151009
09.10.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Sventes pag., 20 kV EPL LN-1004 pārbūve, izpildmērījums 20151009
08.10.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Demenes pagasts Kumbuļi, TP-6033 un TP-6367 rekonstrukcija 20151008
06.10.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Kalupes pagasts TP6034 rekonstrukcija 20151006
05.10.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, "Skaista", Skābbarības uzglabāšanas laukums 20151005
05.10.2015 SIA Solars Daugavpils novads Sventes pagasts Saimniecības "Nāriņas" z.v.kad.Nr.44880090142 elektroapgāde 20151005
01.10.2015 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Skrudalienas pagasts DPG61 20151001
01.10.2015 GEO EKO Risinājumi Daugavpils novads Kalkūnes-Medumu pagasts šoseja A13 posmā no 144,7km-156,4km 20151001
16.09.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts d/s Mičurinietis 20150916
16.09.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkunes pagasts 44600020111 20150916
16.09.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Krauja Daugavas ielas rajonā 20150916
16.09.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkūnes pagasts 20kV līnijas LN-6409 rekonstrukcija 20150916
16.09.2015 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts d/s Vasarnīcas Nr.309 elektroapgādes izpildmērījums 20150916
16.09.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Līksnas pagasts Muncišķi "Skudriņas" elektroapgādes izpildmērījums 20150916
16.09.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts "Ceļinieks" 0,4 kV līnijas TP6009 L8,L14 no TP 6153 pārbūve 20150916
25.08.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Medumu pagasts c.Medumi 20kV līnijas no SP213 rekonstrucija 20150825
25.08.2015 SIA GEO Latgale „Daugavpils novada Sventes pagasta pašvaldības ceļa "Grantiņi-Vanagi" rekonstrukcija” 20150825
25.08.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Ambeļu pagasts c.Ambeļi kanalizācijas tīklu izpildmērījums 20150825
25.08.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Laucesas pagasts pašvaldības ceļš "Miera iela" izpildmērījums 20150825
25.08.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts Naujene "Zakīšu pirtiņa" 20150825
25.08.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja "Daugavas iela 15" 20150825
25.08.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Laueesas pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN29 renovācija no balsta Nr.13 līdz A-29-2 20150825
25.08.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Laucesas pagasts z.v 44640040450 20150825
25.08.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Demenes pagasts "Dziedoņi" 20150825
25.08.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki Spiedienkanalizācijas izpildmērījums 20150825
25.08.2015 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Naujenes pagasts LDz Krauja 401km kabeļu trases izpildmērījums 20150825
25.08.2015 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Sventes pagasts LDz Daugavpils -Ilūkste Perliške 191km kabeļu trases izpildmērījums 20150825
25.08.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki SIA "DAUTKOM TV" kabeļu kanalizācijas pievada izbūve līdz mājām Vienības ielā 1,2,3,4,6,7,8,10 20150825
07.08.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Salienas pagasts c.Saliena ūdenssaimniecības rekonstrukcija 20150807
07.08.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki "Dautkom" tīklu izpildmērījums 20150807
07.08.2015 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Demenes pagasts "Dervanišķi" jaudas slēdža "Laucese" izpildmērījums 20150807
07.08.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts s-ba "Skaista" skābbarības uzglabāšanas laukums 20150807
06.08.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Nīcgales pagasts "Krustpils-Nīcgale-Daugavpils " TDR 2.22 izpildmērījums 20150806
06.08.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Sventes pagasts "Rēzekne-Daugavpils mezgls" 188km Svente TDR2,147 izpildmērījums 20150806
06.08.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Tabores pag., smilts-grants un smilts atradne "Elerne" 2.iecirknis, īpašums Vijgrieži kad.apz.44920010081 20150806
06.08.2015 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Ambeļu pagasts z/s Silmalas kūtsmēslu krātuves izpildmērījums 20150806
23.07.2015 SIA Leidzi Daugavpils novads Dubnas pagasts s-ba Priedaine cieto kūtsmēslu krātuves izpildmērījums 20150723
23.07.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Laucesas pagasts Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Krustceļi" - "Daugavpils putni" (64-34) pārbūve 20150723
13.07.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Naujenes pagasts Buttišķi z.v.kad.apz 44740070012 20150713
13.07.2015 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi 18.novembra 389 gāzes vadu katodaizsardzibas izpildmērījums 20150713
10.07.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Demenes pagasts Vēži1 z.v.kad.apz. 44500040232 20150710
10.07.2015 ĢEO OK SIA Daugavpils novads Maļinovas pagasts ūdens un kanalizāijas saimniecības izpildmērījums 20150710
02.07.2015 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Lociki elektro izpildmērījums 20150702
02.07.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Medumu pagasts TP6277 20150702
02.07.2015 SIA Solars Daugavpils novads Kalkūnes pagasts m. Vasariņi elektro izpildmērījums 20150702
30.06.2015 SIA Solars Daugavpils novads Tabores pagasts Zakīšī elektro izpildmērījums 20150630
30.06.2015 SIA Ametrs Daugavpils novads Tabores pagasts Elerne z.v. 44920040214 20150630
30.06.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Vestropi TP6337 izpildmērījums 20150630
26.06.2015 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Sventes pagasts c.Svente Ūdenssaimniecības un Kanalizāijas izpildmērījums 20150626
26.06.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Medumu pagasts Ilgas iela 15 20150626
19.06.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Silene Siltumtrases izpildmērījums 20150619
12.06.2015 SIA Leidzi Daugavpils novads Naujenes pagasts Naujenes ūdenstornis 20150612
12.06.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Demenes pagasts Kumbuļi attīrīšanas iekārtas 20150612
12.06.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts šengeida "Meimuri" 20150612
12.06.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Kalkūnes pagasts- Nīderkuni TP235 un TP237 20150612
12.06.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalupes pagasts Audzeri "Skaistas" 20150612
12.06.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Skrudalienas pagasts 0,4kV GVL L-3 no TP 6058 rekonstrukcija 20150612
12.06.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Demenes pagasts Jāņuciems :Kadiķi" 20150612
12.06.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Lauceses pagasts Jaunā iela un Novosoloj iela 20150612
12.06.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Biķernieku pagasts 0.4kV GVL L-1 un L-3 no TP-6393 "Pavlovskoje" izpildmērījums 20150612
12.06.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambelu pagasts 0,4 kV GVL L-1, L-2, L-3 rekonstrukcija no TP6227 20150612
12.06.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Sventes skola 20150612
12.06.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Skrudaliena 0.4 kV GVL no TP-6471 rekonstrukcija 20150612
12.06.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Sventes ciema dīķis 20150612
01.06.2015 SIA Solars Daugavpils novads Skrudalienas pagasts "Voitišķi" 20150601
28.05.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Demenes pagasts ceļš Koncedomenka - Šakališķi - Izgāztuve 20150528
28.05.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts Muzeja ielas rekonstrukcija 0,000-0,400km 20150528
28.05.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Lauceses- Demenes pagasts GVL LN-229 no atdalītāja 229-1 līdz balstam 94 rekonstrukcija 20150528
14.05.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Līksnas pagasts m. Nāras 20150514
14.05.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Demenes pagasts Kumbuļi TP6033 rekonstrukcija 20150514
13.05.2015 SIA Ametrs Daugavpils novads Višķu pagasts Deiki Brenči "Valenieki´" 20150513
13.05.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Medumu pagasts 0.4kV GVL no TP6138 pārbūve 20150513
13.05.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki 20150513
05.05.2015 SIA RIO M Daugavpils novads demenes pagasts Cinisi izpildmērījums 20150505
23.04.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Maļinovas pagasts "Mālu māja" 20150423
23.04.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 0.4kV GVL L-1, L-2 no TP1372 rekonstrukcija 20150423
23.04.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Krauja TP6454 20150423
23.04.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts 20KV gaisvadu līnijas LN6061, LN6198 rekonstrukcija 20150423
23.04.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Višķu pagasts "Vīrogne"esošo optisko līniju paplašināšana 503 - 505 km (Višķi - Vīganti) iecirknī 20150423
23.04.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Naujenes pagasts c. Krauja 0.4kV elektrokabeļa izpildmērījums 20150423
22.04.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Višķu pagasts "Rūpes" 44980050405 20150422
14.04.2015 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Višķu pagasts Višķi Laivu stacijas rajons 20150414
09.04.2015 SIA RIO M Daugavpils nov. Līksnas pag., dz.m."Krauja" elektroapgāde 20150409
09.04.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Vaboles pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN-224 renovācija no balsta Nr.110 līdz balstam Nr.181 20150409
02.04.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Tabores pagasts smilts grants atradne "Elerne1" kad.apz. 44920010042 20150402
27.03.2015 RE Mērnieks SIA Daugavpils novads Līksnas pagasts LDZ 376-383km 20150327
20.03.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi "Ezerkrasts" 20150320
15.03.2015 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Sventes pagasts LDZ 191 km 20150315
15.03.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Vecsalienas pagasts NPS "Skrudaliena" 20150315
15.03.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 20kV LN 1004 rekonstrukcija 20150315
15.03.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts ceļš Cinīši izpildmērījums 20150315
15.03.2015 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Naujenes pagasts LDZ Kraujas stacija 401km 20150315
10.03.2015 SIA ZA69 Daugavpils novads Laucesas pagasts c.Mirnijs 20150310
10.03.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Lauceses pag., "Krustceļi - Daugavpils putni" rekonstrukcija 20150310
10.03.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Vaboles pagasts 20kV linijas LN224renovācija no balsta 110-180 balstam 20150310
06.03.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Naujenes pagasts Nitiši 13 izpildmērījums 20150306
06.03.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Višķu pagasts Catlakši 6 izpildmērījums 20150306
26.02.2015 SIA ZA69 Daugavpils novads Laucesas pagasts ceļš no TP6612 20150226
26.02.2015 SIA ZA69 Daugavpils novads Laucesas pagasts 20kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija 20150226
25.02.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN333 rekonstrukcija no balsta Nr. 136 līdz atdalītājam 333-3 20150225
25.02.2015 SIA Leidzi Daugavpils novads Višķu pagasts c.Špoģi Skolas iela 1A 20150225
16.02.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Līksnas pagasts karjers "Kipuri" 20150216
10.02.2015 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Sventes pagasts "Valpēteri" 20150210
09.02.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Sventes pagasts Samsonovka LN 6409 20150209
09.02.2015 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Višķu pagasts "Vīrogne" 20150209
30.01.2015 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Naujenes pagasts karjers "Butišķi" 20150130
30.01.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Kalkūnes pagasts 20 kV gaisvadu līnijas LN-328 no atdalītāja A-328-5 līdz balstam Nr.152 rekonstrukcija 20150130
30.01.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts gaisvadu elektrilīnijas20/04kV rekonstrukcija TP6042 20150130
30.01.2015 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN333 no balsta SP226 līdz RP1404 rekonstrukcija 20150130
29.01.2015 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Tabores pagasts karjers "Elerne" 20150129
20.01.2015 SIA SOLARS 20kV gaisvadu līnijas LN-229 no atdalītāja A-229-1 līdz balstam Nr.94 rekonstrukcija Lauceses pagastā, Daugavpils novadā. 20150120
20.01.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalupes pagasts "Vālodzes" Bībelišķi elektroapgādes izpildmērījums 20150120
20.01.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 elektroapgādes izpildmērījums 20150120
20.01.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts "Stūrīši" elektroapgādes izpildmērījums 20150120
20.01.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts "Kriškāni 11A" elektroapgādes izpildmērījums 20150120
14.01.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Sventes pagasts Latvijas dzelzceļš188km TDR 2.147 20150114
10.01.2015 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Nīcgales pagasts TP 1145 20150110
10.01.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Vecsalienas pagasts 20kV GVL LN23 balsta Nr.249 līdz atdalītājam A-23-5 rekonstrukcija 20150110
10.01.2015 SIA RIO M Daugavpils novads Nīcgales pagasts st. Nīcgale TDR2.22 20150110
10.01.2015 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu ciems 20150110
07.01.2015 SIA MaksGEO Daugavpils novads Naujenes pagasts "Lācīši" izpildmērījums 20150107
07.01.2015 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi 2 20150107
29.12.2014 SIA Daugavpils Mernieks Daugavpils novads Medumu pagasts "Villa Sventa" 20141229
23.12.2014 SIA Vinoko Daugavpils novads autoceļš P68 Daugavpils -Skrudaliena- Baltkrievijas robeža 3,32km-7,84km 20141223
23.12.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts "Cinīši" labiekārtojuma izpildmērījums 20141223
18.12.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Līksnas pagasts "Puikas" 20141218
18.12.2014 SIA Ģeodēzists Kuldīgas birojs Daugavpils novads Naujenes pagasts LDZ Kraujas st.- Naujenes st.- Izvaltas st, 20141218
18.12.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Liksnas pagasts Muncišķi "Skudriņas" 20141218
15.12.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Kalkūnes pagasts s-ba "Kupčāni" 4460 003 0343 20141215
15.12.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Vaboles pagasts s-ba "Straumēni" 20141215
15.12.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Līksnas pagasts Ribaki "Zīļi" 44680050063 20141215
14.12.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts vns. "Vecsaules" elektroizpildmērījums 20141214
14.12.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Līksnas pagasts "Pedeļi3" 20141214
14.12.2014 SIA Solars Daugavpils novads Medumu pagasts Kanalizācijas un Ūdessaimniecības attīstība- izpildmērījums Medumu ciemā 20141214
14.12.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi DSR Dautkom kabeļa izpildmērījums 20141214
12.12.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Vecsalienas-Skrudalienas pagasts LVRTC kabeļa izpildmērījums(LVRTC) 20141212
10.12.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Galdnieki 44-46 elektrības izpildmērījums 20141210
05.12.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalupes pagasts Kalupes pagastēkas rajons 20141205
05.12.2014 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu katlumājas labiekārtošana- elektroapgāde 20141205
03.12.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Vaboles pagasts "Parvaldnieka māja" 20141203
03.12.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Laucesas pagasts dz.m. Tālskati elektroizpildmērījums 20141203
02.12.2014 SIA Solars Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela 71 elektroizpildmērījums 20141202
02.12.2014 SIA Metrum Daugavpils novads Kalkūnes pagasts TP 6184 elektroizpildmērījums 20141202
01.12.2014 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Tarasovka TP6529 20141201
01.12.2014 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Skrudaliena Parka un Miera iela TP6058 20141201
28.11.2014 SIA Preime Daugavpils novads Kalupes pagasts Sociālās aprūpes centrs "Kalupe" 20141128
28.11.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalupes pagasts "Baltaču kapsēta" 20141128
26.11.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu katlumājas labiekārtošana 20141126
26.11.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Līksnas pagasts 0,4kV GVL no TP 1120 rekonstrukcija 20141126
22.11.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambeļu pagasts elektroizpildmērījums 20141122
22.11.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Nīcgales pagasts Dravnieki 20141122
20.11.2014 SIA Solars Daugavpils novads Līksnas pagasts Vaikuļāni elektro izpildmērījums 20141120
20.11.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Tabores pagasts līnijas jaudas slēdžu pārbūve L23E Elerne 20141120
20.11.2014 SIA Rio M Daugavpils novads vaboles pagasts "Saieta nams" 20141120
11.11.2014 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Latvijasdzelzceļš Sergunta-Nicgale-Vabole 20141111
08.11.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Červonka elektroapgādes izpildmērījums 20141108
08.11.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Červonka Ūdenssaimniecības izpildmērījums 20141108
07.11.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Kalkūnes pagasts z.v 44600050232 20141107
07.11.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela apgaismojuma saimniecība 20141107
07.11.2014 SIA Solars Daugavpils novads Sventes pagasts s-ba "Ligzdas" elektro izpildmērījums 20141107
04.11.2014 SIA OMS Daugavpils novads Vaboles- Liksnas pagasts L4 TP1174- TP1113 20141104
29.10.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts s-ba "Tūjas" 20141029
29.10.2014 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu ielas seguma izpildmērījums 20141029
29.10.2014 SIA Solars Daugavpils novads Višku pagasts Paķņu ferma izpildmērījums 20141029
29.10.2014 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi iekšpagalmi 20141029
29.10.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Demenes pagasts jauna selikcionējoša slēdža L-24L Laucesa uzstādīšana 20141029
29.10.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Līksnas pagasts SP 330 kV izpildmērījums 20141029
29.10.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja b/d elektro un apgaismojuma saimniecība 20141029
29.10.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela elektroapgāde 20141029
29.10.2014 SIA Ošukalns Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Strādnieku ielas rekonstrukcija 20141029
24.10.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja Centrāles, Daugavas iela 20141024
24.10.2014 SIA ĢEO OK Daugavpils novads Biķernieku pagasts ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija 20141024
24.10.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Skrudalienas pagasts gaisvadu līnijas 20kV LN24 no SP 223 līdz balstam 533 rekonstrukcija 20141024
24.10.2014 SIA LatTopo s Biķernieku pagasts slodzes palielinājums Skolas iela 1 20141024
24.10.2014 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Skrudalienas pagasts RKP Silene 20141024
24.10.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Sventes pagasts z/s Stāŗķi 20141024
24.10.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalupes pagasts Kalupes pamatskola 20141024
16.10.2014 SIA DL Dati Daugavpils novads Tabores pagasts autoceļš Tabore- Sadnieki 20141016
16.10.2014 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Nīcgales pagasts L1 no TP 1152 20141016
16.10.2014 SIA Ošukalns Daugavpils novads Sventes pagasts Liepu ielas rekonstrukcija 20141016
16.10.2014 SIA Ošukalns Daugavpils novads Sventes pagasts Daugavpils ielas rekonstrukcija 20141016
16.10.2014 SIA Ošukalns Daugavpils novads Sventes pagasts Alejas šķērsiela no SP 223 20141016
16.10.2014 SIA GEO Latgale 0,4 kV tīklu no TP-6499 rekonstrukcija, Lociki, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20141016
08.10.2014 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi Siltumtīklu izpildmērījums 20141008
04.10.2014 SIA Daugavpils Mernieks Daugavpils novads Ambeļu pagasts "Silmalas K" 20141004
04.10.2014 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienes pagasts "LN-29, no A-29-3 līdz balstam Nr.223" 20141004
04.10.2014 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Lauceses pagasts, "LN-29, no balsta Nr.13 līdz A-29-2" 20141004
04.10.2014 SIA Daugavpils Mernieks Smilts-grants un smilts atradne papildus "Pantelišķi" Biķernieku pagasts Daugavpils novads 20141004
26.09.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Lauksaimniec�s tehnikas servisa centrs "Skaista" 20140926
26.09.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Krauja, Alejas iela 2 siltumtikli 20140926
26.09.2014 SIA Solars Daugavpils novads Laucesas pagasts Laucesas pagasts Miera iela 9 Mirnijs 20140926
26.09.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Malinovas pagasts Malinova "Ligzdene" KSS3 TP 6413 20140926
26.09.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Krauja, Alejas iela 2 kanalizacija un udenstilki 20140926
22.09.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambelu pagasts cels Ambeli- Greizi 20140922
22.09.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Višku pagasts Višku pasvaldibas ceļa rekontrukcijs Gravini- Višku tehnikums rekonstrukcija 20140922
22.09.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Skrudalienas pagasts 0.4kV GVL L3 TP 6471 rekonstrukcija 20140922
22.09.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambelu pagasts Greizu tilta rekonstrukcija 20140922
16.09.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Medumu pagasts "Autocela A13 Daugavpils Lietuvas robeza (Medumi) posms 156.40-163.05km." 20140916
10.09.2014 SIA OMS Daugavpils novads Liksnas pagasts 0.4kV GVL L4 TP1121 rekonstrukcija 20140910
08.09.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Bikernieku pagasts sprieguma kvalitates uzlabošana L-1 no TP 6013 20140908
08.09.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Bikernieku pagasts dz/m "Gulino" elektroapgāde 20140908
29.08.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Skrudalienas pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN-24 no SP223 līdz balstam 533 balstam rekonstrukcija 20140829
27.08.2014 SIA Solars Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Vecsalienas pagasta pārvaldes KSS stacijas elektroapgāde 20140827
27.08.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Nīcgales pagasts "Dravnieki" 20140827
27.08.2014 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts s-ba "Tūjas" 20140827
27.08.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Demenes pagasts 20kV GVL LN-24 no atdalītāja A-24-6 līdz TP6363 renovācija 20140827
21.08.2014 SIA Topogrāfs Daugavpils novads Naujenes pagasts "Ilgas" DUS VIRŠI A 20140821
14.08.2014 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Sventes pagasts c. Šiškova TP 1372-1 20140814
14.08.2014 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Sventes pagasts c. Šiškova TP 1372-2 20140814
11.08.2014 SIA Metrum Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts s-bas "Mazkalni, Ustinovka, Aveņi, Brazīlijas, Uzkalni" 20140811
08.08.2014 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Naujenes pagasts v.s "Gaismas" s-ba "Lācīši" kad .apz. 44740010005 20140808
08.08.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Līksnas pagasts s-ba"Spēkoņa" 20140808
04.08.2014 SIA Rio M Daugavpils novads Medumu pagasts sadzīves kanalizācijas rekonstrukija 20140804
31.07.2014 SIA GEO Latgale Daugavpils novada pašvaldības autoceļa Dzirnavas- MRS no 0.000km- 0.580km rekonstrukcija 20140731
31.07.2014 SIA Rio M Autoceļs P68 Skrudalienas pagasts Daugavpils novads 20140731
31.07.2014 SIA Solars Remonta un tehniskās ēkas telpu grupu rekonstrukcija par katlu māju un siltumtrases pieslēguma izbūve Mehāniskās darbnīcas 24 Višķu pagasts Daugavpils novads 20140731
23.07.2014 SIA Daugavpils Mernieks "Sauleskalns" Demenes pagasts Daugavpils novads 20140723
23.07.2014 SIA Daugavpils Mernieks Smilts-grants un smilts atradne "Pantelišķi" Biķernieku pagasts Daugavpils novads 20140723
03.07.2014 SIA Solars Ūdensvada tīklu paplašināšana Centrāles ielā, Saliena Salienas pagasts Daugavpils novads 20140703
03.07.2014 SIA Rio M Naujenes pirmsskolas iestādes ēkas elektroapgāde Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts , Daugavpils novads 20140703
03.07.2014 SIA LatTopo Ostrovs D, Višķu pagasts Daugavpils novads 20140703
03.07.2014 SIA LatTopo -6216 un L-6 no TP-6217 rekonstrukcija Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā 20140703
03.07.2014 SIA Solars Vaikuļānu kapsētas pieslēgšana elektrotīkliem Vaikuļāni, Līksnas pagasts Daugavpils novads 20140703
03.07.2014 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Vecsaules" Demenes pagasts Daugavpils novads 20140703
01.07.2014 SIA Rio M Sprieguma kvalitates uzlabošana L1 no TP 6087 Tabores pagasts Daugavpils novads 20140701
01.07.2014 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitates uzlabošana L2 no TP 6556 Medumu pagasts Daugavpils novads 20140701
01.07.2014 SIA GEO Latgale Daugavas iela 15, Krauja, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140701
19.06.2014 SIA Daugavpils Mernieks Juzefovas parks Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140619
18.06.2014 SIA LatTopo "Vecticībnieku muzejs" Slutišķi Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140618
18.06.2014 SIA Parnas GEO Ošu sala Kalupes pagasts Daugavpils novads 20140618
10.06.2014 SIA Daugavpils Mernieks z.v 44980030091 Pakņi Višķu pagasts Daugavpils novads 20140610
09.06.2014 SIA BB Struktūra Optiskā kabeļa izpildmērījums Daugavpils robeža- Tabore Tabores pagasts - Saliena Salienas pagasts Daugavpils novads(LVRTC) 20140609
09.06.2014 SIA Parnas GEO "Kreili" Tabores pagasts Daugavpils novads 20140609
09.06.2014 SIA Parnas GEO "Ostrovi 7" Vecsalienas pagasts Daugavpils novads 20140609
09.06.2014 SIA Solars 18.Novembra iela 398A, Vestropi Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140609
06.06.2014 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums Daugavpils robeža- Laucese Lauceses pagasts Daugavpils novads(LVRTC) 20140606
06.06.2014 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums c.Medumi Medumu pagasts - Randene Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20140606
05.06.2014 SIA LatTopo "Goftembergi" Stropi Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140605
05.06.2014 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums Trase A13 - Biķernieki, Naujenes, Maļinovas pag., Daugavpils novads (LVRTC) 20140605
05.06.2014 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums Maļinovas pagasts c.Maļinova 20140605
05.06.2014 SIA Rio M Sadzīves kanalizācijas vada rekonstrukcija Zaļumi Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20140605
05.06.2014 SIA Rio M Ūdensvada rekonstrukcija Zaļumi Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20140605
05.06.2014 SIA Rio M TP 6622 z/s BIKERNIEKI GRAS elektroapgāde Bikernieku pagasts Daugavpils novads 20140605
05.06.2014 SIA LatTopo Vecstropu ciems Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140605
23.05.2014 SIA Rio M Ūdensvada rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads 20140523
23.05.2014 SIA Rio M Sadzīves kanalizācijas vada rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads 20140523
23.05.2014 SIA Latvijasmernieks Koncedomenka-Šakališķi-Izgāztuve pašvaldības ceļa rekonstrukcija Demenes pagasts Daugavpils novads 20140523
23.05.2014 SIA LatTopo Katodstacijas PKZ-00 (KS274 ) 18Novembra iela 389, Naujenes pagsts Daugavpils novads (BR 0012-14-1) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde 20140523
19.05.2014 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-4 Ambeļu pagasts Daugavpils novads 20140519
19.05.2014 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-3 Ambeļu pagasts Daugavpils novads 20140519
19.05.2014 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-2 Ambeļu pagasts Daugavpils novads 20140519
19.05.2014 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-1 Ambeļu pagasts Daugavpils novads 20140519
19.05.2014 SIA Energomontāžprojekts TP 6393 Pavlovskoje Biķernieku pagasts Daugavpils novads 20140519
19.05.2014 SIA Energomontāžprojekts TP1120 Līksnas pagasts Daugavpils novads 20140519
08.05.2014 SIA Latvijasmernieks "Robežnieki" Laucesas pagasts Daugavpils novads 20140508
07.05.2014 SIA Solars Līnijas jaudas slēdžu pārbūve L-224 "Koša" Līksnas pagasts Daugavpils novads 20140507
07.05.2014 SIA Solars Ūdenssaimnieības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā 20140507
30.04.2014 SIA Geo Forest Muzeja ielas rajons Lociki, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140430
30.04.2014 SIA Rio M 20kV GVL LN 29 rekonstrukcija Skrudalienas pagasts Daugavpils novads 20140430
30.04.2014 SIA Rio M LVRT sakaru kanalizācija Višķu pagasts Špoģi- Pelēču pagasta robeža 20140430
24.04.2014 SIA Rio M Spiedienkanalizācijas spiedvieda rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads 20140424
24.04.2014 SIA Parnas GEO Veiskupiški + Višķu pagasts Daugavpils novads 20140424
24.04.2014 SIA Rio M Sadzīves kanalizācijas spiedvieda rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads 20140424
24.04.2014 SIA Rio M Attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija c.Tabore, Tabores pagasts Daugavpils novads 20140424
16.04.2014 SIA Parnas GEO Briģenes iela 2 (pagastēkas rajons) c. Demene, Demenes pagasts Daugavpils novads 20140416
08.04.2014 SIA Latvijasmernieks Kalkūnes iela 19D, Kalkūni Daugavpils novads 20140408
08.04.2014 SIA Rio M "Piekrastes" Morāni Sventes pagasts Daugavpils novads 20140408
08.04.2014 SIA LatTopo "Dzidrais ūdens" Vecstropi. Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140408
02.04.2014 SIA Rio M LVRT sakaru kanalizācija A13 Daugavpils-Naujene-Maļinovas-Višķu pagasts 20140402
02.04.2014 SIA Solars Daugavpils nov., Laucesas pagasts TP 6091 20140402
24.03.2014 SIA Solars zem.vien."Kriškāni" kad.Nr.44740020149 elektroapgāde Naujenes pagasts, Daugavpils novads. 20140324
24.03.2014 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Naujenes pag., Lociki, Muzeja iela 2, Lāču pamatskola 20140324
20.03.2014 SIA Geo Forest "Romanoski", Naujenes pagasts Daugavpils novads 20140320
14.03.2014 SIA Rio M Bibliotēkas elektropieslēgums Aglonas iela 32, Višķi, Višķu pagasts., Daugavpils novads. 20140314
07.03.2014 SIA Solars zem.vien."Branguļi" elektroapgāde Zarečnaja ielā, c.Mirnijs, Lauceses pagasts, Daugavpils novads. 20140307
05.03.2014 SIA Rio M Kočergino 2, Demenes pagasts Daugavpils novads 20140305
05.03.2014 SIA Rio M Ūdens tornis (LMT tornis) Maļinova, Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20140305
27.02.2014 i/k Mihails Maksimčuks Alejas iela 44/46 Medumi, Medumu pagasts Daugavpils novads 20140227
27.02.2014 SIA LatTopo Galdiņi- Elerne, Elerne, Tabores pagasts Daugavpils novads 20140227
14.02.2014 SIA Solars Ūdenssaimnieecības attīstība Daugavpils novada Červonkas iems, Vecsalienas pagasts Daugavpils novads 20140214
14.02.2014 SIA Parnas GEO "Ligzdas" Sventes pagasts Daugavpils novads 20140214
14.02.2014 SIA Parnas GEO Lauksaimniecības tehnikas servisa centrs "Skaistas", Skrudalienas pagasts Daugavpils novads 20140214
14.02.2014 SIA TP Aģentūra L-4 no TP 1174, L-2 ni TP1113 Vaboles pagasts, Daugavpils novads 20140214
14.02.2014 SIA Solars Medumu speciālā internātskola, c.Medumi, Medumu pagasts Daugavpils novads 20140214
13.02.2014 SIA Vinoko Maļinovas ciems, Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20140213
27.01.2014 SIA Parnas Pro "Catlakši 6", Višķu pagasts, Daugavpils novads 20140127
27.01.2014 SIA Parnas Pro "Nitiši 12", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20140127
20.01.2014 i/k Mihails Maksimčuks "Latgales sēta", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20140120
16.01.2014 SIA Rio M LVRTC sakaru kanalizācijas izpildmērījums, ceļa posmā A6 Daugavpils- Rīga(LVRTC) 20140116
09.01.2014 i/k Mihails Maksimčuks "Jaundzintari", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20140109
09.01.2014 SIA Energomontāžprojekts vns"Alvejas", Naujenes pagasts, Daugavpils novads 20140109
09.01.2014 i/k Mihails Maksimčuks "Draudziņi" , Rimšas, Sventas pagasts Daugavpils novads 20140109
19.12.2013 A Geo SIA Medumu pagasts, „Autoceļa A13 Krievijas,(Grebņeva)– Rēzekne – Daugavpils Lietuvas robeža (Medumi) posms 156,40 - 163.05 km Daugavpils novads 20131219
19.12.2013 SIA Metrum 20kV EPL LN-24 rekonstrukcija, Skrudalienas- Demenes pagasts, Daugavpils novads 20131219
16.12.2013 SIA Solars c.Svente, Sventas pagasts Daugavpils novads 20131216
16.12.2013 SIA Parnas pro Veiskupiški, Višku pagasts, Daugavpils novads 20131216
16.12.2013 SIA GEO Latgale 20kV GVL, LN no 21-no A-21-1 līdz A-21-2 rekonstrukcija Līksnas pagasts, Daugavpils novads 20131216
12.12.2013 SIA Geo Forest z/s Cirši kad.apz. 4464 004 0271 20131212
12.12.2013 SIA LatTopo TP-6481 L-6-2 0,4kV GVL pārbūve par kabeļu līniju, Bikernieku pamatskolas teritorija, Bikernieku pagasts, Daugavpils novads 20131212
10.12.2013 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov.,Daugavpils, Mežciems Tūristu, Parka, Tālavas, Daugavas, Daugavas, Dienvidu, Kaiju, Alberta, Meža, Plāteru, Sabuļu, Ceriņu ielas LN 220 20131210
09.12.2013 SIA Energomontāžprojekts Muzeja iela 2, Lociku pamatskola, Naujenes pag, Daugavpils noavads 20131209
09.12.2013 SIA Latvijas mērnieks Ceļa "Aužguļāni - Rīga - Daugavpils šoseja" rekonstrukcija Līksnas pag, Daugavpils novads 20131209
03.12.2013 SIA Merko Krauja - ceļa postenis 401.km (galvenais ceļš 399.7 km - 401.0 km), Naujenes pag., Daugavpils novads 20131203
02.12.2013 SIA LatTopo Silenes RKP, Skrudalienes pagasts, Daugavpils novads. 20131202
28.11.2013 SIA Energomontāžprojekts TP 1144 Nīcgales pagasts Daugavpils novads 20131128
28.11.2013 SIA TP Aģentūra ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija c.Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads 20131128
13.11.2013 SIA DL dati ceļš Strādnieku ielas līdz ūdenstornim, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads 20131113
11.11.2013 SIA Parnas pro koģenerācijas stacija "Skaista" Skrudalienas pagasts, Daugavpils nvads 20131111
11.11.2013 SIA DL dati c.Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils novads 20131111
11.11.2013 SIA DL dati Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads 20131111
11.11.2013 SIA Parnas pro c.Maļinova, Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20131111
05.11.2013 In Position c.Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads 20131105
24.10.2013 SIA Parnas pro Daugavpils nov., Višķu pag., Višķu stadiona rajons 20131024
24.10.2013 SIA Rio M Katoda aizsardzības stacijas KAS DA. 20 elektroapgāde Vecā Zeļonovka Maļinovas pag, Daugavpils novads 20131024
24.10.2013 SIA Geo Prof Ceļa trase A 13 Daugavpils- Špoģi 20131024
11.10.2013 SIA LatTopo Kanalizācijas sūkņu stacijas "Vecstropi" bojāta kabeļa renovācija 18.Novembra ielā 349, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20131011
07.10.2013 SIA Rio M „Maģistrālā cauruļvada no "Vingri I" uz Vingri II sūkņu staciju rekonstrukcija" izstrādei Eiropas savienības līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta ietvaros 20131007
07.10.2013 SIA Rio M Atpūtas bāze Vīrogne Višķu pagasts Daugavpils novads (LDz km 503.140) 20131007
26.09.2013 SIA LatTopo 18.novembra iela 402, Vecstropi, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130926
26.09.2013 SIA Rio M Vasarnīcas 212, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130926
19.09.2013 SIA Energomontāžprojekts TP 6260 Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130919
19.09.2013 SIA Energomontāžprojekts TP 6260-1 Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130919
19.09.2013 SIA Geo SIJA Sprieguma uzlabošana L2 no TP 6160 Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130919
19.09.2013 SIA Energomontāžprojekts TP 6260-2 Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130919
18.09.2013 SIA Latvijas mērnieks Ceļs Bangas- Rožlauki Sventes pagasts Daugavpils novads 20130918
11.09.2013 SIA Delta Kompānija izgāztuve "Cinīši" demenes pagasts Daugavpils novads 20130911
11.09.2013 SIA Ametrs Kumbuļi Tele, Demenes pagasts Daugavpils novads 20130911
11.09.2013 SIA Ametrs Liksna Tele, Liksnas pagasts Daugavpils novads 20130911
04.09.2013 SIA LatTopo Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Brenči" Sventes pagasts Daugavpils novads 20130904
26.08.2013 SIA Izlasiet Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus Vecstropos, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130826
26.08.2013 SIA Parnas pro Ilgas iela Medumi, Medumu pagasts Daugavpils novads 20130826
26.08.2013 A.K. Mērniecība Vītiņi 14 Vecsalienas pagasts Daugavpils novads 20130826
26.08.2013 A.K. Mērniecība Vasargelišķu skatu tornis Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130826
17.08.2013 SIA Rio M z.v.44680090264 Līksnas pagasts Daugavpils novads 20130817
17.08.2013 SIA Rio M Kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēgšana elektrotīklam Medumos, Medumu pagasts, Daugavpils novads 20130817
17.08.2013 SIA Rio M z.v. 44740020149 Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130817
17.08.2013 SIA Rio M z.v.44840090057 Salienas pagasts Daugavpils novads 20130817
17.08.2013 SIA Rio M z.v. 44960040127 Vecsalienas pagasts Daugavpils novads 20130817
17.08.2013 SIA Solars z.v. 44980010264, 4498001 0370 Višķu pagasts Daugavpils novads 20130817
17.08.2013 SIA Rio M z.v.44700010318 Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20130817
09.08.2013 SIA TP Aģentūra Višķu tehnikums Mehāniskās darbnīcas Višķu pagasts Daugavpils novads 20130809
08.08.2013 SIA Energomontāžprojekts TP 6153 Vecstropi, naujenes pagasts Daugavpils novads 20130808
08.08.2013 SIA Parnas pro Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecība Latgales plānošanas reģionā. Objekts trase A13- Cirši -Dunski- Biķernieki. 20130808
08.08.2013 SIA LatTopo G.Gorkina dz.mājas "Dzintari" elektroapgāde Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130808
08.08.2013 SIA Parnas pro Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecība Latgales plānošanas reģionā. Objekts Daugavpils- Medumi. 20130808
08.08.2013 SIA Parnas pro Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecība Latgales plānošanas reģionā. Objekts Daugavpils-Lazovka-Cibuļovka-Tabore-Sadniki-Červonka-Saliena. 20130808
08.08.2013 SIA Latvijas mērnieks Žanna Rudneva "Priežmale Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130808
30.07.2013 SIA LatTopo Ražotne Anda Medumu pagasts Daugavpils novads 20130730
30.07.2013 SIA LatTopo Bučeli Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130730
30.07.2013 SIA Parnas pro Trase Daugavpils pilsētas robeža- Laucesas ciems Laucesas pagasts Daugavpils novads 20130730
30.07.2013 SIA LatTopo elektroapgādes uzlabošana Vecozoli, Kalupes pagasts Daugavpils novads 20130730
30.07.2013 SIA LatTopo Daugavas iela 8, Līksnas pagasts Daugavpils novads 20130730
26.07.2013 i/k Mihails Maksimčuks z.v. 44600040019 Ķieģeļu ielas rajons Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130726
26.07.2013 SIA Latvijas mērnieks pašvaldības autoceļa Mežciems- Ļubaste rekonstrukcija Līksnas pagasts Daugavpils novads 20130726
26.07.2013 SIA Parnas pro z.v. 44740050293 Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130726
12.07.2013 SIA Parnas pro z.v. 44500070194, 44500070637 c. Demene Demenes pagasts Daugavpils novads 20130712
11.07.2013 i/k Mihails Maksimčuks Vizbuļi Demenes pagasts Daugavpils novads 20130711
11.07.2013 SIA Parnas pro Zemdegas Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130711
11.07.2013 i/k Mihails Maksimčuks Dinaburgas viduslaiku pils Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130711
11.07.2013 SIA Rio M Kalkūnes iela 25, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130711
08.07.2013 SIA Solars Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana Centrāles 23 Salienas pag. Daugavpils nov. 20130708
08.07.2013 SIA Solars Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana Skolas ēka Salienas pag. Daugavpils nov. 20130708
08.07.2013 SIA ĢEO OK Silenes ciema kanalizācijas un ūdenssaimniecības rekonstrukcija Skrudalienas pagasts Daugavpils novads 20130708
28.06.2013 SIA LatTopo "Lejas " elektroapgāde Nīcgales pagasts Daugavpils novads 20130628
28.06.2013 SIA Latvijas mērnieks Salienas vidusskolas un katlu mājas elektroapgāde Centrāles iela 21 Salienas pagasts Daugavpils novads 20130628
28.06.2013 SIA Vinoko st. Zaļumi Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20130628
25.06.2013 SIA Solars augstsprieguma kabelis no TP 6352 Dubnas pagasts uz z.v. 44980010190 Višķu pagasts Daugavpils novads 20130625
21.06.2013 i/k Mihails Maksimčuks "Lamari" Nīcgales pagasts Daugavpils novads 20130621
13.06.2013 SIA Rio M Ūdenssaimniecības attīstība Randenes ciemā (elektroapgāde) Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130613
13.06.2013 SIA Latvijas mērnieks Pašvaldības autoceļa Liepnieki- Atvari rekonstrukcija Medumu pagasts Daugavpils novads 20130613
13.06.2013 SIA LatTopo LN-1102 20kV GVL renovācija pagasts Daugavpils novads 20130613
13.06.2013 SIA LatTopo Silenes RKP Skrudalienas pagasts Daugavpils novads 20130613
06.06.2013 SIA Solars Biķernieku skola Biķernieku pagasts Daugavpils novads 20130606
06.06.2013 SIA Rio M Ūdenssaimniecības attīstība (kanalizācija) Randenes ciemā Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130606
06.06.2013 SIA Rio M Ūdenssaimniecības attīstība Randenes ciemā (ūdensapgāde) Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130606
04.06.2013 SIA Rio M "Dautkom" tīklu būvniecība Kieģeļu ielā Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130604
28.05.2013 SIA Latvijas mērnieks ceļš Vaboles stacija- Aizbalti- Pudāni-Mukāni rekonstrukcija vaboles pagasts Daugavpils novads 20130528
28.05.2013 SIA Solars Liepukalni z.v 44880070036 Sventes pagasts Daugavpils novads 20130528
28.05.2013 i/k Mihails Maksimčuks Rema z.v. kad apz. 4470 004 0190 Maļinovas pagasts Daugavpils novads 20130528
28.05.2013 SIA Latvijas mērnieks zs Dravnieki jauns elektropieslēgums Nīīcgales pagasts Daugavpils novads 20130528
22.05.2013 SIA Energomontāžprojekts TP 6556 Medumu pagasts Daugavpils novads 20130522
22.05.2013 SIA LatTopo 20 kV GVL LN24 no b.nr.258 līdz b.nr.319 renovācija Demenes pagasts Daugavpils novads 20130522
13.05.2013 SIA Parnas pro Svilišķi 3 Vīrogne Višķu pagasts Daugavpils novads 20130513
13.05.2013 SIA Latvijas mērnieks 10kV LN 242-400 rekonstrukcija Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130513
13.05.2013 SIA Parnas pro Sventiņi Sventes pagasts Daugavpils novads 20130513
07.05.2013 SIA Rio M Kālīši H Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130507
07.05.2013 SIA Izlasiet Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Vecstropos, Naujenes pagasts Daugavpils novads 20130507
07.05.2013 SIA LatTopo Silenes RKP2 Skrudalienas pagasts Daugavpils novads 20130507
07.05.2013 SIA LatTopo Silenes RKP1 Skrudalienas pagasts Daugavpils novads 20130507
07.05.2013 SIA Rio M Ceļa posms P54 P58 Špoģi - Preiļi ( Višķu, Dubnas pagasts) Daugavpils novads 20130507
03.05.2013 SIA Rio M Sergunta Daugavpils ceļa posms A6 Nīcgales-Līksnas pagasts Daugavpils novads 20130503
03.05.2013 SIA Rio M Šemmeles Kalkūnes pagasts Daugavpils novads 20130503
02.04.2013 SIA Lattopo Daugavpils novads Medumu pagasts Medumi Ilgas iela 15 20130402
02.04.2013 SIA Solars Daugavpils novads Biķernieku pagasts z.v 44460050203 20130402
02.04.2013 SIA LatTopo Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Tūrisma komplekss Silene 20130402
20.03.2013 SIA ĢEO OK Daugavpils novads Naujenes pagasts Naujene Muzejs izpildmērījums 20130320
20.03.2013 SIA Metrum Daugavpils novads Demenes pagasts Černovas lauki 20130320
07.03.2013 SIA Preime Daugavpils novads Vaboles pagasts Ezermaļi 20130307
26.02.2013 i/k Mihails Maksimčuks Daugavpils novads Naujenes pagasts s-ba Pilsmala 20130226
26.02.2013 i/k Mihails Maksimčuks Daugavpils novads Demenes pagasts s-ba Strautiņi 2 20130226
18.02.2013 SIA Solars Daugavpils novads Biķernieku pagasts c.Biķernieki 20130218
18.02.2013 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Laucesas pagasts z/s Ābeles 20130218
12.02.2013 SIA Latvijas mērnieks Daugavpils novads Maļinovas pagasts Kaspari 20130212
12.02.2013 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Tabores pagasts TP 6087 L1 20130212
12.02.2013 SIA LatTopo Daugavpils novads Līksnas pagasts Muncišķi Skudriņas 20130212
12.02.2013 SIA A GEO Daugavpils novads Medumu pagasts a/c A13 posms 163.0-163.4 20130212
12.02.2013 SIA LatTopo Daugavpils novads Tabores pagasts Elerne, Elerne 9 20130212
01.02.2013 SIA Parnas pro Daugavpils nov. Naujenes pirmsskolas izglītības ēkas, katlu mājas un ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija Alejas iela 2, Krauja, naujenes pagasts 20130201
01.02.2013 SIA Vinoko Daugavpils novads Maļinovas pagasts Maļinovas ciems 20130201
01.02.2013 SIA Parnas pro Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki TP6176-TP6499 20130201
30.01.2013 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Virzezmes ūdens monitoringa stacija 20130130
30.01.2013 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Lediņi 20130130
30.01.2013 SIA DL dati Daugavpils novads Sventes pagasts Ezeriņi Sēlijas 20130130
30.01.2013 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Vecā Križovka 20130130
30.01.2013 SIA Lipsbergs Daugavpils novads Sventes pagasts Virzezmes ūdens monitoringa stacija Spīdole 20130130
30.01.2013 SIA Latvijas mērnieks Daugavpils novads Laucesas pagasts Paradīze 20130130
30.01.2013 SIA Lipsbergs Daugavpils novads Laucesas pagasts Virzezmes ūdens monitoringa stacija Lederņa 20130130
19.12.2012 Vinoko SIA Daugavpils novadsMedumu pagasts Medumu ciems 20121219
19.12.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads P69 Skrudaliena-kaplava-Krāslava 10,93-19,07km rekontrukcija 20121219
19.12.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Laucesas pagasts Nagļi sprieguma L1-L2 uzlabošana TP 6476 20121219
13.12.2012 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Randene Zemnieku iela 20121213
13.12.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c. Silene, Ziedu iela KSS 1 20121213
13.12.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Svētiņi 20121213
13.12.2012 TP aģentūra Daugavpils novads, Demenes pagasts, Jāņuciems kanalizācijas izpildmērījums 20121213
13.12.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Līksnas pagasts 20kV GVL LN21 no A21 līdz A-21-2 rekonstrukcija 20121213
30.11.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Kalkūnes pagasts TP 6409-2 20121130
30.11.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu ciems 18.Novembra 414A 20121130
30.11.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Kalkūnes pagasts TP 6409-1 20121130
30.11.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Vecsalienas pag 20kV linija P69 autocela rajonā 20121130
30.11.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts Jāņuciems ūdensapgādes izpildmērījums 20121130
30.11.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Tabores pagasts c.Savišķi Kautuve 20121130
28.11.2012 Sēlijas Mērniecība SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts 18.Novembra iela 402 20121128
20.11.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Līksnas pagasts TP 1117-1 20121120
07.11.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Demenes pagasts TP 6585 L2 20121107
07.11.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts dz. kurcums 20121107
07.11.2012 RIO M SIA Daugavpils novads sventes pagasts 191.km 20121107
06.11.2012 Lattopo SIA Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Augstkalni 2 20121106
06.11.2012 SIA Rio M Ūdensvada,rekonstrukcija Ambeļu pag.,Daugavpils novads 20121106
06.11.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Višķu pagasts Putāni 20121106
06.11.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Vaboles pagasts LN 3 no TP1160 rekonstrukcija 20121106
06.11.2012 RIO M SIA Daugavpils novads višķu pagasts L 3 no TP6271 rekonstrukcija 20121106
31.10.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts LN 26 rekonstrukcija 20121031
31.10.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts kanalizācijas izpildmērījums 20121031
31.10.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts spiedienkanalizācijas izpildmērījums 20121031
31.10.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts ūdensvada izpildmērījums 20121031
20.10.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Līksnas pagasts TP 1117-2 20121020
10.10.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts 10kV KL LN 332-400 rekonstrukcija 20121010
10.10.2012 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts randene Strādnieku iela 6 20121010
08.10.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Slienas pagasts Centrālā iela 21 20121008
07.10.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts elektroapgāde Liepu iela 23 20121007
04.10.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Sventes katlu māja 20121004
04.10.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Ligzdiņas 20121004
01.10.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts z/s Romanišķi 20121001
01.10.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienas pagasts TP 6031 20121001
25.09.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Ligzdiņas 20120925
24.09.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Kalkūnes ielas rajonā Dautkom 20120924
17.09.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Muitas iela 20 20120917
17.09.2012 Lattopo SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts 18.Novembra iela 402 20120917
10.09.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Dubnas pagasts Vīrogna LN 6352 balsts Nr15-16 20120910
30.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts TP 6160 20120830
28.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde ūdensvada izpildmērījums 20120828
28.08.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Demenes pagasts LN 24 20120828
28.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts Zeltiņi 2 20120828
28.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Biķernieku pagasts c.Llipinišķi 20120828
28.08.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Naujenes pagasts Lociku ciems 20120828
28.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde kanalizācijas izpildmērījums 20120828
23.08.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki Lāču pamatskola 20120823
23.08.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Vaboles pagasts TP 1179 L3 20120823
22.08.2012 SIA Lattopo Daugavpils novads Salienas pagasts autoceļa P69 rekonstrukcija 20120822
22.08.2012 Lattopo SIA Daugavpils novads Medumu pagasts Papuļi 20 kVA31-5 20120822
22.08.2012 SIA ĢEO merniecība Daugavpils novads Salienas pagasts klepiņu ceļš 20120822
22.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Stārķi 20120822
22.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Vecsalienas pagasts dz.m. Derumi 20120822
22.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Laucesas pagasts Naktiņi 1 20120822
22.08.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Dubnas pagasts LN 26 20kV no balsta Nr.90-123 20120822
20.08.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Ūdenssaimniecības attīstība Dubnas pagasts 20120820
09.08.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde Apgasimojuma izpildmērījums 20120809
09.08.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Medumu pagasts 0,4kV GVL L3 TP 6359 20120809
08.08.2012 Lattopo SIA Daugavpils novads Salienas pagasts biogāzes koģenerācijas stacija Māras 20120808
06.08.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts Lediņi 20120806
30.07.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Skrudalienas pagasts koģenerācijas stacija Skaista 20120730
25.07.2012 Preime SIA Daugavpils novads Dubnas pag Automatiskā hidroloģiskā stacija Višķi 20120725
25.07.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki A13 20120725
25.07.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Galdnieki 20120725
25.07.2012 Merko SIA Daugavpils novads Līksnas Dz.stacija 376,38km- Mežciems 382,93km 20120725
25.07.2012 Merko SIA Daugavpils novads Serguntas Dz.Stacija 350,1km- vaboles Dz. Stacija 370,1km 20120725
20.07.2012 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Kalupes pagasts Lielā iela 35 Kalupes skola 20120720
16.07.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde un stadiona pēcuzskaites elektroapgāde 20120716
16.07.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Laucesas pagasts Parādes iela 20120716
16.07.2012 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov. Rēzeknes iela no Piekrastes līdz Ganību ielai Līksnas pag, F-16 20120716
16.07.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Elektrotīkla pieslēguma ierīkošana kanalizācijas sūkņu stacijai KSS-1 Strādnieku ielā, c.Mirnijā, Lauceses pagastā, Daugavpils novadā. 20120716
29.06.2012 Metrum SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela 6, Ķiegeļu iela 10 20120629
29.06.2012 Metrum SIA Daugavpils novadsMedumu pagasts Anda 20120629
28.06.2012 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Demenes pagasts Putromu māja 20120628
28.06.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts Jezupova 20120628
28.06.2012 RIO M SIA Daugavpils novads Vaboles pagasts 0,4kV L3 no TP1179 rekonstrukcija 20120628
14.05.2012 SIA LatTopo Savišķi', Tabores pag., Daugavpils nov. 20120514
13.04.2012 SIA Rio M "Ezerkalves", Medumu pag., Daugavpils nov. 20120413
01.01.2012 SIA Geo Forest Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Līdumi 1 20120101
01.01.2012 Preime SIA Daugavpils novads Tabores pagasts Tabores ciema ūdenssaimniecība 20120101
01.01.2012 SIA Geo Forest Daugavpils novads Vaboles pagasts Bērnu dārzs 20120101